Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Model Public Private Partnership (PPP) je jednou z nejslibnějších forem spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem pro zavádění infrastruktury širokopásmové připojení, např.  internetu. Projekt zlepšoval přístupnost tohoto modelu a vytvářel strategie pro řešení "digitální propasti" ve venkovských částech jihovýchodní Evropy.

  • Jméno projektu: Řešení „Broadband Gap“ v zemědělkých oblastech jihovýchodní Evropy 
  • Vedoucí partner:  Agency for Innovation and European Cooperation (Slovakia) 
  • Parneři projektu: ICT Technology Network Institute (Slovinsko), Technical University of Gabrovo (Bulharsko), INNOSKART Nonprofit Business Development Ltd. (Maďarsko), Patras Municipal Enterprise for Planning and Development (Řecko), Region of Western Greece (Řecko), National Institute for Research and Development in Informatics ICI-Bucharest (Rumunsko), Prefect Institution-Sibiu County (Rumunsko), FH JOANNEUM University of Applied Sciences (Rakousko), Alba Iulia Association for Intercommunity Development (Rumunsko), Vojvodina ICT cluster (Srbsko), Center for Knowledge Management (Republika bývalé Jugoslávie - Makedonie), Innofinanz- Steiermärkische Forschungs- und Entwicklungsförderungs GesmbH (Rakousko) MAG - Hungarian Economic Development Centre (Hungary), Ministry of Transport Information Technology and Communications (Bulharsko), Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia (Slovinsko), Ministry of Economy of the Slovak Republic (Slovensko), Centre for Development of the East Planning Region (Republika bývalé Jugoslávie - Makedonie).
  • Doba realizace: 12/2012 – 12/2014

Popis projektu

Napříč jihovýchodní Evropou existují venkovské oblasti s vysokým podílem lidí, kteří žijí bez/nebo s velmi slabým internetovým pokrytím. Je dokázáno a dobře známo, že nedostatky v širokopásmovém připojení mají negativní dopad na ekonomický růst a soudržnost společnosti. Projekt PPP4Broadband byl zaměřen na zlepšení virtuální dostupnosti venkovských oblastí v jihovýchodní Evropě. Pomocí modelů PPP (spolupráce veřejného a soukromého sektoru) zlepšoval jejich hospodářský a sociální rozvoj. Potřeba kvalitního širokopásmového připojení si získala pozornost u místních samospráv v oblastech, kde takové služby chyběly. Úřady byly ochotné převzít hlavní roli při zajišťování rozvoje těchto venkovských oblastí. PPP4Broadband poskytl řadu inovativních nástrojů pro vedení a podporu zadavatelů veřejných zakázek, kteří chtějí uplatnit PPP model pro zvolení nejvhodnějšího soukromého poskytovatele širokopásmové infrastruktury.

Celý koncept byl ověřen využitím modelu PPP4Broadband na čtyřech pilotních investicích v Řecku, Rumunsku, Makedonii a Slovinsku: 

  • Ve Slovinsku soukromí poskytovatelé během tří let pokryjí 25 obcí, celkem 2437 domácností v obci Ajdovščina internetovým spojením o rychlosti 100 Mb/s.
  • V Řecku je navržena investice ve spolupráci s Krajem západního Řecka, a to na předměstí města Patras, kde se nachází nejvyšší počet vyloučených lokalit. Jedná se o 8613 obyvatel, což přibližně odpovídá 2150 domácnostem.
  • Ve Makedonii je díky projektu zahájena intenzivní komunikace a spolupráce mezi všemi jedenácti tamními starosty, kteří jsou dostatečně informováni o PPP modelch a představují vynikající potenciál pro přípravu nových modelů PPP.
  • Celkem na 200 obcí v jihovýchodní Evropě získalo díky projektu PPP4Broadband lepší znalosti o možnostech širokopásmového pokrytí. Tyto obce plánují budování infrastruktury širokopásmového pokrytí prostřednictvím PPP modelů.

Výstupy projektu

1) Průvodce Jak používat PPP4Broadband
Provádí všechny zúčastněné strany, především místní samosprávy, problematikou zavádění širokopásmové infrastruktury.  Díky porozumění specifikům širokopásmového pokrytí a okolnostem, které souvisejí s PPP, budou partneři z veřejného sektoru schopni vytvářet PPP projektový rámec již od počátečního předběžného hodnocení až po začátek procesu zadávání veřejné zakázky.


'Guidelines on How to Use PPP4Broadband models' (PDF, 4,3 MB)

2) Vývoj modelů PPP4Broadband
DEX IC byl jedním z hlavních spoluautorů modelů PPP4Broadband, které poskytují zadavatelům veřejných zakázek podrobný návod, jak připravit projektovou fázi projektů PPP zaměřených na rozvoj širokopásmového připojení. DEX IC také vyvinul metodiku pro přizpůsobení modelů v jednotlivých zemích  na základě právních rámců.

Basic JV Model (PDF, 1,6 MB)
Basic Private DBO Model (PDF, 1,5 MB)
Public DBO Model (PDF, 1,5 MB)
NGA Bottom Up Model (PDF, 1,5 MB)
NGA JV Model (PDF, 1,6 MB)
NGA Public DBO Model (PDF, 1,5 MB)
Ultrafast GOCO Model (PDF, 1,5 MB)
Ultrafast JV Model (PDF, 1,6 MB)
Ultrafast Private DBO Model (PDF, 1,5 MB)

TYPY ZAKÁZEK:

PRIVATE DBO - design, sestavení a provoz
Model zahrnuje soukromou organizaci, která získá část financí z veřejných zdrojů (často jde o dotaci ,či grant). Potom zavede síť , která nabízí otevřený velkoobchodní přístup . V tomto modelu nemá veřejný sektor žádnou specifickou úlohu není ani vlastníkem, ani provozovatelem sítě. Na druhou stranu veřejné financování s sebou nese povinnost realice záměru.

PUBLIC DBO (návrh, sestavení a provoz)

Model zahrnuje veřejný sektor a funguje bez jakéhokoli zásahu soukromého sektoru, výjimkou je poskytovatel služeb (velkoobchodní nebo maloobchodní). Vše, včetně rozmístění a provozu sítě je řízeno veřejným sektorem. Veřejný sektor, který síť provozuje, nabízí velkoobchodní služby s maloobchodním potenciálem. 

GOCO (veřejný outsourcing provozovaný  veřejným sektorem)
V rámci tohoto modelu se uzavírá jedna smlouva se soukromou organizací. Smlouva zahrnuje všechny aspekty  související s návrhem a výstavbou sítě. Klíčovou charakteristikou tohoto modelu je, že síť je budována a provozována soukromníkem, ale veřejný sektor si zachovává vlastnictví a kontrolu nad sítí.

PPP JOINT VENTURE
Pro tento model je charakteristická smlouva, v níž je vlastnictví sítě rozděleno mezi veřejný a soukromý sektor. Stavební a provozní část obvykle realizuje souktomý sektor.

MODEL "ZDOLA" BOTTOM-UP APPROACH
Počítá s podporou místní komunity, zahrnuje skupinu koncových uživatelů (místní obyvatele a/nebo podniky). Ti se sdruží do skupiny (společně vlastněné a demokraticky řízené - často jde o družstvo), která je schopna dohlížet na smlouvu. V tomto modelu veřejný sektor často nemá žádnou roli, není ani vlastníkem ani provozovatelem, většinou předává financování samotné skupině, aby dohlížela na investice. Každodenní provoz sítě  je většinou poskytován telekomunikačním operátorem s potřebnými odbornými znalostmi. Projekty financované zdola nejsou v praxi příliš časté.

3) Portál PPP4Broadband (od DEX IC)
Hlavním smyslem portálu je poskytnout zadavatelům veřejných zakázek důležité informace pro úspěšné realizování projektů na širokopásmové pokrytí s využitím modelů PPP. Portál PPP4 Broadband vyvinula Agency for Innovation and European Cooperation (AIEC, nyní DEX IC) ve spolupráci s dalšími projektovými partnery a externím tvůrcem internetových stránek.
 

 

https://www.ppp4broadband.hu/

 

4) Národní centra excelence PPP4Broadband
Národní centra excelence PPP4Broadband byla založena v devíti zemích jihovýchodní Evropy s cílem podporovat (na neziskové bázi) veřejné subjekty při podávání veřejných zakázek PPP v oblasti zavádění širokopásmové struktury. Centra excelence využívají standardizovaný manuál tak, aby zajistila nejen vysokou kvalitu konzultací, ale také modelů PPP4Broadband. Národní centra excelence PPP4Broadband se zaměřují na zavádění širokopásmového připojení ve venkovských oblastech. DEX IC byl autorem metodiky pro založení a provoz Center excelence a je také koordinátorem jejich sítě.

5) Čtyři pilotní akce
Byly provedeny čtyři pilotní projekty s cílem prokázat správnost konceptu již dříve vyvinutých nástrojů PPP4Broadband. Tyto pilotní projekty se uskutečnily ve čtyřech vybraných oblastech: 
Patras (Řecko),
Makedonska Kamenica (Makedonie),
Alba Iulia (Rumunsko),
Ajdovščina (Slovinsko).

Místní realizační týmy se zavázaly nejen k výběru vhodných modelů PPP, ale také k přípravě celého investičního procesu s  podporou Centra excelence PPP4BroadBand. DEX IC byl hlavním technickým poradcem při implementaci pilotů.

 6) Propojené komunity
Dva ze čtyř pilotních projektů (přihlásily se pouze dva piloty – 100% úspěšnost) se přihlásily do iniciativy Connected Communities (Propojené komunity), aby získaly technickou podporu Connected European Facility (CEF), společného projektu Evropské komise a Světové banky. Cílem iniciativy Connected Communities je mapovat potenciální evropské projekty na širokopásmové pokrytí a vybrat z nich ty nejlepší, kterým následně poskytne „technickou pomoc“. DEX IC se podílelo na přípravě obou pilotních projektů. Iniciativa Connected Communities byla založena společností DG Connect (Directorate General for Communication Networks, Content and Technology).

7) Závěrečná konference v Bruselu pořádaná AIEC
AIEC zorganizovala závěrečnou celodenní konferenci v Bruselu. Mezi řečníky se objevili zástupci Evropské komise (vystoupila např. i vedoucí oddělení B2 paní Anna Krzyzanowska) a také reprezentanti největších evropských průmyslových společností (pan Florian Damas z Alcatel-Lucent (nyní Nokia). Celkem vystoupilo 12 řečníků z 9 zemí a konference přilákala 90 účastníků z 15 zemí. DEX IC uspořádalo atraktivní konferenci v zahraničí .  

Podívejte se na krátký film, ve kterém projektoví partneři hovoří o tom, čeho se podařilo dosáhnout:

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti