Upravit stránku

New Generation Skills

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (ERDF,IPA).

Název projektu: Odemknutí potenciálu pro podnikání a sociální inovace v Podunajském regionu skrze dovednosti nové generace mladých lidí

Priorita programu: Inovativní a společensky zodpovědný Podunajský region

Priorita programu / specifický cíl: Zlepšení kompetencí podnikání a sociálních inovací

Vedoucí partner: Local Government and Municipality of District 11 of Budapest, Újbuda

Doba trvání: 01.2017 – 06.2019

Na tomto odkazu naleznete oficiální stránku projektu.

Mladé generace mají potenciál, aby se staly proaktivními motory inovací a zároveň byly hlavními aktéry změny v jejich lokálních komunitách. Nicméně, 62 % mladých lidí ve střední a východní Evropě neuvažuje o vlastním podnikání. Pouze pětina by chtěla začít s vlastním podnikáním, ale považují za velmi obtížný samotný start. Tato slabá podnikatelská kultura a chybějící kapacity inovačního managementu jsou brány jako hlavní výzva v Podunajském regionu. Odemknutí nevyužitého potenciálu mladých lidí začíná na lokální úrovni tím, že mladí lidé zdokonalují své schopnosti a kompetence. Dále odemknutí pokračuje vytvořením prostředí, které umožní jejich inovativním myšlenkám růst v podniky s vysokou společenskou přidanou hodnotou, které mohou být v budoucnu potenciálně převzaty soukromým nebo veřejným sektorem na mezinárodní úrovni.

Projekt vylepší existující mechanismy spolupráce mezi hlavními cílovými skupinami tzv. quadruple helix systému. Ten zahrnuje místní samosprávu, jako hlavní platformu projektu, a také organizace zastupující místní mladé lidi, vzdělávací instituce a podnikatelský sektor. Cílem této spolupráce je vytvoření inovativních schémat lokální podpory, které by měly plnit lepší funkci než roztroušené existující iniciativy. Jedním takových schématem je vznik tzv. Inovační laboratoře, která bude součástí mezinárodní sítě. Propojení inovací a podpory mladých podnikatelů přispěje k přemostění mezery mezi formálním vzděláním a dovednostmi nové generace, které jsou nezbytné pro orientaci v měnícím se pracovním světě. Skrze organický, komunitně založený výukový program, tzv. Dynamic learning package, dosáhne toto schéma podpory k mladým lidem, konkrétně ve věku od 15 do 29 let, při přechodu ze školy na trh práce. V tomto období čelí mladí lidé velkým kariérním rozhodnutím, naše schéma podpory se zaměřuje na vysoce motivované jedince, kterým ale chybí dostatečné dovednosti, aby mohli přijít s novými myšlenkami a udělat první krok k sociálně zodpovědnému, transformačnímu podnikání.      

Tento inovační proces podpory mladých lidé nakonec povede k lepšímu ekonomickému výkonu, nižšímu odlivu chytrých hlav a také bude mít pozitivní dopad na kvalitu místního pracovního a životního prostředí.

Seznam partnerů:

LP: Local Government and Municipality of District 11 of Budapest, Újbuda

PP1: PRIZMA Foundation for the improvement of employment possiblities, the institution

PP2: Municipality of Maribor

PP3: NOWA Training Counselling Projectmanagement

PP4: akzente - center for equality and regional cooperation

PP5: Intercommunity Development Association Cluj Metropolitan Area

PP6: Sofia Development Association

PP7: Sofia Municipality

PP8: DEX Innovation Centre

PP9: Institute Mihajlo Pupin

PP10: Municipality of Savski Venac

PP11: Corvinus University of Budapest Small Business Development Centre

PP12: City of Graz

PP13: City of Belgrade

PP14: North-West Regional Development Agency