Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Připravenost 350 malých a středních podniků na Průmysl 4.0

19. 03. 2020

Projekt 4STEPS, který se zaměřuje na výzvu Industry 4.0 jako na nástroj k nové, digitální průmyslové revoluci teď přináší první zajímavé výsledky. Od zahájení projektu 4STEPS uplynul nějaký čas a v současné době jsme dokončili mapování malých a středních podniků.

Mapování nám pomohlo zjistit informace o jejich připravenosti na transformaci směrem k Průmyslu 4.0 a o motivaci takovou transformaci uskutečňovat. V každém zapojeném regionu (IT, DE, AUS, CZE, SLO, PL, HU) jsme zmapovali přibližně 50 společností. Celkem jsme získali velice zajímavá data od 350 malých a středních podniků z regionu střední Evropy. Do průzkumu se zapojily společnosti, které se specializují na výrobu nebo jsou dodavateli technologií pro Průmysl 4.0. Společnosti v průzkumu působí v nejrůznějších odvětvích, nicméně největší podíl tvořily podniky z oblastí: Kovovýroba (kromě výroby strojů), Stroje a jiná zařízení a Počítačové programování, poradenství, související činnosti.

Z průzkumu vyplývá, že nejdále jsou na poli digitalizace společnosti z Německa a Rakouska. A to i přes skutečnost, že více než polovina zkoumaných společností v těchto zemích měla méně než 50 (10 – 49) zaměstnanců. Z průzkumu totiž vyplývá, že nejlépe jsou na tom v oblasti digitalizace společnosti, které mají mezi 50 a 250 zaměstnanci a rovněž mají vlastní vývojová oddělení.

Ani pro zapojené společnosti z České republiky není téma Průmyslu 4.0 cizí. Oblasti Průmyslu 4.0, které jsme v mapování reflektovali, jsou účastníkům našeho průzkumu známé, zároveň ale nejsou příliš rozšířené. Kolem nás je mnoho společností, které se těmito tématy vůbec nezabývají nebo s nimi pracují jen velmi málo. V Libereckém kraji v každém případě existují společnosti, které pracují s novými technologiemi a používají je ve své výrobě.

Lze říci, že společnosti z ČR se nejvíce zajímají o svou bezpečnost. Mnoho společností jsou dodavateli pro automotive, kde mají relativně přísná pravidla a témata jako ochrana dat a inovací je pro ně nesmírně důležitá. To se odráží v tom, že kladou důraz na oblast kybernetické bezpečnosti. Obrázek ukazuje, jaké oblasti průmyslu 4.0 mají své zastoupení v oslovených společnostech z ČR.

Motivace podniků se různí. Pro digitální transformaci svých společností se manažeři rozhodují nejčastěji proto, že mají zájem o nové zákazníky a chtějí expandovat na další trhy. Dalším faktorem je také optimalizaci výroby a úspora nákladů.

Ve výsledcích je zajímavý i fakt, jakým způsobem firmy financují své inovace a inovační procesy. Ukázalo se, že jde z velké části o vlastní zdroje. Společnosti celkově nejsou příliš úspěšné v čerpání dotačních prostředků. Pokud ano, je zde několik zajímavých rozdílů. Jeden z nich například ukazuje, že větší společnosti mají zkušenosti s čerpáním prostředků z mezinárodních výzev a menší podniky (do 50 zaměstnanců) se zaměřují spíše na regionální a národní výzvy.

Průzkum nám pomohl zjistit i další zajímavé informace, které nám poslouží při realizaci následných aktivit. Nicméně nejdůležitějším zjištěním je to které firmy mají potenciál pro digitální transformaci, které je vhodné do dalších aktivit zapojit, nebo je naopak nezapojovat a v neposlední řadě na jaké podpůrné aktivity pro ně společnosti z našeho regionu připravit.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti