Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

DEX Innovation Centre se stalo EIT Health Hubem pro Českou Republiku!

EIT Health poskytuje řešení, která evropským občanům umožní žít déle a zdravěji, a to podporou inovací. Děje se tak propojením správných lidí a správných témat napříč evropskými hranicemi, aby se inovovalo na základě výzkumu, vzdělávání a podnikání - ve prospěch občanů.

Jaké jsou cíle iniciativy EIT Health?

EIT Health má 3 hlavní cíle:

  1. Posílení zdravotní péče v Evropě. EIT Health chce přispět k posílení zdravotního ekosystému v Evropě. Pracuje na překonání roztříštěnosti, řešení výzev, zvyšování efektivity a překonávání překážek. Spojením výzkumu, vzdělávání a podnikání usiluje o to, aby zdravotní péče rostla a rozvíjela se.
  2. Podpora zdraví občanů. Evropští občané a pacienti jsou v centru zájmu EIT Health. Inovativní řešení v oblasti zdravotní péče usilují o transformaci zdravotních výsledků. Prostřednictvím produktů EIT Health, šíření poznatků a vzdělávacích aktivit se snaží podporovat zdravý životní styl a aktivní stárnutí.
  3. Přispění k udržitelné zdravotní ekonomice v Evropě. EIT Health chce vytvořit úrodné prostředí pro růst a inovace, protože inovace a podnikání ve zdravotnictví v konečném důsledku prospívají zdraví a občanům. Novými nápady také pomáhá vytvářet nová pracovní místa.

Naší  úlohou jako EIT Hubu je zajistit viditelnost komunity EIT a zvýšit povědomí o činnostech a příležitostech spolupráce pro místní subjekty zastupující oblasti vzdělávání, podnikání a výzkumu. Rovněž navazujeme kontakty s příslušnými vnitrostátními, regionálními a místními orgány a s nimi sdílíme odborné znalosti EIT Innovation Community.

Příležitosti pro vás

V současné době společnost EIT Health přijímá přihlášky do startupových programů: