Upravit stránku

Jakou výzvu projekt HoCare cílí?

Stárnutí populace je výzvou pro všechny oblasti Evropské unie. Tato výzva však znamená zároveň příležitost k ekonomickému růstu a k vytváření nových pracovních míst, protože je tak vytvořen velký potenciál v oblasti vývoje inovativních řešení pro domácí péči. Výzvou v oblastech aplikace projektu HoCare je otevřený potenciál k využití inovací v této oblasti. Osm partnerů tohoto projektu, kteří působí v rozdílných zemích EU, se rozhodlo spojit své síly a vytvořit projekt HoCare, který se právě těmto výzvám věnuje.

Co je cílem projektu HoCare?

Cílem projektu je posílení vytváření inovativních řešení v oblasti domácí péče v rámci regionálních inovačních řetězců prostřednictvím posílení spolupráce jednotlivých aktérů v rámci regionálního inovačního systému, a to za využití přístupu postaveném na Quadruple Helix modelu (účasti všech 4 podstatných rolí pro vývoj inovací). Cílem je tohoto dosáhnout pomocí zlepšení příslušných strukturálních fondů, a to skrze výměnu dobrých praxí politických nástrojů v mezinárodním měřítku. Uskutečnění těchto zlepšení jsou plánována na strategické úrovni (pomocí zlepšení řízení a strategického zaměření strukturálních fondů), stejně jako na úrovni praktické (za podpory vysoce kvalitních projektů). Výsledkem projektu HoCare by se pak mělo stát zlepšení řídicích struktur 8 strukturálních fondů v zemích partnerů projektu. Tato zlepšení na strategické úrovni budou doplněna v praktické politické rovině za pomoci 10 účinných projektů financovaných z dotčených Fondů. Projekt cílí na pozitivní vliv výkonnosti, dopadu a stupně kvality jednotlivých projektů ze Strukturálních fondů v částce 190.000.000 EUR.

Jaké 3 tematické cíle projekt HoCare má v oblasti podpory inovací v domácí péči?

HoCare má současně tři tematické dílčí cíle, které se týkají podpory inovací v oblasti domácí péče v rámci regionálních inovačních řetězců. Prvním dílčím cílem je důraz na vznik inovací prostřednictvím zaměření se na nenaplněné potřeby, které byly identifikovány čtvrtou skupinou zainteresovaných osob – tj. formálními pečovateli (nemocnice, domy sociální péče, domovy pro seniory), ale také pečovateli neformálními (členové rodiny) skrze quadruplehelix model. Druhým dílčím cílem je důraz na vznik inovací prostřednictvím poptávky po těchto inovacích ze strany veřejného sektoru. Posledním – třetím – dílčím cílem je pak rychlejší dodávání inovací v oblasti řešení domácí péče na trh za užití přístupu stanoveného v quadruplehelix modelu.

Jaké aktivity projekt HoCare realizuje?

Počáteční obsah pro mezinárodní politický pocess výměny dobrých praxí bude vytvořen partnery projektu během Regionálních analýz, které budou poté prozkoumány během tří mezinárodních tématických workshopů. Během tohoto procesu bude definováno 27 přenositelných příkladů dobré praxe a dojde k formulaci výstupů vyšší úrovně, kterými budou 3 tematické reporty a 3 reporty pro politický transfer. Tyto získané poznatky umožní projektu účastnit se vzdělávacího procesu na úrovni externí mezinárodní politiky, a to prostřednictvím zorganizování 2 mezinárodních a 8 národních událostí v rámci národního vzdělávacího procesu vyššího stupně. 

Jaká je doba trvání projektu?

1. 4. 2016 – 31. 3. 2020

Projektu HoCare se účastní následující partneři:

  • Nicosia Development Agency – ANEL (Kypr),
  • Development Centre of the Heart of Slovenia (Slovinsko),
  • Business Agency Association (Bulharsko),
  • National Institute for Research and Development in Informatics (Rumunsko),
  • Lithuanian Innovation Centre (Litva),
  • National Healthcare Service Centre (Maďarsko),
  • Business Development Institute of the Authonomous Region of Madeira (Portugalsko),
  • DEX Innovation Centre (Česká republika).

Projekt HoCare je financován programem Interreg Europe - podívejte se na jeho mezinárodní web

Česká Republika - Celková regionální situace v oblasti výzkumu a inovací v oblasti domácí péče a quadruple-helix spoluprácepdf969.15 KB

Souhrn informací v rámci České republiky o situaci relevantní pro aktivity projektu HoCare a 2 hlavní cílové skupiny – Ministerstvo průmyslu a obchodu (jako Řídící orgán OP PIK), a aktéry inovačního ekosystému v oblasti domácí péče ze všech složek quadruple-helix modelu (jako potenciální žadatele a účastníky nových inovativních projektů podaných k financování do OP PIK či dalších národních finančních programů). Informace v tomto reportu byly sesbírány skrze sekundární průzkum dat autora a skrze rozhovory a diskuse s oběma cílovými skupinami, pro které je tento report rovněž vytvořen a publikován. Obsahem studie jsou informace o i) OP PIK, ii) RIS3 strategii, iii) dalších politických nástrojích relevantních pro vznik inovací v oblasti domácí péče, iv) inovační ekosystém v oblasti domácí péče v ČR, v) relevantní národní strategie, analýzy a reporty, vi) quadruple-helix kooperace, vii) brainstorming ohledně potenciálních zlepšení uvnitř OP PIK a ekosystému a další informace

Inovace v domácí péči generující nová inovativní řešení skrze cílení na nenaplnění potřeby identifikované formálními a neformálními poskytovateli zdravotní péčepdf2.20 MB

Tematické studie o vzniku inovací v oblasti domácí péče skrze naplnění potřeb identifikovaných formálními a neformálními poskytovateli péče. Studie zahrnuje: i) úvod do tématu, ii) popis situací v této oblasti ve všech 8 partnerských zemích, iii) popis společných problémů a výzev, iv) souhrn identifikovaných příkladů dobré praxe a iv) reference a linky pro doplňující informace.

Inovace v domácí péči generující nová inovativní řešení skrze iniciativy veřejného sektorupdf2.33 MB

Tematické studie o vzniku inovací v oblasti domácí péče skrze iniciativy veřejného sektoru. Studie zahrnuje: i) úvod do tématu, ii) popis situací v této oblasti ve všech 8 partnerských zemích, iii) popis společných problémů a výzev, iv) souhrn identifikovaných příkladů dobré praxe a iv) reference a linky pro doplňující informace.

Inovace v domácí péči přinášející nová inovativní řešení rychleji na trh díky využití quadruple-helix kooperacepdf2.01 MB

Tematické studie o rychlejším vzniku inovací v oblasti domácí péče skrze quadruple-helix kooperaci. Studie zahrnuje: i) úvod do tématu, ii) popis situací v této oblasti ve všech 8 partnerských zemích, iii) popis společných problémů a výzev, iv) souhrn identifikovaných příkladů dobré praxe a iv) reference a linky pro doplňující informace.

HoCare_02_DITIS-Virtual-collaborative-teams-for-home-healthcarepdf457.93 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_03_Improvement-of-RI-priority-setting-processpdf274.35 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_05_TeleRehabilitationpdf313.78 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_09_INCENTIVE-SYSTEM-PROCIENCIApdf291.83 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_10_Elderly-friendly-Housing-modelpdf575.28 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_11_WEBNURSEpdf619.10 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_12_Gurulo-workshops-and-logistic-networkpdf1009.69 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_13_AHA_Augmented-Human-Assistancepdf520.58 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_14_REHABNET-Neuroscience-based-interactive-systems-for-motor-rehabilitationpdf460.83 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_15_GRACE-Guidance-and-Recovery-Ageining-Care-Environmentpdf301.24 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_16_META-Hungarian-Personal-Health-Planning-Applicationpdf547.86 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_17_MENTA-Medical-eLog-and-Notifying-Therapy-Applicationpdf546.42 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_18_VIRTUAL-HEALTH-CENTRE-VHCpdf646.26 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_20_Bonification-of-projects-targeting-societal-challengespdf419.30 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_21_Evaluation-bonus-for-addressing-horizontal-priority-health-for-allpdf269.18 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_22_TELEHIPPOCRATES-Unified-telemedicine-network-of-Greece-and-Cypruspdf294.96 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_24_Checkpoint-Cardiopdf443.75 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_25_Multisensory-Gymnasiumpdf282.66 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_26_BEACONSpdf420.13 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_27_SPERO-Social-communication-platform-for-seniorspdf293.02 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_28_Changes-to-the-home-care-services-and-integration-of-innovative-servicespdf453.82 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_29_European-network-for-fall-prevention-intervention-securitypdf456.25 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_30_EKOSMART-Smart-Integrated-healthcare-and-longterm-care-systempdf373.56 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_31_OLDES-Older-peoples-e-services-at-homepdf540.82 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

HoCare_32_PSIPROF-Psychology-telemedicinepdf287.30 KB

Příklad dobré praxe popsaný do detailu

POLICY-TRANSFER-REPORT_INNOVATIONS-IN-HOME-CARE-Generating-new-solutions-through-addressing-unmet-needs-identified-by-formal-and-informal-healthcare-providerspdf572.04 KB

Tematický report pro politický transfer zaměřený na subtéma inovací v domácí péči skrze naplnění nenaplněných potřeb identifikovaných formálními a neformálními poskytovateli péče. Report obsahuje: i) popis linku k Tematickým studiím, ii) popis zlepšení politických nástrojů v jednotlivých partnerských zemích, iii) matici politického transferu a iv) reference.

POLICY-TRANSFER-REPORT_INNOVATIONS-IN-HOME-CARE-Generating-news-solutions-through-public-driven-initiativespdf569.67 KB

Tematický report pro politický transfer zaměřený na subtéma inovací v domácí péči skrze iniciativy veřejného sektoru. Report obsahuje: i) popis linku k Tematickým studiím, ii) popis zlepšení politických nástrojů v jednotlivých partnerských zemích, iii) matici politického transferu a iv) reference.

POLICY-TRANSFER-REPORT_INNOVATIONS-IN-HOME-CARE---Bringing-innovative-home-care-solutions-quicker-to-the-market-by-using-quadruple-helix-approachpdf572.19 KB

Tematický report pro politický transfer zaměřený na subtéma rychlejších inovací v domácí péči skrze quadruple-helix spolupráci. Report obsahuje: i) popis linku k Tematickým studiím, ii) popis zlepšení politických nástrojů v jednotlivých partnerských zemích, iii) matici politického transferu a iv) reference.

Popis regionální situace na Kypru včetně konkrétních aktérů a příkladů dobré praxepdf646.19 KB

Popis regionální situace na Kypru včetně konkrétních aktérů a příkladů dobré praxe

Popis regionální situace v Litvě včetně konkrétních aktérů a příkladů dobré praxepdf834.56 KB

Popis regionální situace v Litvě včetně konkrétních aktérů a příkladů dobré praxe

Popis regionální situace na Madeiře včetně konkrétních aktérů a příkladů dobré praxepdf807.18 KB

Popis regionální situace na Madeiře včetně konkrétních aktérů a příkladů dobré praxe

Popis regionální situace ve Slovinsku včetně konkrétních aktérů a příkladů dobré praxepdf677.18 KB

Popis regionální situace ve Slovinsku včetně konkrétních aktérů a příkladů dobré praxe

Popis regionální situace v Bulharsku včetně konkrétních aktérů a příkladů dobré praxepdf1.11 MB

Popis regionální situace v Bulharsku včetně konkrétních aktérů a příkladů dobré praxe

Popis regionální situace v Rumunsku včetně konkrétních aktérů a příkladů dobré praxepdf912.64 KB

Popis regionální situace v Rumunsku včetně konkrétních aktérů a příkladů dobré praxe

Popis regionální situace v Maďarsku včetně konkrétních aktérů a příkladů dobré praxepdf1.08 MB

Popis regionální situace v Maďarsku včetně konkrétních aktérů a příkladů dobré praxe