Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

2.PPI2Innovate Newsletter

20. 02. 2018

A.)  Národně přizpůsobené PPI2Innovate nástroje

Jsme velmi potěšeni a rádi Vám oznamujeme, že PPI2Innovate nástroje pro SMART HEALTH (chytré zdraví), SMART ICT (chytré IKT) a SMART ENERGY (chytrá energie) byly úspěšně přizpůsobeny všem národním rámcům v 6 partnerských zemích. 

18 plně národně přizpůsobených SMART PPI2Innovate nástrojů představuje významný přínos pro zadavatele veřejných zakázek ve Středoevropském regionu. Právě prostřednictvím PPI2Innovate manuálu mohou veřejní zadavatelé aktivně a strategicky zaměřit využívaní SMART nástrojů na rozvoj místních a národních ekosystémů podporujících inovace. 
 
Plné verze jsou k dispozici v ENG, HU, CZ, SI, IT, PL, HR na našich projektových webových stránkách od dubna 2018:
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html

B.) První PPI2Innovate dny v Lubline, Polsku 

Inovace v zadávání veřejných zakázek bylo hlavním tématem Prvních PPI2Innovate Dnů, které se konaly 3.   října 2017 v Lublinu v Polsku. Akci zorganizovala  Agentúra pro regionální rozvoj v Rzeszowě (Rzeszow Regional Development Agency- RRDA).

Hlavním bodem programu byla prezentace externí expertky Evropské komise v oblasti zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení (PPI), paní Sara Bedin.   Během této prezentace, hlavní řečník Sara Bedin vysvětlila charakter inovačních smluv a jaké stanovisko má v tomto ohledu Evropská komise. Zároveň zdůraznila role a úkoly, které stojí před veřejnými zadavateli a vysvětlila postoj Evropské komise k inovacím v oblasti veřejných zakázek. 

Akce byla ukončena moderovanou panelovou diskusí, které se zúčastnila paní Sara Bedin, profesorka Gabriella Racca z Turínské univerzity a paní Anna Wojtowicz-Dawidová z Agentury pro regionální rozvoj v Rzeszowě (RRDA). Diskuse se zabývala příležitostmi pro sociální a hospodářský rozvoj a environmentálními změnami v souvislosti s čerpáním veřejných fondů se zaměřením na zadávání veřejných zakázek v oblasti inovativních řešení.

C.) Právě probíha: Mapping

V každém teritoriu mapujeme 30 různých veřejných zadavatelů (za teritorium) a seznamujeme se s jejich potenciálními PPI2Innovate projekty. Následně vyhodnotíme, vybereme a zpracujeme 8 nejslibnějších projektů (celkem 48) a vypracujeme 6 „map“ (1x/teritorium).  

Hlavním cílem mapovacího a seznamovacího procesu je podpora realizací projektů zaměřených na PPI, vytváření povědomí o stávajících možnostech, identifikace nových projektů a jejich náležitá podpora. 

Máte-li zájem o PPI, nebo máte-li PPI projektový nápad, obraťte se na své národní kontaktní místo: CZ DEX Innovation Centre, Liberec.

D.) 4 PPI piloty

4 pilotní PPI projekty s cílem posílení vazeb, uplatňovaní trans-regionálního přístupu „učit se skrz vlastní zkušenosti“ a zároveň demonstrovat příklady dobré praxe ve 4 středoevropských regionech, postupují směrem k úspěšné implementaci. 

Z různých zemí budeme mít v dohledné době praktické zkušenosti z již vzpomínaných 4 pilotních projektů, a to na všech vládních úrovních (místní, regionální, oblastní a národní). Tato skutečnost nám pomůže jak v poskytovaní důmyslnější podpory PPI paradigmatu tak i v našich networkingových aktivitách. 

Pilotní projekty za využití všech 3 tematických PPI2Innovate nástrojů na 4 různých úrovních řízení, začnou s vypracováním návrhu inovační veřejné služby nebo řešení, následně po získání souhlasu na politické úrovni budou zařazeni a projdou kompletním výběrovým řízením. Konečným krokem úspěšného procesu je podepsání smlouvy s vítězem veřejné soutěže. 
 
A tedy konkrétně:
 1. Místní PPI projekt pro SMART ENERGY (Lublin, Polsko)
 2. Oblastní PPI projekt pro SMART HEALTH (okres Somogy, Maďarsko)
 3. Regionální PPI projekt pro SMART ENERGY (region Piemonte, Itálie) 
 4. Národní PPI projekt pro SMART ICT (Ministerstvo veřejné správy, Slovinsko) 

 Implementace 4 pilotních projektů bude demonstrováno úspěšné obstarání inovativních veřejných služeb nebo řešení pomocí PPI. 
 
Těšíme se na:
• PPI2Innovate regionální tréninky (květen 2018)
• Druhé PPI2Innovate dny v Záhřebu, Chorvatsko (říjen 2018)

S přátelským pozdravem,     
PPI2Innovate Tým 
 
NÁŠ WEB: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html


 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti