Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Nejlepším hnacím motorem pro automobilový průmysl budoucnosti nejen ve střední Evropě jsou inovace. Automobilové společnosti a výzkumné ústavy mohou společnými silami udržet své regiony konkurenceschopné tím, že budou společně pracovat na vývoji nových procesů, materiálů nebo výrobků. AutoNet pomohl nastartovat inovace právě spojením aktérův automobilovém průmyslu ve střední Evropě i mimo ni.

  • Jméno projektu: Nadnárodní síť vedoucích automobilových regionů ve střední Evropě
  • Vedoucí partner: Automotive Cluster West Slovakia (Slovensko)
  • Partneři projektu: Comunimprese Scarl Consortile Company Limited by Guarantee (Itálie), Business Interest Association ACS, Automotive Cluster of Slovenia (Sloveinsko), Mid-Pannon Regional Development Company (Maďarsko), Saxony Economic Development Corporation (Německo), Province of Reggio Emilia (Itálie), Moravian-Selesian Automotive Cluster (Česká republika), Podkarpatska Izba Gospodarcza (Polsko), Lower Silesian Agency for Economic Cooperation (Polsko)
  • Doba realizace: 03/2010 – 02/2013
  • Role DEX IC:  Autor projektu a externí partner vedoucího partnera pro management

Popis projektu:

AutoNet vytvořil stabilní síť firem, výzkumných center, univerzit, mezinárodních organizací a veřejných institucí, aby mohly spolupracovat na podpoře inovací v automobilovém průmyslu. Projekt představil klíčové subjekty v tomto odvětví a umožnil jim výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci. V rámci projektu proběhly tři mezinárodní semináře založené na výměně zkušeností, konaly v Nitře (Slovensko), Reggio-Emilia (Itálie) a Rzeszow (Polsko) a umožnily  tematické diskuse 172 účastníků.

AutoNet se také specializoval na vytváření dlouhodobého partnerství mezi evropskými aktéry a vytvářel nástroje na jejich podporu. Projektová MatchMaking databáze umožnila snadné a rychlé vyhledávání partnerů online. Obsahovala více než 470 zaregistrovaných organizací. Tento počet neustále roste díky novým vstupům malých a středních podniků, výzkumných a vývojových institucí, univerzit a dalších organizací zabývajících se automobilovým průmyslem. Potenciální partneři, kteří se připojili k databázi, nebyli pouze z Evropské unie, ale i dalších zemí se silným automobilovým průmyslem, jako je Ukrajina, Turecko a Rusko.

MatchMaking databázi a její užívání podpořilo:
27 speciálních školení v 9 regionech Střední Evropy (více než 800 účastníků),
12 MatchMaking  událostí v 9 regionech EU a jedna akce v Turecku, na Ukrajině a v Rusku (více než 550 účastníků),
Bylo podepsáno 6 dohod o vytvoření dlouhodobých partnerství. 

Při snahách o zlepšení spolupráce mezi aktéry napříč automobilovým průmyslem AutoNet  spolupracoval a hledal synergie s automobilovými klastry - AUTOCLUSTERS. Navíc podepsal smlouvy se společností CLEPA (Evropská asociace dodavatelů automobilů), která oficiálně zastupuje dodavatele automobilového průmyslu, dále se společností EASN (Evropská síť pro automobilovou strategii), jejímž cílem je posílit automobilový průmysl v EU, a to zlepšením jeho konkurenceschopnosti a dlouhodobé udržitelnosti. Projekt  AutoNet zajistil networking prostřednictvím databáze MatchMaking, jež funguje i po ukončení realizace projektu.

Výstupy projektu

1. Framework Policy Document
Shromažďuje analýzy provedené jednotlivými partnery projektu. Každý z nich zpracoval personalizovanou analýzu týkající se automobilového průmyslu na jejich území, zmapoval jedinečnost regionu a zdůraznil trendy a budoucí vývoj.

Framework Policy Document

2. Final Study
Tato studie hodnotí realizaci projektů v oblasti politik a spolupráci s přidruženými institucemi. Soustředí se na tři vybrané oblasti politiky:
podporující zvyšování inovačních kapacit v oblasti automobilového průmyslu v regionech,
podporující udržitelný rozvoj a zvýšení účinnosti podpory podnikatelských subjektů, 
zvyšující investice do inovací v automobilových regionech.

Final Study

3. Common Service Standard
Konzorcium projektu založilo síť automobilových klastrů ve střední Evropě a stanovilo základní parametry a rámec pro poskytování služeb v rámci sítě AutoNet.

Common Service Standard

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti