Upravit stránku

Inovativní veřejné zakázky byly hlavním tématem PPI2Innovate Days

18.10.2017

Inovativní veřejné zakázky byly hlavním tématem prvních PPI2Innovate Days, které se konaly 3. října 2017 v Lublinu, Polsku. Tato akce, organizovaná Rzeszow Development Agency, přinesla účastníkům cenné informace.   

Na začátku, Akos Szepvolgyi z CTRIA mluvil o významu projektu PPI2Innovate a jeho benefitech pro zadavatele veřejných zakázek. Nezapomněl zmínit možnost stáhnout plně přizpůsobené PPI2Innovate nástroje pro Maďarsko, Českou Republiku, Itálii, Chorvatsko, Polsko a Slovinsko.

Jan Kubalík z DEX Innovation Centre  vysvětlil rozdíl mezi PPI a PCP. Zaměřil se také na důvody, proč tyto inovativní zakázky používat. Jan také představil PPI a PCP na základě Lean Startup Methodology a ukázal praktické příklady.

Hlavním bodem programu byla prezentace externí expertky Evropské komise v oblasti PPI, paní Sara Bedin. Paní Bedin ve své prezentaci vysvětlila, co jsou to „inovativní smlouvy“ a jak na ně Evropská komise pohlíží. Sara zdůraznila role a úkoly, které stojí před zadavateli veřejných zakázek. Subjekty veřejného sektoru mají velké finanční prostředky, které každoročně vynakládají na nákup zboží, služeb a stavebních prací, které potřebují. Zvýšení počtu zakázek na produkty a služby, které nejsou založeny na standardních řešeních, naznačují potřebu zvýšit povědomí o významu PII v každodenním životě. Paní Bedin vysvětlila postoj Evropské komise k inovacím v oblasti veřejných zakázek. Evropská komise rozděluje inovační zakázky na před-obchodní (PCP), „které mohou být použity, pokud neexistují řešení, které brzy vstoupí na trh a nový výzkum a vývoj je potřeba“, a veřejné zakázky na inovativní řešení (PPI), které cílí na získání existujících inovací, které nedosáhly plné komercializace nebo nevyžadují nový výzkum a vývoj.  

Jak hledat inovace? Na tuto otázku odpověděla Katarzyna Cichon z polského KPMG. Také mluvila o bariérách mezi dodavateli a zadavateli veřejných zakázek, metodách crowdsourcingu a benefitech spolupráce dodavatelů a zadavatelů veřejných zakázek.

Po těchto prezentacích následovaly příklady z praxe. Marcin Kautsch, odborník na řízení zdravotní péče, prezentoval o projektu LCB Healthcare a představil pilot uskutečněný v Rawicz Hospital– nákup pracovních oděvů pro zdravotnický personál, který byl vyroben z inovativního materiálu.

Mateus Lichan, projektový asistent, prezentoval o úspěšně implementovaném projektu EcoQuip, který zlepšil efektivitu, kvalitu a environmentální udržitelnost zdravotní péče díky inovativnímu zadávání veřejných zakázek – investičního procesu zaměřeného na změnu podmínek pacientů díky montáži fotovoltaických panelů.

Profesorka Gabriella M. Racca z univerzity v Turíně a Anna Wójtowicz-Dawid z univerzity v Rzeszow poukázali na speciální nástroj, který byl vytvořen v rámci PPI2Innovate projektu. Tento nástroj usnadní řízení postupů zaměřený na získání inovativních produktů a služeb. Profesorka Racca také mluvila o politickém rámci zadávání veřejných zakázek, stanovení hranic a identifikaci potřeb. Paní Wójtowicz-Dawid na závěr představila polské národní předpisy a přizpůsobení PPI2Innovate nástrojů pro zdraví, energetiku a IKT do regionálních rámců.

První PPI2Innovate Days byly ukončeny moderovanou panelovou diskuzí, které se zúčastnily Sara Bedin, profesorka Gabriella Racca a Anna Wojtowicz-Dawid. Zaměřily se na příležitosti pro sociální a ekonomický rozvoj a environmentální změny v kontextu vynakládání veřejných prostředků na inovativní zadávání veřejných zakázek.