Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Trans-regionální studie legislativních rámců relevantních pro PPI v 6 zemích střední Evropy

01. 05. 2017

Jeden z prvních obsahových výstupů projektu PPI2Innovate byla trans-regionální studie v oblasti legislativních rámců relevantních pro PPI v 6 zemích střední Evropy, ta byla řízena Univerzitou v Turíně (UNITO).

Analýza odhalila, jak důležitou roli hrají úřední činitelé  - a to zejména zákonodárné orgány – při stanovování politik a institucionálních rámců v oblasti inovací. Pokud jde o právní rámec v oblasti inovací, v rámci veřejných zakázek, je možné říci, že PCP a PPI již výrazně vstoupily do příslušných právních předpisů, a to buď jako vysloveně navržené postupy (jako např. v novém Chorvatském a Slovinském zákoně o veřejných zakázkách) nebo v Polsku vyloučením režimu PCP a jeho umístěním do zákona o veřejných zakázkách věnovaného nástrojům umožňující PPI. Nakonec, oblast práva k duševnímu vlastnictví týkající se PCP a PPI byl řešen pomocí ad – hoc ustanoveními zákona o veřejných zakázkách v Chorvatsku, Maďarsku a Slovinsku; v Italii, byla výslovná zmínka provedena výhradně k PPI, zatímco PCP bylo pokryto obecnými ustanoveními v rámci duševního vlastnictví. Obojí problematika duševního vlastnictví v oblasti PCP a PPI je řešena obecnými ustanoveními autorských práv v Polsku.

Hlavní zaměření této studie je převedení EU Direktiv 23/2014 (o koncesních smlouvách), 24/2014 (o veřejných zakázkách) a 25/2014 (v oblasti veřejných zakázek prováděných subjekty zabývajícími se sektorem vodstva, energie, dopravy a poštovními službami) na národní úroveň. V říjnu 2016 v Italii a Maďarsku implementovali veškeré související EU direktivy; tři země částečně implementovali nové EU pravidla (Polsko a ve Slovinsku implementovali EU direktivy 24/2014 a 25/2014, zatímco Česká republika přijala direktivy 23/2014 a 24/2014); a co se týče Chorvatska, to bylo stále v přijímací fázi, když nový zákon o veřejných zakázkách čekal na přijetí u národního parlamentu. „Převáděcí metody“ (metoda kopírování, gold-plating, …) se značně liší dle národních specifik.

Dalšími tématy, kterými se studie zabývá, jsou: nedostatek nutných zkušeností v inovačních partnerstvích a systémem kvalifikování a certifikování zadavatelů veřejných zakázek; úloha nashromáždění poptávek a zadavatelů při obstarávání inovací; elektronické zadávání zakázek a možnost přístupu ke standardním zadávacím dokumentům; a trvání zadávání zakázek v každé zúčastněné zemi.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti