Upravit stránku

PPI

Pozvánka na regionální seminář: ZADÁVANÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZA POMOCI CHYTRÝCH PPI NÁSTROJŮ

Rádi bychom Vás pozvali na PPI2Innovate regionální seminář, který se bude konat dne 22. května 2018 v Středočeském inovačním centru v Dolních Břežanech, od 13:00 hod.

Národně přizpůsobené PPI2Innovate CHYTRÉ nástroje

Jsme velmi potěšeni a rádi Vám oznamujeme, že PPI2Innovate nástroje pro SMART HEALTH (chytré zdraví), SMART ICT (chytré IKT) a SMART ENERGY (chytrá energie) byly úspěšně přizpůsobeny všem národním rámcům v 6 partnerských zemích. 

18 plně národně přizpůsobených SMART PPI2Innovate nástrojů představuje významný přínos pro zadavatele veřejných zakázek ve Středoevropském regionu. Právě prostřednictvím PPI2Innovate manuálu mohou veřejní zadavatelé aktivně a strategicky zaměřit využívaní SMART nástrojů na rozvoj místních a národních ekosystémů podporujících inovace. 

Právě probíha: PPI Mapping

PPI:CHYTRÝ způsob jak řešit společenské výzvy: Veřejná zakázka, kde veřejní zadavatelé vystupují v roli prvního zákazníka inovativního zboží/ služeb, které je blízko k zavedení na trh nebo je již na trhu v malém komerčním rozsahu dostupné, a to včetně řešení založených na existujících technologiích použitých inovativním způsobem.

Inovativní veřejné zakázky byly hlavním tématem PPI2Innovate Days

Inovativní veřejné zakázky byly hlavním tématem prvních PPI2Innovate Days, které se konaly 3. října 2017 v Lublinu, Polsku. Tato akce, organizovaná Rzeszow Development Agency, přinesla účastníkům cenné informace.   

PPI2Innovate Days v Lublinu

V úterý 3. října se v metropoli východního Polska Lublinu uskuteční mezinárodní konference o podpoře zadávání veřejných zakázek v oblasti inovativních řešení.

Trans-regionální studie legislativních rámců relevantních pro PPI v 6 zemích střední Evropy

Jeden z prvních obsahových výstupů projektu PPI2Innovate byla trans-regionální studie v oblasti legislativních rámců relevantních pro PPI v 6 zemích střední Evropy, ta byla řízena Univerzitou v Turíně (UNITO).

V Praze proběhl seminář Financování inovací pomocí PPI

DEX Innovation Centre a Technologické centrum AV ČR uspořádali seminář na téma "Financování inovací pomocí PPI" v rámci projektu PPI2Innovate. Seminář proběhl 19. 4. 2017 v prostorách Technologického centra AV ČR. Účastníky byli zástupci zadavatelů veřejných zakázek a další zainteresované subjekty.

PPI2Innovate projekt je zacílen na zadavatele veřejných zakázek na všech úrovních státní správy ve střední Evropě s cílem budovat regionální kapacity PPI, změnit postoj k PPI a posílit vazby mezi zainteresovanými stranami v regionálních inovačních systémech a tím zvýšit využití PPI ve střední Evropě.

Webináře na téma veřejných zakázek na inovativní řešení a financování pro investice do energetické účinnosti

Rádi bychom vás pozvali na webináře v anglickém jazyce, který se bude konat 22. března 2017 od 13:30 hod. Webinář pořádá EASME a od projektových poradců se tak dozvíte možnosti financování, případně se budete moci na cokoliv zeptat. 

Více informací a odkaz na registraci naleznete zde.

 

PPI2Innovate nástroje se připravují

V rámci projektu PPI2Innovate připravujeme 3 obecné tematické PPI2Innovate nástroje pro SMART zdravotnictví, SMART energetiku a SMART ICT.

V současné době existují různé nástroje vyvinuté na evropské úrovni, nicméně jsou velmi obecné a nereflektují národní specifika. PPI2Innovate bude stavět na stávajících znalostech a doručí přeložené nástroje, které budou plně upravené dle potřeb do 6 národních institucionálních rámců. Nástroje budou dostupné v maďarštině, češtině, polštině, italštině, slovinštině a chorvatštině, přičemž každý z nich bude brát v potaz národní právní rámce a specifika.

Zvyšování poptávky po inovacích ze strany veřejných činitelů

Veřejné zakázky na inovativní řešení (PPI) jsou mocným nástrojem soužícím k podpoře inovací. Veřejný sektor požaduje inovativní řešení, která dosud nejsou k dispozici nebo která nejsou na trhu ve velkém množství, a tím nutí poskytovatele inovovat. PPI je dobře podporováno na úrovni Evropské komise (např. prostřednictvím H2020) – již několik let zde existují zde různé poradenské a školicí nástroje v této oblasti. Nicméně do této doby nepomohli zvýšit využití PPI ve většině zemí centrální Evropy. Jedním z důvodu je, že tyto dostupné nástroje nejsou přizpůsobené národním podmínkám a chybí zde regionální znalostní střediska.

Z tohoto důvodu DEX Innovation Centre usnadnilo přípravu a předložení projektu PPI2Innovate – Budování kapacit ke zvýšení využití PPI ve střední Evropě, jehož se účastní celkem 10 partnerů ze střední Evropy (Maďarsko, Česká republika, Polsko, Itálie, Slovinsko, Maďarsko a Chorvatsko). Projekt PPI2Innovate byl schválen v první výzvě programu Interreg Central Europe, s rozpočtem 1,6 milionu EUR.

Doba trvání projektu PPI2Innovate jsou 3 roky (implementován bude od června 2016 do května 2019) a bude cílit přímo na zadavatele veřejných zakázek na všech administrativních úrovních ve střední Evropě s cílem vybudovat regionální kapacity v PPI, změnit přístup k PPI, posílit vazbu mezi relevantními zainteresovanými stranami v regionálních inovačních systémech a také podpoří zvýšení používání PPI.

Všichni partneři se sešli na zahajovacím meetingu projekt, který proběhl 8. – 9. června ve Székesfehérváru, v jednom z nejstarších měst v Maďarsku. Setkání bylo organizováno vedoucím partnerem projektu Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit a moderováno DEX Innovation Centre.

DEX Innovation Centre podpoří procesy veřejného nákupu inovací skrze nový "PPI2Innovate" projekt

Je nám ctí, že DEX Innovation Centre pomůže podpořit PPI procesy a povědomí o této problematice v České Republice a celé střední Evropě skrze nový projekt se zkratkou "PPP2Innovate". Implementace tohoto projektu bude ve střední Evropě koordinována celkem v rámci 10 mezinárodních partnerů a 8 strategických partnerů z různých zemí tohoto regionu. V České Republice nám v rámco tohoto projektu bude oporou významný strategický partner, a to Technologické Centrum AV ČR.