Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

1. newsletter projektu HoCare informuje o plánovaných akcích projektu v ČR i v zahraničí

20. 10. 2016

O PROJEKTU HOCARE

Stárnutí populace je pro všechny evropské regiony nejen výzvou, ale i příležitostí k růstu ekonomiky i zaměstnanosti skrze zvýšený potenciál nabídky inovativních řešení v oblasti domácí péče. Společnou výzvou ve všech zemích projektu HoCare je zvýšení inovačních řešení právě v této oblasti – domácí péči.

>> PŘEČTĚTE SI VÍCE

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské Unie (ERDF, IPA, ENI)

PARTNERSTVÍ PROJEKTU

Partnerství HoCare projektu zahrnuje partnery z 8 evropských zemí: Bulharsko, Česká republika, Kypr, Maďarsko, Litva, Portugalsko, Rumunsko a Slovinsko. Tito partneři jsou rozvojovými agenturami, podnikatelskými asociacemi, instututy, inovačními centry a regionálními veřejnými institucemi.

Partneři projektu:

  • Business Agency Association, Bulharsko
  • Nicosia Development Agency – ANEL, Kypr
  • DEX Innovation Centre, Česká republika
  • National Healthcare Service Center, Maďarsko
  • Lithuanian Innovation Centre, Litva
  • IDERAM Business Development Institute of the Autonomous Region of Madeira, Portugalsko
  • National Institute for Research and Development in Informatics, Rumunsko
  • Development Centre of the Heart of Slovenia, Slovinsko

>> PŘEČTĚTE SI VÍCE

KOOPERACE ZALOŽENÁ NA QUADRUPLE-HELIX PŘÍSTUPU

Cílem projektu HoCare je podpořit vznik inovativních řešení v oblasti domácí péče v národních inovačních sítích skrze posilnění spolupráce mezi jejími aktéry pomocí quadruple-helix přístupu.  Quadruple-helix je modelem inovační spolupráce a inovačního prostředí, ve kterém uživatelé, podniky, výzkumná centra/univerzity a veřejné instituce spolupracují pro vznik inovací, spoluvytvářejí budoucnost a jsou hnací silou pro strukturální změny ve vyšším měřítku, než jakého by dosáhla pouze jedna organizace či osoba. Tento model obsahuje rovněž uživatelsky orientované inovační modely tak, aby naplno využil přenos a využití nápadů a podpořil vznik experimentů a prototypů pro využití v reálném světě.

CO SE CHYSTÁ: ZÁJMOVÁ SKUPINA V ČR

Pro zvýšení efektu přenosu dobrých praktik a možnosti ovlivnit výstupy projektu zahrnou lokální partneři v každé zemi relevantní zájmové organizace ze svých zemí do aktivit projektu. Členy lokálních zájmových skupin budou formální a neformální poskytovatelé zdravotní a domácí péče, podniky poskytující produkty či služby v této oblasti, podpůrné organizace pro podnikání, výzkumná centra a veřejné instituce. Partneři projektu se během posledního projektového mítingu ve Varně (15–17.9.) setkali se členy bulharské zájmové skupiny a diskutovali s nimi o projektu a jeho cílech. Diskuse byla moderována Silvií Stumpf z Business Agency Association z Varny. První setkání zájmové skupiny v ČR, jejíž potenciální účastníci budou oslovováni nyní, se uskuteční na přelomu listopadu a prosince 2016 v Praze.

CO SE CHYSTÁ: HOCARE MEZINÁRODNÍ TEMATICKÉ WORKSHOPY

V rámci projektu Hocare budou zorganizovány 3 mezinárodní tematické workshopy, přičemž každý z nich se zaměří na jeden ze tří pod-cílů tohoto projektu. Workshopy budou organizovány  na základě společné metodologie a budou zahrnovat dynamické prezentace příkladů dobré praxe, moderovaný panel s pozvanými řečníky a organizaci 3 paralelních interaktivních pracovních skupin. První tematický workshop proběhne v lednu  2017 ve Funchalu (Madeira, Portugalsko) a bude zaměřen na vznik inovací skrze zacílení na nenaplněné potřeby identifikované formálními a neformálními poskytovateli domácí péče. Druhý a třetí tematický workshop proběhne v Budapešti (Maďarsko) a Ljubljaně (Slovinsko) na jaře roku 2017.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti