Upravit stránku

Autoclusters

Autoclusters

Program: Central Europe

Doba trvání projektu: 2009 - 2012

Role DEX ICu: autor projektové myšlenky a externí expert vedoucíhopartnera Automotive Cluster - West Slovakia (technická asistence a podpora v managentu)

Cílem projektu AUTOCLUSTERS je sdružovat různé sebjekty jako jsou vysoké školy,R&D instituce, MSP, nečlenské státy EU, stejně jako IPA země s cílem vytvořit první automobilovou spolupracující síť v jihovýchodní Evropě. Clustering činnosti druhé úrovně navrženy v rámci projektu jsou zaměřeny na zlepšování inovační kapacity v regionu a zlepšení technologie a transferu know-how.

Vedoucí partner:

Partneři projektu: