Upravit stránku
Skip to main content

EIT Health Morning Health Talks

EIT Health Morning Health Talks inspirují inovátory v oblasti zdravotnictví. Sdílejí klíčové informace o aktuálním vývoji inovací ve zdravotnictví. Setkávají se tu experti z různých oblastí zdravotnictví, posilují své know-how a hledají podporu pro své aktivity.

Spolupráce v ekosystému zdravotnických inovací - 21. 6. 2023 (fyzický event)

EIT Health Morning Health Talk je pravidelné setkání předních expertů ze zdravotnického ekosystému. Akci pořádáme už čtvrtým rokem a na letošním prvním setkání nebudou chybět zástupci nemocnic, veřejných institucí a firem. Buďte součástí této prestižní událost, kterou pořádáme v Art & Event Gallery Černá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1.

Cílem EIT Health Morning Health Talk je vytvořit prostor pro diskuzi o rozvoji a řízení vztahů se zaměřením na efektivní spolupráci v ekosystému zdravotnických inovací. Naše řečníky jsme vybrali z různých oblastí zdravotnictví - veřejného i soukromého sektoru, aby s vámi sdíleli své osobní zkušenosti s řízením inovací ve zdravotnickém prostředí, prezentovali úspěšné postupy a inovativní přístupy. EIT Health Morning Health Talk je profesionální platformou pro navázání kontaktů a budování spolupráce.

Připojte se k nám. V dopoledním programu vás čeká panelová diskuze s klíčovými odborníky, zatímco ve druhé části budete aktivně zapojeni do debaty u kulatého stolu. Společně se budeme věnovat výzvám a překážkám, které přináší rozvoj a budování efektivní spolupráce v rámci rozmanitého zdravotnického ekosystému. 

AGENDA:

08:30 - 09:00     Přivítání a registrace
09:00 - 09:10     Krátké představení EIT Health
09:10 - 09:40     Projevy řečníků

Jeremy Martin - Omnichannel Engagement Partner at Roche (BeLux) 

Rune Holdt - Deputy Director of Innovation & Partnerships at The National Hospital Denmark

09:40 - 10:45
           

Panelová diskuze na téma "Collaboration in the Health Innovation Ecosystem"

  • Ing. Vendula Macháčková MSc., PhD. (Liberec regional hospital)
  • MUDr. Jan Wolf (Ministry of Health of CZ)
  • David Skalický (Roche ČR)
  • Lenka Kučerová (Prg.ai)
  • Jan Kleindienst (Longevity Tech Fund and The MAMA AI)
  • Vít Karvay (Linet)

10:45 - 11:30      Brunch a networking
11:30 - 13:00      Diskuze u kulatého stolu

Moderátor: Jan Kubalík, zakladatel DEX Innovation Centre. Akce není přístupná široké veřejnosti - účastníci jsou potvrzováni na základě osobního pozvání. Pokud jste zatím nebyli pozváni, ale rádi byste se zúčastnili, napište prosím na michal.stefan@dex-ic.com / tina.iglicar@dex-ic.com proč je pro vás zajímavá a proč byste se rádi zúčastnili. 
Kontaktní osoby 


Předchozí události z edice EIT Morning Health Talk

Zapojení nemocnic do inovací ve zdravotnictví - 8. 11. 2022, Hub Hub Praha, Na příkopě 14 (fyzický event)

Na akci EIT Morning Health Talk se v HubHub Paláci setkali zástupci nemocnic, veřejných institucí a start-upů, aby diskutovali o zapojení nemocnic do inovací ve zdravotnictví.

Vybraní experti mluvili v moderované diskuzi o aktuálním stavu v českých nemocnicích, dále také o tom, jak se inovační aktivity daří převádět do praxe v ČR systémově i v konkrétních nemocnicích. Pojmenovali zásadní překážky, kterým musí čelit, mluvili také o tom, jaké změny inovace znamenají a jaké dopady přinášejí.

Přístupy k inovacím jsou různé, a proto akce EIT Morning Health Talk nabídla sdílení zkušeností u kulatého stolu všech účastníků. Mluvili o tom, co se dá prosadit a uskutečnit v krátkém čase, jakou podporu nemocnice pro inovace potřebují a kdy je postup pomalejší s ohledem na potřeby pacientů, lékařů a dalších zúčastněných stran ve zdravotnictví.


Digitalizace českého zdravotního systému - 23. 6. 2022, Hub Hub Praha, Na příkopě 14 (fyzický event)


Jak na inovace v oblasti zdravotnictví v České republice - studie implementovaných digitálních inovací v Evropě napříč nemocnicemi, průmyslem a lékaři - 23.6.2021 (virtuální událost)


Digitalizace zdravotnictví založená na lidských potřebách - poznatky z USA a Portugalska 18.6.2021 (virtuální událost)


Budoucnost digitálního zdraví a telemedicíny - 25.9.2020 (hybridní událost)

V posledních letech došlo k rychlému růstu v novém odvětví: v lékařských a zdravotnicko-technologických produktech, jako je software nebo digitální diagnostické nástroje. Inovátoři a další zúčastněné strany vyvíjející produkty digitálního zdraví a telemedicíny často čelí obtížím při dosažení širokého přijetí kvůli překážkám v zadávání místních zakázek nebo jiným infrastrukturním problémům.

Jaká je tedy budoucnost digitálního zdraví a telemedicíny ve světě (Izrael a Estonsko) a v České republice? A jak mohou tyto inovace ovlivnit ekonomiku zdravotnictví a přijetí těchto inovací mezi zúčastněnými stranami?

Podívejte se na video nebo na novinku z nejnovějšího Morning Health Talk.

This website uses cookies

We are using cookies to provide better services and content for our visitors. You can update your preferences or learn more about our Privacy Policy.

Settings

Your privacy is important. You can choose from the cookie settings below. Privacy Policy.