Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Startup Europe Week v Liberci předal cenné tipy pro začínající podnikatele a start-upy!

08. 02. 2016

Dne 2. 2. 2016 se v Liberci uskutečnila akce Startup Europe Week. Liberec se spolu s Prahou a Brnem stal jedním ze třech českých měst, která tuto celoevropskou iniciativu pro začínající podnikatele organizovala. Celkově byla tato akce pořádána ve stejný týden ve více než 220 městech ze 40 zemí Evropy.

Evropský týden podpory start-upů Startup Europe Week byl vytvořen s cílem spojit všechny evropské regiony ve společném programu pro start-upy. Jedná se o akce, které mají formát převzatý ze Silicon Valley. Protože je však Evropa jiná a k tomu, aby evropské start-upy uspěly, potřebují něco víc, je nutné vše přizpůsobit právě odlišným evropským aspektům. Při formování evropských start-upů hrají velkou roli rozdíly mezi regiony, neexistence společného trhu, ale také lokální politické rámce. Evropské regiony jsou klíčovými hráči, kteří poskytují podpůrné služby pro založení, rozvoj a financování start-upů.

Hlavním organizátorem a ambasadorem akce, která byla pořádána v Liberci, bylo DEX Innovation Centre – soukromé neziskové inovační centrum, které se zaměřuje zejména na oblast podpory výzkumu a vývoje, zavádění vysoce inovativních e-řešení, podporu podnikání a rozvoj inovační infrastruktury.

Pro účastníky akce byl připraven velmi zajímavý program, kdy bylo v šesti prezentacích představeno, jakou konkrétní podporu mohou začínající podnikatelé získat pro realizaci svých nápadů přímo v libereckém regionu, v České republice, ale také jaká je možnost podpory přímo ze strany EU. O možnostech podpory start-upů ze strany Agentury CzechInvest promluvily T. Suchomelová a A. Sliacka. Z prezentace I. Ptáčkové z Libereckého kraje bylo možné se dozvědět o možnosti  podpory start-upů v regionu ze strany Libereckého kraje. Uvedena byla také aktivita Technické univerzity v Liberci pro podporu podnikání v rámci iniciativy Student Business Club, o které pohovořil J. Demel z TUL. Ostatní zajímavé služby, např. platformy pro crowfunding, matchmaking s investory a nástroje Evropské komise představil Jan Kubalík z DEX Innovation Centre. Z pohledu účastníků byla nejvíce inspirativní prezentace D. Dědka z Jablotronu na téma „Moje začátky – můj příběh – moje rady“.

Akce se zúčastnilo okolo 50 osob, mezi kterými byla jak odborná veřejnost, tak i mladí lidé a studenti, kteří plánují založit vlastní start-up, či začínající podnikatelé. Během panelové diskuze pak byly pokládány zajímavé otázky na všechny prezentující. Dotazy se týkaly především start-upového ekosystému v regionu, účastníky zajímaly hlavně příklady dobré praxe. Velmi diskutovanou oblastí byla i podpora motivace mladých lidí do startu podnikání a nutná změna ve školské koncepci, která aktuálně spíše vzdělává budoucí zaměstnance, nikoli větší množství podnikatelů.

Z hojné účasti i ze zájmu zúčastněných o diskutovaná témata lze usoudit, že akce byla pro účastníky zajímavá, a že podobné akce pro podporu začínajících podniků má rozhodně smysl pořádat a poskytovat tak podporu těm, kteří mají o tuto oblast zájem, ideálně ve spolupráci s lokálními úspěšnými podnikateli, kteří mohou své poznatky předat dále, a motivovat tak další.

Více fotografií, všechny prezentace z akce, videozáznamy i další ohlasy můžete najít níže.

VIDEOZÁZNAMY: Startup Europe Week v Liberci 2.2.2016Jan Kubalík - Představení Startup Europe Week, start-upový ekosystém a možnosti podpory ze strany EUDalibor Dědek - Moje začátky – Můj příběh – Moje radyTereza Suchomelová, Andrea Sliacka - Možnosti podpory start-upů v ČR ze strany Agentury CzechInvestJaroslav Demel - Iniciativa Student Business ClubIvana Ptáčková - Možnosti podpory start-upů v regionu ze strany Libereckého krajeOtázky a odpovědi – diskusní fórum účastníků s řečníky - Startup Europe Week v Liberci 2.2.2016občerstvení Startup Europe Week v Liberci 2.2.2016  

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti