Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Tvořiví lidé ve věku do 35 let mají zásadní význam pro rozvoj znalostní ekonomiky ve střední Evropě. Ale nedostatek příležitostí často zabraňuje mladým inovátorům, aby využili svého potenciálu. Projekt InoPlaCe se snažil zlepšit podmínky pro mladé inovátory, aby zůstaly v regionech a přicházely s inovacemi, které udržují konkurenceschopnost. 

  • Jméno projektu: Zlepšování klíčových služeb pro mladé inovátory ve střední Evropě
  • Vedoucí partner: RERA Inc. - The Regional Development Agency of South Bohemia (Česká republika)
  • Partneři projektu: Regional Development Agency Celje (Slovinsko), Regional Development Agency “ ARLEG ” (Polsko), Regional Development Agency Senec-Pezinok (Slovensko), Milano Metropoli Development Agency (Itálie), Pannon Novum Non-Profit (Maďarsko), Europa Programme Centre (EPC) at governing body TIAW (Němocko), Centre for Research and Innovation (Česká republika) and Avanzi (Itálie).
  • Doba realizace: 05/2011 – 10/2014 
  • Role Dex Innovation Centre: Autor projektu,  podpora projektového a finančního managementu
  •  

  Popis projektu:

Projekt InoPlaCe využil nadnárodní akční plán pro zlepšování služeb pro mladé inovátory a poskytl platformu, která jim pomohla využít již existujících služeb. Mladí lidé s inovativními myšlenkami jsou důležitou hnací silou podnikání a ekonomického rozvoje. Do projektu se zapojilo osm evropských regionů, celkem 918 mladých inovátorů.  Projekt InoPlace podpořil jejich skutečné potřeby a požadavky.

V každém regionu partneři projektu založili tzv. Regionální inovační laboratoře (RIL).  Mladí inovátoři formulovali své potřeby a hledali opatření pro jejich naplnění. Ve spolupráci s projektovým týmem identifikovali služby, které pokrývaly širokou škálu témat, např. komercializace výsledků výzkumu, získání rizikového kapitálu, usnadnění transferu technologií, školení nebo pomoc při zahájení podnikání. Vytvořili seznam 20 klíčových služeb, které jsou pro ně nejdůležitější. 

Vytvořili mapu pro každou partnerskou oblast, která ukázala přítomnost či nepřítomnost 20 klíčových služeb. Mapa zároveň měřila kvalitu všech stávajících služeb pro inovátory. Ukázalo se, že některé služby již existují. Byly však odhaleny rozdíly mezi regiony a nedostatky v podpoře inovátorů.

Partneři projektu také identifikovali příklady dobré praxe, které byly přenositelné z jednoho regionu do druhého.

Deliverables

1) Srovnávací studie
Studie poskytla jasný obraz o tom, jak jsou v různých regionech pokryty potřeby mladých inovátorů ve vztahu k předem definovaným klíčovým službám. Odhalila rozdíly mezi regiony, poskytla infomace o nedostatcích a odhalila možnosti zlepšení. Studie sloužila jako podklad pro další výstupy projektu InoPlaCe (Kompendium o správných postupech nebo Nadnárodní akční plán). Pomohla regionům formulovat a provádět účinná opatření  pro rozvoj klíčových služeb. Rovněž  sloužila poskytovatelům služeb jako orientační dokument o jejich roli v posílování vhodných podmínek pro inovace.

Comparative Study

2) Kompendium dobré praxe
Hlavním cílem kompendia je poskytnout stručné informace o službách, které mohou sloužit jako příklady k realizaci, a tím zlepšit podmínky pro inovátory v regionu střední Evropy. Poskytuje přehled  "nejlepších"  služeb dostupných v partnerských regionech projektu. Soustředí se na praktické fungování služeb a jejich přenositelnost v geografickém rozsahu projektu. 

Good Practices Compendium

3) Nadnárodní akční plán
Nadnárodní akční plán popisuje aktivity, které zajišťují udržitelnost a dostupnost projektu InoPlaCe a jeho výstupů nejméně po dobu tří let od ukončení projektu. Stručně představuje všechny regionální akční plány projektových partnerů. Mapuje a shromažďuje Regionální akční plány a převání je na nadnárodní úroveň. Nadnárodní akční plán zajišťoval nepřetržitou spolupráci mezi partnery projektu na mezinárodní úrovni. Spolupráce mezi projektovými partnery v průběhu projektu byla úspěšná a umožnila jim těžit z výsledků a zkušeností ostatních.

Transnational Action Plan

4) InoPlaCe Portal
Tento online nástroj podpořil mladé inovátory a další zainteresované strany v regionech při hledání služeb, které si  definovali v Regionálních inovačních laboratořích.  Jde o zcela novou inovační službu, která zlepšila přístup k službám v regionech  střední Evropy.   

5) Pilotní projekty  
Partneři projektu v pilotních projektech  realizovali vždy jednu novou službu, nebo zlepšovali službu již existující . Každy pilotní projekt byl realizován jako přenos dobré praxe. 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti