Upravit stránku
Skip to main content

EIT Health Morning Health Talks

EIT Health Morning Health Talks inspirují inovátory v oblasti zdravotnictví. Sdílejí klíčové informace o aktuálním vývoji inovací ve zdravotnictví. Setkávají se tu experti z různých oblastí zdravotnictví, posilují své know-how a hledají podporu pro své aktivity.

Zapojení nemocnic do inovací ve zdravotnictví - 8. 11. 2022, Hub Hub Praha, Na příkopě 14.

Na akci EIT Morning Health Talk se v HubHub Paláci se setkají zástupci nemocnic, veřejných institucí a start-upů, aby diskutovali o zapojení nemocnic do inovací ve zdravotnictví.

Podíváme na aktuální stav, jak se tyto aktivity daří převádět do praxe v ČR systémově i ve vybraných nemocnicích. Kde jsou překážky, jaké změny inovace znamenají a co přinášejí? 

Seznámíme se s různými přístupy a zkušenostmi: co se dá prosadit a uskutečnit v krátkém čase, jakou podporu nemocnice pro inovace potřebují a kdy je postup pomalejší s ohledem na potřeby pacientů, lékařů a dalších zúčastněných stran ve zdravotnictví.

O tom, jak se úspěšně daří českým nemocnicím zapojovat inovace do svého fungování přijdou diskutovat vybraní experti.
V první části EIT Morning Health Talk představí své zkušenosti zástupci nemocnic v moderované diskuzi.

U kulatého stolu ve druhé části EIT Morning Health Talk budou diskutovat všichni účastníci akce.

 

AKCE se uskuteční v češtině


Program 

08:30 - 09:00 Registrace a přivítání 
09:00 - 09:20 Sdílení hlavních poznatků z plenárního zasedání na toto téma:  NEMOCNICE JAKO DĚJIŠTĚ INOVACÍ
09:20 - 10:45 Panelová diskuse na téma spolupráce nemocnic a začínajících podniků
Moderuje Michal Štefan, vedoucí oddělení produktů a inovací DEX Innovation Centre

10:45- 11:15 Brunch a networking

11:15 - 13:00 Diskuse u kulatého stolu 
Moderuje: Jan Kubalík, zakladatel DEX Innovation Centre a EIT Health Hub manager v ČR 

Tato akce se koná pouze fyzicky v Hub Hub Paláci.Kontaktní osoby 


Předchozí události z edice EIT Morning Health Talk

Digitalizace českého zdravotního systému - 23. 6. 2022, Hub Hub Praha, Na příkopě 14.

Jak na inovace v oblasti zdravotnictví v České republice - studie implementovaných digitálních inovací v Evropě napříč nemocnicemi, průmyslem a lékaři - 23.6.2021 (virtuální událost)

V Evropě byla v minulých letech implementována nebo plánována řada řešení digitalizace zdravotní péče, od průkazů totožnosti a inteligentních nemocnic po zlepšení efektivity práce a spolupráce mezi nemocnicemi, korporacemi a startupy.

Podívejme se na několik vybraných příkladů v celé Evropě a prodiskutujme,  jak by mohla být inovována zdravotnická péče v České republice.

POZNÁMKA: Celá akce bude v angličtině s překladem do češtiny v reálném čase.

Program

10:00 Přivítání spolupořadateli

10:10 Přednášející:

10:50 Moderovaná diskuse na téma „Jak inovovat zdravotnickou péči v České republice“

  • Moderovat bude Adi Gaskell – inovátor a autor pro časopis Forbes UK
  • Celá akce proběhne virtuálně.

Tomáš Vavrečka | Country Manager ve společnosti Philips Health Systems; Člen představenstva CZ Česká republika

Tomáš vede divizi Zdravotnických Systémů společnosti Philips ČR se zaměřením na poskytování nejlepší možné zákaznické zkušenosti a prvotřídního vybavení jak pro lékaře, tak pro pacienty. Touha implementovat také technická řešení a postupy, jež posouvají zdravotní péči na jinou úroveň, je jeho hnacím motorem.

Tomáš má 20 let zkušeností s mezinárodním B2B/B2G prodejem a řízením nejrůznějších projektů.

Před příchodem do společnosti Philips poskytoval Tomáš poradenství zahraničním investorům v oblasti zdravotnictví, informačních technologií, automobilového průmyslu a dalších oborů. V telekomunikační sféře pomohl změnit společnost směrem k řešení ICT a podpořil rozvoj nadnárodního podnikání.

Teun Schutte I Konzultant pro management a digitální strategie v Mobiquity Inc I Holandsko

Teun je konzultant v oblasti digitální strategie s téměř 20 lety zkušeností ve zdravotnictví a více než 7 lety zkušeností s digitální strategií. Teun věří v uvedení lidského chování do jádra inovací.

Během svého působení v Mobiquity pracoval pro více klientů, mimo jiné v Centru pro dětskou onkologii Princess Máxima, University Medical Center v Utrechtu, startupu „digitálního praktického lékaře“ a několika farmaceutických společnostech.

Budoucnost digitálního zdraví a telemedicíny - 25.9.2020 (hybridní událost)

V posledních letech došlo k rychlému růstu v novém odvětví: v lékařských a zdravotnicko-technologických produktech, jako je software nebo digitální diagnostické nástroje. Inovátoři a další zúčastněné strany vyvíjející produkty digitálního zdraví a telemedicíny často čelí obtížím při dosažení širokého přijetí kvůli překážkám v zadávání místních zakázek nebo jiným infrastrukturním problémům.

Jaká je tedy budoucnost digitálního zdraví a telemedicíny ve světě (Izrael a Estonsko) a v České republice? A jak mohou tyto inovace ovlivnit ekonomiku zdravotnictví a přijetí těchto inovací mezi zúčastněnými stranami?

Podívejte se na video nebo na novinku z nejnovějšího Morning Health Talk.

This website uses cookies

We are using cookies to provide better services and content for our visitors. You can update your preferences or learn more about our Privacy Policy.

Settings

Your privacy is important. You can choose from the cookie settings below. Privacy Policy.