Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Prezentovali jsme PPI2Innovate a InnoSchool jako příklady dobré praxe na pražském workshopu Interreg Central Europe a Interreg Danube

28. 11. 2018

V úterý 27. listopadu 2018 jsme se v Praze zúčastnili workshopu k 4. Výzvě programu Interreg Central Europe a 3. výzvě programu Interreg Danube, organizovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.

Během workshopu poskytli zástupci z Ministerstva pro místní rozvoj - odbor evropské územní spolupráce hodnotné informace týkající se formy nadcházející 4. kapitalizační výzvy programu Interreg Central Europe, 3. výzvy programu Interreg Danube, stejně tak o politice soudržnosti Interreg CE a s tím spojené budoucnosti Interreg programů.

Později během workshopu bylo vyčleněno místo pro prezentaci úspěšně schválených projektů z výzev programu Interreg Central Europe. 

Mimo jiné - Dynamic Light, RUMOBIL a LUMAT, jsme měli možnost prezentovat klíčové výstupy probíhajícího projektu PPI2Innovate, soustředícího se na boost PPI (zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení) nástrojů ve střední Evropě. PPI2Innovate cílí přimo na zadavatele veřejných zakázek všech administrativních úrovní ve střední Evropě- místní, krajské a národní. Cílem je vybudovat regionální kapacity pro PPI, změnit přístup k PPI, posílit konexe mezi zúčastněnými stranami a zvýšit používání PPI. Druhá prezentace byla zaměřená na projekty z programu Interreg Danube, konkrétně na projekt InnoSchool. DEX IC společně s partnery vyvýjejí, pilotují a implementují do učebních osnov vysoce inovativní nástroj pro motivaci studentů středních škol pro sociální podnikání. To vše díky unikátnímu nástroji, který kombinuje vážnou hru, klasické hodiny s učitelem, sociální sítě a meziškolskou soutěž. 

Využili jsme workshop k prezentaci a zvýšení povědomí o národně přizpůsobených a přeložených SMART PPI nástrojích pro Energii, Zdraví a ICT, které jsou dostupné zdarma a online na stránce projektu v sekci PUBLICATIONS. Zástupci DEX Innovation centre také obeznámili veřejnost s ustanovením Kompetečního centra pro PPI v ČR a pozvali účastníky na nadcházející veřejnou akci PPI2Innovate - kulaté stoly, konající se 11. ledna 2019 v Praze v prostorech Technologickém centru AV ČR. 

REGISTRACE A AGENDA ZDE.

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské Unie (ERDF, IPA, ENI)

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti