Upravit stránku

Jaký problém projekt HoCare2.0  řeší?

Skutečnost, že do roku 2060 bude každý třetí Evropan starší 65 let, činí „Stříbrnou ekonomiku“ jednou z nejrychleji se rozvíjejících ekonomických oblastí. Vzhledem k tomu, že mnoho řešení pro seniory je založeno na IT technologiích, které dosud nejsou příjemci péče dobře přijímány, je potřeba je více zapojit do procesu navrhování samotných produktů.

Projekt HoCare2.0 podporuje poskytování a zavádění vysoce inovativních řešení pro sociální a zdravotní péči prostřednictvím spoluvytváření. Bude systematicky měnit inovační ekosystémy a posouvat je směrem k „Otevřené inovaci 2.0“.

Jaké jsou cíle projektu HoCare2.0?

Inovativní řešení budou společně navrženy na základě poznatků místních podniků a veřejných poskytovatelů tak, aby bylo zajištěno, že potřeby klientů budou dobře pochopeny a cíleny.

Projekt vybuduje laboratoře a nástroje pro spoluvytváření, zřídí transregionální síť, navrhne společnou strategii a akční plán a vypracuje plán pro přechod na „Otevřenou inovaci 2.0“. Vyvinuté a otestované nástroje pomohou regionům řešit výzvy spojené se „Stříbrnou ekonomikou“ a posílí implementaci chytrých strategií specializace.

V jakém období se projekt realizuje? 

1. 4. 2019 - 31. 3. 2022

Kteří partneři spolupracují na projektu HoCare2.0?

ČESKÁ REPUBLIKA: DEX Innovation Centre + Institute of social services Prague 4

MAĎARSKO: Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. + National Healthcare Service Center

SLOVINSKO: Business support centre L.t.d., Kranj + Místní komunita Tržič + Domov důchodců Tržič

NĚMECKO: Carus Consilium Saxony GmbH + Dresden University Hospital

POLSKO: Kraj Malopolska + Rzeszow Regional Development Agency

ITÁLIE: Cremona Chamber of Commerce + Kraj Lombardy

Kde lze nalézt více informací o projektu?

www.interreg-central.eu/HoCare2.0