Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Klastry přispívají k hospodářskému rozvoji v regionech, a to prostřednictvím zvyšováním produktivity firem, ale také podporou inovací a podnikání. V rámci projektu byl vytvořen tzv. „meta-klastr“, který je založen na  spolupráci mezi regiony a networkingu mezi aktéry ekosystému. Projekt podpořil spolupráci mezi klastry se stejným tematickým zaměřením a sdílení dobrých praxí ve firmách.  

  • Jméno projektu: ClustersCord
  • Vedoucí partner:  Regional Development Agency of Usti Region (Česká republika)
  • Partneři projektu: Stuttgart Region Economic Development Corporation (Německo), Regional Development Agency of Piestany (Slovensko), Mid-Pannon Regional Development Company (Maďarsko), Regional Development Agency Bielsko-Biela (Polsko), Upper Austrian Chamber of Commerce (Rakousko), Milano Metropoli Development Agency (Itálie), Centre for Research, Innovation and Regional Development (Česká republika), Bussiness Support Centre Krajn (Slovinsko), Regional Development Agency „Arleg“ (Polsko)
  • Doba realizace: 3/2010 – 2/2013

Popis projektu:

Ve srovnání se zeměmi E15 jsou klastry v nových členských státech relativně novým nástrojem, proto byla podpora klastrů jako účinného nástroje pro rozvoj podnikání finančně podpořena Evropskými strukturálními fondy. Peojekt ClustersCord na tyto aktivity navazoval a cílil na další rozvoj klastrů a posílení jejich postavení ve střední Evropě. Realizace projektu byla rozdělena do tří fází:
zahájení a příprava,
výměna zkušeností a příprava nástrojů (analytická část), 
spolupráce mezi klastry a tvorba meta-klastrů a (praktická část).

V analytické části projektu vznikla srovnávací studie, která přinesla komplexní soubor dat souvisejících s klastry a jejich analýzu. Studie poskytla rozsáhlý obraz o prostředí klastrů ve střední Evropě, zahrnula základní rysy, potřeby, zájmy a služby a stala se základem pro vznik klastrových strategií , doporučení k rozvoji a podpoře klastrů.  Shrnula příslušné národní a regionální iniciativy. Srovnávací studie umožnila identifikaci šesti nejvýznamnějších odvětví pro vznik meta-klastrů. Vzhledem k tomu, že projekt předpokládal pouze pět odvětví, seznam musel být zúžen na pět nejslibnějších:
informační a komunikační technologie,
potraviny,
energie a životní prostředí,
cestovní ruch,
zdravotnictví.

Pro každé odvětví byla zřízena pracovní skupina, aby zajistila efektivní výměnu zkušeností a také analýzu dalšího potenciálu pro meta-klastrování.

V roce 2011 se v Miláně konala mezinárodní konference, kde se setkali všichni klíčoví účastníci projektu. Současně byla zahájena spolupráce a výměna zkušeností mezi jednotlivými klastry.  Zástupci klastrů představili svá očekávání v oblasti internacionalizace a budování metaklastrů. 

V rámci projektu bylo zorganizováno celkem 5 výměnných fór doprovázených tematickými studijními návštěvami. Manažeři a členové klastrů definovali společné zájmy a možnosti spolupráce pod záštitou ClustersCord. Aktivity spojené s výměnou zkušeností vyústily v založení čtyř metaklastrů, a to v oblasti cestovního ruchu, informačních a komunikačních technologií, energetiky a životního prostředí a potravin.

Projekt věnoval pozornost také politickému aspektu rozvoje klastrů a navázal spolupráci s veřejnými a regionálními institucemi. Stanovil podpůrná opatření, která jsou pro střední Evropu žádoucí a budou mít dopad na podnikání. Závěry jsou formulovány v politických doporučeních, které mají být převedeny do politik a reálných opatření. 

Součástí projektu byla informační a komunikační kampaň s cílem zvýšit povědomí o této problematice a upoutat pozornost politiků. Nadnárodní přístup se ukázal jako smysluplný a motivační pro další růst významu klastrů. 

Výstupy projektu

1. Srovnávací studie
Systematicky prostudovala podobné a adaptabilní regionální iniciativy ve střední Evropě. Ty sumarizovala a stala se podkladem pro návrh společné klastrové strategie. Zahrnula relevantní iniciativy na národní a regionální úrovni s cílem získat základní informace pro politická doporučení. Na závěr uvádí nejúčinnější způsoby implementace BP, stejně jako možnosti přenosu potenciálu.

Benchmarking Study

2. Strategické plány na rozvoj meta-klastrů
Na základě výměnných aktivit vzniklo 5 meta-klastrů (sdružujících 20 sdružení s více než 1000 členy). Ty byly založeny na základě přiložených strategií: 

Energy&Environment Strategic Plan

Food Strategic Plan

Health Strategic Plan

ICT Strategic Plan

Tourism Strategic Plan

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti