Upravit stránku

NewGenerationSkills

Setkání zájmové skupiny projektu New Generation Skills hledalo možnosti pro vznik funkční infrastruktury pro podporu podnikání

V pondělí 5. března 2018 se konalo setkání zájmové skupiny projektu New Generation Skills a Inovační laboratoře v prostorách Kulturního centra Vratislavice 101010. Diskutovala se koncepce Inovační laboratoře i služby, které by mohla nabízet.

Studijní návštěva v Maďarsku v rámci projektu NewGenerationSkills

DEX Innovation Centre se spolu s partnery z Maďarska a Rumunska zúčastnilo studijní návštěvy v Budapešti - 11. obvod Újbuda, a to ve dnech 26.- 27. února 2018.Cílem studijní návštěvy byla nejen výměna příkladů dobré praxe mezi účastníky, ale také představení lokálního akčního plánu na podporu a rozvoj podnikání ze strany partnerů z Maďarska.

Partneři z Maďarska a Rumunska čerpali inspiraci pro rozvoj start-upů a studentských iniciativ v Liberci

DEX Innovation Centre hostilo ve středu 6. 12. 2017 delegaci partnerů  z maďarského města Újbuda (Municipality of Ujbuda ) a ze čtyř rumunských organizací Cluj Metropolitan Area, North-West Regional Development Agency  (NWRDA), Cluj Innovation Park a JCI Active Citizens Cluj. Ti přijeli do Liberce na studijní cestu v rámci projektu New Generation Skills, aby sdíleli zkušenosti a příklady dobré praxe v oblasti rozvoje inovativního podnikání, start-upů a studentských iniciativ.  

Mezinárodní setkání projektu New Generation Skills proběhlo v Liberci

Partneři projektu NewGenerationSkills se ve dnech 27. – 29. června setkali v Liberci, aby zde pracovali na naplnění hlavního cíle svého projektu – podpořit mladé lidi z vybraných regionů zemí střední a východní Evropy v jejich odhodlání začít podnikat.

Diskusní panel na podporu podnikatelů na Liberecku

V úterý 25. dubna proběhlo v prostorách Grand Hotelu Imperial v Liberci setkání zástupců veřejné správy, akademické obce a podnikatelů.

Projekt NewGenerationSkills bude rozvíjet podnikatelský potenciál mladých lidí

Projekt, který je financován z tzv. Danube Transnational Program, se primárně zaměřuje na mladé lidi ve věku od 15 do 29 let. Dalšími cílovými skupinami jsou malé a střední podniky (MSP), nevládní organizace, města, vzdělávací instituce a také mentoři, lektoři a koučové. Tito všichni se budou podílet na budování a testování společných iniciativ na podporu mladých lidí.