Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

1,2 milionu € na kooperaci pro vznik inovativních řešení v oblasti domácí péče

24. 05. 2016

Evropská populace stárne a počet lidí nad 65 let věku se zvyšuje. Stárnoucí populace přináší mnoho změn a výzev, pro které se musí hledat adekvátní řešení. Tento trend ale na druhou stranu přináší i možnosti, a to v oblasti růstu a zaměstnanosti skrze vznik inovativních řešení v oblasti domácí péče. 

8 partnerů z Kypru, Slovinska, Bulharska, Rumunska, Litvy, Maďarska, Portugalska a České republiky odstartovalo projekt HoCare – “Delivery of Innovative solutions for Home Care by strengthening quadruple-helix cooperation in regional innovation chains” (vznik inovativních řešení v oblasti domácí péče díky posilnění quadruple-helix kooperace v regionálních inovačních sítích). Partnerství projektu je vedeno Nicosia Development Agency (ANEL) z Kypru. 

4-letý projekt (duben 2016 - březen 2020) byl schválen v rámci programu Interreg Europe, který je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund – ERDF). Program Interreg Europe pomáhá regionálním a lokálním vládám napříč Evropou rozvíjet a implementovat lepší politické nástroje.

HoCare projekt se zabývá tématem stárnoucí populace. Jeho cílem je zlepšit implementaci politik a programů regionálního rozvoje, které podporují vznik inovativních řešení skrze aktéry inovačních sítí. 

Úvodní mítíng projektu HoCare se uskutečnil 16. –18.května 2016 v Praze a byl zorganizovaný hostujícím českým partnerem projektu, DEX Innovation Centre. 2 reprezentantky hlavního sekretariátu programu Interreg Europe Programme se k mítingu virtuálně připojili na úvod, aby poskytli partnerům informace o novém programu. Během svého úvodu zdůraznili, že úspěch projektu HoCare povede k úspěchu celého programu. Ředitel Odboru koordinace strukturálních fondů z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, pan JUDR. Ing. Břetislav Grégr, MBA, který rovněž navštívil úvod mítingu, vysvětlil, že česká RIS3 specializace plně podporuje rozvoj inovací ve zdravotnictví a domácí péči. Byl rád, že může vidět takto silné partnerství z různých zemí přispívající k výměně dobrých praktik z různých regionů, a již se těší na práci na projektu HoCare v České republice.

Projekt HoCare cílí pozitivně ovlivnit efektivitu a účinek strukturálních fondů. Projekt má 3 tematické specifické cíle, které se všechny týkají podpory inovací v oblasti domácí péče. Prvním specifickým cílem je podpora vzniku inovací na základě nenaplněných potřeb cílové skupiny z řad formálních (nemocnice, domovy sociální péče, domovy pro seniory) a neformálních (rodinní příslušníci) pečovatelů. Druhým specifickým cílem je vznik inovací skrze poptávku inovací přímo od věřejného sektoru. Třetím specifickým cílem je rychlejší přenos inovací na trh skrze quadruple-helix kooperaci v inovačních sítích.

Výsledky projektu budou dosaženy zejména díky 4-dimenzionálním mezinárodním procesům pro výměnu dobrých praktik týkajících se politických nástrojů v této oblasti. Úvodní obsah pro tyto procesy bude připraven partnery projektu díky regionálním analýzám, které budou dále zkoumány a diskutovány během 3 mezinárodních tematických workshopů. Cílem bude formulovat 30 dobrých přenositelných praktik a umožnit vznik následujících výstupů: 3 HoCare politické tematické reporty a 3 HoCare reporty pro přenos dobrých praktik. Získané znalosti umožní projektu přispět k EU externímu politickému učení a výměně praktik díky organizaci 2 mezinárodních a 8 národních akcí na podporu výměny zkušeností s politickými nástroji. Lokální partneři budou v rámci tohoto projektu spolupracovat úzce nejen s majiteli a realizátory samotných strukturálních fondů, ale i s lokálními organizacemi různých typů v rámci inovační sítě. 

 

Více informací o projektu HoCare:

Eleftherios Loizou, Nicosia Development Agency, Kypr

Vedoucí partner

Giannou Kranidioti 57, Latsia, Cyprus

email: eloizou@anel.com.cy, telefon: +35 722489 105

 

Ana Savšek, Development centre of the Heart of Slovenia, Slovinsko

Koordinátor komunikačních aktivit

Kidričeva 1, 1270 Litija, Slovenia

e-mail: ana.savsek@razvoj.si, telefon: +386 1 8962 717

 

Michal Štefan, DEX Innovation Centre, Česká republika

Projektový manažer v ČR

Rumjancevova 696/3, Liberec, Česká republika

e-mail: michal.stefan@dex-ic.com, telefon: +420 777 477 497

 

Přehled partnerů projektu HoCare:

  • Nicosia Development Agency – ANEL (Kypr)
  • Development Centre of the Heart of Slovenia (Slovinsko)
  • Business Agency Association (Bulharsko)
  • National Institute for Research and Development in Informatics (Rumunsko)
  • Lithuanian Innovation Centre (Litva)
  • National Healthcare Service Centre (Maďarsko)
  • Business Development Institute of the Authonomous Region of Madeira (Portugalsko)
  • DEX Innovation Centre (Česká republika)

 

Více informací o programu Interreg Europe:

Projekt HoCare (PGI01388) probíhá v rámci programu Interreg Europe a je financovaný z  Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti