Upravit stránku

PPP4Broadband

Název projektu: Řešení „širokopásmové propasti“ v jihovýchodní Evropě prostřednictvím PPP modelu
Prioritní osy: Zlepšení dostupnosti
Oblast intervence: Vypracovat strategie pro řešení „digitální propasti“
Vedoucí partner: Agency for Innovation and European Cooperation (Slovensko)
Projektoví partneři: ICT Technology Network Institute (Slovinsko), Technical University of Gabrovo (Bulharsko), INNOSKART Nonprofit Business Development Ltd. (Maďarsko), Patras Municipal Enterprise for Planning and Development (Řecko), Region of Western Greece (Řecko), National Institute for Research and Development in Informatics ICI-Bucharest (Rumunsko), Prefect Institution-Sibiu County (Rumunsko), FH JOANNEUM University of Applied Sciences (Rakousko), Alba Iulia Association for Intercommunity Development (Rumunsko), Vojvodina ICT cluster (Srbsko), Center for Knowledge Management (Makedonie), Innofinanz- Steiermärkische Forschungs- und Entwicklungsförderungs GesmbH (Rakousko), MAG - Hungarian Economic Development Centre (Maďarsko), Ministry of Transport Information Technology and Communications (Bulharsko), Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia (Slovinsko), Ministry of Economy of the Slovak Republic (Slovensko), Centre for Development of the East Planning Region (Makedonie)
Doba trvání: 12/2012 – 12/2014
www.ppp4broadband.eu

Je dokázáno a dobře známo, že nedostatky v širokopásmovém pokrytí mají negativní dopad na ekonomický růst a soudržnost společnosti. Projekt PPP4Broadband byl zaměřen na zlepšení rozvoje virtuální dostupnosti venkovských oblastí v jihovýchodní Evropě, a za pomoci využití PPP (partnerství veřejného a soukromého sektoru) modelů tak zvýšit jejich hospodářský a sociální rozvoj. Potřeba kvalitního širokopásmového připojení si získala také velkou pozornost u místních samospráv v oblastech, kde takové služby chyběly. Zároveň byly tyto úřady ochotné převzít hlavní roli při zajišťování rozvoje těchto venkovských oblastí. PPP4Broadband poskytl řadu inovativních nástrojů pro vedení a podporu zadavatelů veřejných zakázek, kteří chtějí uplatnit PPP model pro zvolení nejvhodnějšího soukromého poskytovatele širokopásmové infrastruktury.

Celý koncept byl ověřen využitím modelu PPP4Broadband při čtyřech pilotních investicích v Řecku, Rumunsku, Makedonii a Slovinsku. Nepřímou cílovou skupinou byli občané pilotních obcí. Na základě výsledků pilotního projektu ve Slovinsku, projevili tamní soukromí poskytovatelé telekomunikačních služeb zájem pokrýt v následujících třech letech 25 obcí s 2437 domácnostmi v okresu Ajdovščina internetovým spojením o rychlosti 100 Mb/s. V Řecku je díky účasti na iniciativě Spojených společenství navrhována větší investice ve spolupráci s regionem západního Řecka, ve kterém se na předměstí města Patras nachází nejvyšší počet vyloučených lokalit. Jedná se o 8613 obyvatel, což přibližně odpovídá 2150 domácnostem. V regionu Východní Makedonie se výstupy projektu projevují hlavně v podobě intenzivnější komunikace a spolupráce mezi všemi jedenácti tamními starosty, kteří jsou nyní již dostatečně informováni o existenci PPP modelů pro širokopásmové připojení a zároveň představují vynikající potenciál pro přípravu nových modelů PPP.

Celkem na 200 obcí v jihovýchodní Evropě získalo díky projektu PPP4Broadband lepší znalosti o možnostech širokopásmového pokrytí. Nyní tyto obce plánují vybudovat infrastrukturu širokopásmového pokrytí prostřednictvím využití různých druhů financování v rámci modelů PPP.

Výstupy

1) Průvodce Jak používat PPP4Broadband
Cílem tohoto průvodce je poradit a provést všechny zúčastněné strany, především místní samosprávy, kteří se chtějí zapojit do tohoto druhu projektů, aby lépe pochopily a dále šířily širokopásmové infrastruktury, a umožnily tak vést lepší život svým občanům. Prostřednictvím lepšího porozumění specifikům širokopásmového pokrytí, okolnostem souvisejících s partnerstvím veřejného a soukromého sektoru a dodržováním pokynů uvedených v dokumentech modelu PPP, budou partneři z veřejného sektoru schopni vytvářet PPP projektový rámec pro širokopásmové pokrytí již od počátečního předběžného hodnocení až po začátek procesu zadávání veřejné zakázky.
'Guidelines on how to use PPP4Broadband models' (PDF, 4,3 MB)

2) Vývoj modelů PPP4Broadband
DEX IC byl jedním z hlavních spoluautorů modelů PPP4Broadband, které poskytují zadavatelům veřejných zakázek podrobný návod, jak připravit projektovou fázi projektů PPP se zaměřením na rozvoj širokopásmového připojení. DEX IC také vyvinul metodiku pro národní přizpůsobení modelů na základě jednotlivých právních rámců. Byly vyvinuto celkem devět typů modelů PPP4Broadband (od základních, Basic, až po ty nejrychlejší, Ultrafast): 

Basic JV Model (PDF, 1,6 MB)
Basic Private DBO Model (PDF, 1,5 MB)
Public DBO Model (PDF, 1,5 MB)
NGA Bottom Up Model (PDF, 1,5 MB)
NGA JV Model (PDF, 1,6 MB)
NGA Public DBO Model (PDF, 1,5 MB)
Ultrafast GOCO Model (PDF, 1,5 MB)
Ultrafast JV Model (PDF, 1,6 MB)
Ultrafast Private DBO Model (PDF, 1,5 MB)

3) Portál PPP4Broadband (od DEX)
Portál PPP4 Broadband vyvinula Agency for Innovation and European Cooperation (AIEC, nyní DEX IC) ve spolupráci s dalšími projektovými partnery a externím tvůrcem internetových stránek. Jeho hlavním smyslem je poskytnout zadavatelům veřejných zakázek důležité informace pro úspěšné realizování projektů na širokopásmové pokrytí za využití modelů PPP.
www.ppp4broadband.eu

4) Národní centra excelence PPP4Broadband
Národní centra excelence PPP4B byla založena v devíti zemích jihovýchodní Evropy s cílem podporovat (na neziskové bázi) veřejné subjekty při podávání veřejných zakázek PPP v oblasti zavádění širokopásmové struktury. Pro přesné vedení osob z veřejného sektoru využívají Centra excelence standardizovaný manuál tak, aby zajistila nejen vysokou kvalitu konzultací, ale také modelů PPP4Broadband, které byly v rámci projektu prozkoumány a rozvíjeny. Národní centra excelence PPP4Broadband se zaměřují na soustředění znalostí v oblasti modelů PPP pro zavádění širokopásmového připojení ve venkovských oblastech. DEX IC byl autorem metodiky pro založení a provoz Center excelence a je také koordinátorem jejich sítě.

5) Čtyři pilotní akce
Byly provedeny čtyři pilotní akce s cílem prokázat správnost konceptu již dříve vyvinutých nástrojů PPP4Broadband. Tyto pilotní projekty se uskutečnily ve čtyřech vybraných oblastech – Patras (Řecko), Makedonska Kamenica (Makedonie), Alba Iulia (Rumunsko) a Ajdovščina (Slovinsko). Místní realizační týmy se tam zavázaly nejen k výběru vhodných modelů PPP, ale také připravit celý investiční proces s podporou Centra excelence projektu. DEX IC byl hlavním technickým poradcem při pilotní implementaci.

6) Connected Communities
Dva ze čtyř pilotních projektů (přihlásily se pouze dva piloty – 100% úspěšnost) se přihlásily do iniciativy Connected Communities, aby byly následně získaly technickou podporu od Connected European Facility (CEF), společného projektu Evropské komise a Světové banky. Cílem iniciativy Connected Communities je mapovat potenciální evropské projekty na širokopásmové pokrytí a vybrat z nich ty nejpokročilejší, kterým následně poskytne „technickou pomoc“. DEX IC se podílel obou pilotních projektů. Iniciativa Connected Communities byla založena společností DG Connect (Directorate General for Communication Networks, Content and Technology).

7) Závěrečná konference v Bruselu pořádaná AIEC
AIEC zorganizovala závěrečnou celodenní konferenci v Bruselu. Mezi řečníky se objevili zástupci Evropské komise (vystoupila např. i vedoucí oddělení B2 paní Krzyzanowska) a také reprezentanti největších evropských průmyslových společností (pan Damas z Alcatel-Lucent (nyní Nokia)). Celkem vystoupilo 12 řečníků z 9 zemí a konference přilákala 90 účastníků z 15 zemí. Prokázali jsme tak schopnost uspořádat mezinárodní akci v Bruselu (v jiné zemi, než sídlíme), přilákat špičkové řečníky a také mnoho diváků.

Podívejte se na krátký film, ve kterém projektoví partneři hovoří o tom, čeho se podařilo dosáhnout: