Upravit stránku
Skip to main content

EIT Health Morning Health Talks

EIT Health Morning Health Talks inspirují inovátory v oblasti zdravotnictví. Sdílejí klíčové informace o aktuálním vývoji inovací ve zdravotnictví. Setkávají se tu experti z různých oblastí zdravotnictví, posilují své know-how a hledají podporu pro své aktivity.

Komercializace inovací v nemocnicích - 22.11. 2023 (fyzický event)

 

Podzimní série se uskuteční 22. listopadu v Praze.

Těšit se můžete na následující zahraniční mluvčí:

  • Ing. Ewald Unger (Medical University of Vienna, Austria) - topic "From Idea to Reality"
  • Dr. Karen Law (Health Tech Enterprise, United Kingdom) - topic "Enabling healthcare innovation in the NHS"

A panelisty:

  • RNDr. Karel Valeš Ph.D.,
  • Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D., CLP, RTTP,
  • doc. MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH,
  • Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS.,
  • MUDr. Jan Wolf, MBA.
  • Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA, LL.M.

EIT Health Morning Health Talk je pravidelné setkání předních expertů ze zdravotnického ekosystému. Akci pořádáme už čtvrtým rokem a na letošním druhém setkání nebudou chybět zástupci nemocnic, veřejných institucí a firem. Buďte součástí této prestižní událost, kterou pořádáme v Art & Event Gallery Černá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1.

Cílem EIT Health Morning Health Talk je vytvořit prostor pro diskuzi o Komercializaci inovací v nemocnicích, jejích příležitostech a překážkách. Naše řečníky jsme vybrali z různých oblastí zdravotnictví - veřejného i soukromého sektoru, aby s vámi sdíleli své osobní zkušenosti s inovacemi a jejich komercializací ve zdravotnickém prostředí. EIT Health Morning Health Talk je profesionální platformou pro navázání kontaktů a budování spolupráce.

Připojte se k nám. V dopoledním programu vás čeká panelová diskuze s klíčovými odborníky, zatímco ve druhé části budete aktivně zapojeni do debaty u kulatého stolu. Společně se budeme věnovat příkladům dobré praxe, výzvám a překážkám, které přinášejí inovace a jejich komercializace v systémech veřejného zdravotnictví.Kontaktní osoby 


Předchozí události z edice EIT Morning Health Talk

Spolupráce v ekosystému zdravotnických inovací - 21. 6. 2023, Art & Event Gallery Černá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1 (fyzický event)

V posledním jarním vydání konference EIT Health Morning Health Talks jsme se primárně zaměřili na rozvoj a řízení vztahů a jejich význam na efektivní spolupráci v rámci ekosystému inovací ve zdravotnictví. Účelem tohoto setkání bylo prozkoumat oblast kolaborativních inovací ve zdravotnictví se zvláštním důrazem na poskytovatele zdravotní péče.

EIT Morning Health Talk je pečlivě  připraven tak, aby poskytoval cenné poznatky a podporoval možnosti navazování kontaktů pro jednotlivce a organizace zapojené do ekosystému inovací ve zdravotnictví.

Účastníci z řad poskytovatelů zdravotní péče, výzkumníků, profesionálů z oboru a dalších, kteří hrají klíčovou roli při formování budoucnosti zdravotní péče. 


Zapojení nemocnic do inovací ve zdravotnictví - 8. 11. 2022, Hub Hub Praha, Na příkopě 14 (fyzický event)

Na akci EIT Morning Health Talk se v HubHub Paláci setkali zástupci nemocnic, veřejných institucí a start-upů, aby diskutovali o zapojení nemocnic do inovací ve zdravotnictví.

Vybraní experti mluvili v moderované diskuzi o aktuálním stavu v českých nemocnicích, dále také o tom, jak se inovační aktivity daří převádět do praxe v ČR systémově i v konkrétních nemocnicích. Pojmenovali zásadní překážky, kterým musí čelit, mluvili také o tom, jaké změny inovace znamenají a jaké dopady přinášejí.

Přístupy k inovacím jsou různé, a proto akce EIT Morning Health Talk nabídla sdílení zkušeností u kulatého stolu všech účastníků. Mluvili o tom, co se dá prosadit a uskutečnit v krátkém čase, jakou podporu nemocnice pro inovace potřebují a kdy je postup pomalejší s ohledem na potřeby pacientů, lékařů a dalších zúčastněných stran ve zdravotnictví.


Digitalizace českého zdravotního systému - 23. 6. 2022, Hub Hub Praha, Na příkopě 14 (fyzický event)


Jak na inovace v oblasti zdravotnictví v České republice - studie implementovaných digitálních inovací v Evropě napříč nemocnicemi, průmyslem a lékaři - 23.6.2021 (virtuální událost)


Digitalizace zdravotnictví založená na lidských potřebách - poznatky z USA a Portugalska 18.6.2021 (virtuální událost)


Budoucnost digitálního zdraví a telemedicíny - 25.9.2020 (hybridní událost)

V posledních letech došlo k rychlému růstu v novém odvětví: v lékařských a zdravotnicko-technologických produktech, jako je software nebo digitální diagnostické nástroje. Inovátoři a další zúčastněné strany vyvíjející produkty digitálního zdraví a telemedicíny často čelí obtížím při dosažení širokého přijetí kvůli překážkám v zadávání místních zakázek nebo jiným infrastrukturním problémům.

Jaká je tedy budoucnost digitálního zdraví a telemedicíny ve světě (Izrael a Estonsko) a v České republice? A jak mohou tyto inovace ovlivnit ekonomiku zdravotnictví a přijetí těchto inovací mezi zúčastněnými stranami?

Podívejte se na video nebo na novinku z nejnovějšího Morning Health Talk.

This website uses cookies

We are using cookies to provide better services and content for our visitors. You can update your preferences or learn more about our Privacy Policy.

Settings

Your privacy is important. You can choose from the cookie settings below. Privacy Policy.