Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Automobilový průmysl je jedním z nejdůležitějších segmentů evropské ekonomiky s velkým dopadem na ekonomický a sociální rozvoj. Projekt se  zaměřuje na otázky jako je požadavek na zavádění nových technologií, nedostatek informací a know-how a jak spolupracovat s výzkumem a vývojem. Řešení zmíněných problémů vidí především ve funkční a efektivní spolupráci, a proto vytvořil první mezinárodní síť výzkumných pracovníků, univerzit a klastrů v automobilovém průmyslu v jihovýchodní Evropě. 

  • Jméno projektu:  AutoClusters
  • Vedoucí partner: Automotive Cluster - West Slovakia (Slovensko) 
  • Partneři projektu:  AC Serbia-Automotive Cluster (Srbsko), Vienna Region (Rakousko), Business Interest Association ACS, Automotive Cluster of Slovenia (Slovinsko), Technical University of Gabrovo (Bulharsko), Center for Research and Telecommunication for NETworked Communities (Itálie), Experimentation for Networked Communities (Itálie), Croatian Automotive Cluster (Chorvatsko) Panac- Pannon Automotive Cluster (Maďarsko), Comunimprese Scarl (Itálie), "Gheorge Asachi" Technical University of ISI.BD.D (Rumunsko)
  • Doba realizace: 04/2009 - 03/2012
  • DEX Innovation Centre: Autor projektu a externí expert pro vedoucího partnera (technická asistence a management)  

Popis projektu

Aktivity projektu posilovaly inovační kapacity v regionu, přenos technologií a know-how  a cílily na zlepšení celého inovačního cyklu. Projekt analyzoval vývoj klastrů a osvědčené postupy v jednotlivých regionech. Zároveň byl realizován výměnný program, jehož se účastnilo více než 200 lidí, a výstavy na univerzitách, které zhlédlo na 3 000 návštěvníků. Poznatky a zkušenosti, které se generovaly během realizace projektu, jsou shrnuty v metodice, aby pomohly ostatním regionům a průmyslovým odvětvím při vytváření sítí a klastrů zaměřených na inovace.

Na začátku projektu byla vypracována studie zaměřená na vývoj klastrů v jihovýchodní Evropě. Shrnuje příklady dobré praxe, novinky v politice Evropské unie a identifikuje základní SWOT analýzu pro každý zúčastněný region. Na hledání vhodných možností spolupráce mezi střední a malými podniky, univerzitami, velkými společnostmi a veřejnými subjekty se soustředila studie inovace a spolupráce s výzkumem a vývojem  automobilovém průmyslu. Byla vytvořena on-lina databáze, která obsahovala více než 200 výzkumných a vývojových inovačních kapacit v jihovýchodní Evropě. Rovněž byly zorganizovány semináře pro stakeholdery.

Na základě analýzy automobilového odvětví v jihovýchodní Evropě byly zřízeny 4 pracovní skupiny, které pracovaly na navžení pilotních projektů. K financování byly vybrány tři pilotní projekty, které se úspěšně realizovaly:

1) Automotivenets (networkingové aktivity a propagace automobilového průmyslu),
2) Analýza infrastruktury elektromobilu v jihovýchodní Evropě (první analýza tohoto druhu v regionu),
3) Otevřená platforma pro spolupráci mezi aktéry inovací v automobilovém průmyslu (komunikační platforma podporující výměnu zkušeností a spolupráci na společných projektech).

V rámci projektu byly ve spolupráci s příslušnými organizacemi, firmami a univerzitami připraveny čtyři projekty FP7. Zároveň byly uspořádány semináře na téma psaní žádostí o projekty FP7. Jeden projekt byl vybrán k financování (www.fastincharge.eu) a byl úspěšně realizován. 

Výstupy projektu

1. Inovační trendy, výzvy a možnosti spolupráce s výzkumem a vývojem v automobilovém průmyslu
"Studie výzkumu a vývoje" je rozdělena do tří hlavních kapitol.  První kapitola analyzuje základní světové automobilové trendy a orientaci výzkumu a vývoje v automobilovém průmyslu. Druhá část studie je zaměřena na základní charakteristiky automobilového průmyslu. Poslední kapitola se soustředí na doporučení pro automobilový průmysl v jihovýchodní Evropě, dále pak témata pro semináře a prezentace v rámci projektu.

Innovation Trends and Cooperation Possibilities

2. Social Dialogue in Automotive Sector in South-East Europe
Srovnávací studie o sociálním dialogu prostřednictvím průmyslových vztahů se zaměřuje na automobilové odvětví v partnerských zemích. Využívá metody jako analýza literatury, rozhovory, fokusní skupiny a případové studie.

Social Dialogue in Automotive Sector in SEE

3. Shrnutí příkladů dobré praxe v regionech a SWOT analýza
Shrnuje postupy, které si partneři projektu zvolili, aby sdíleli své zkušenosti. Prezentuje celkem 16 příkladů od devíti partnerů (Chybí pouze od chorvatského partnera, který jej nezaslal.). Hlávním cílem bylo stanovení parametrů, které jsou typické pro všechny (nebo téměř všechny) partnery, a definovat společnou SWOT analýzu. Shrnutí je rozděleno do dvou hlavních kapitol. V první kapitole jsou  uvedeny vhodné postupy a v druhé je popsána koherence vybraných kvantitativních ukazatelů. V každé části jsou zvýrazněny společné významné parametry.

Summary of Best Practices across Regions and SWOT Analysis

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti