Upravit stránku

(S)​ Support, (M) Monitoring (A) And (R) Reminder (T) Technology (4) for (M) Mild (D) Dementia

O PROJEKTU

SMART4MD je evropský výzkumný projekt, zaměřený na experimentální léčbu mírné demence. Účastníky projektu je 11 výzkumných/zdravotních/IT organizací napříč Evropou, včetně Alzheimer Europe.

Tento projekt je založen na inovativním nástroji podpory pacientů a má za cíl vytvořit mHealth aplikaci speciálně cílenou na pacienty s mírnou demencí. Obsah, fukčnost a rozhraní mHealth aplikace SMART4MD, která bude přístupná pacientům skrze tablet, který dostanou během pilotní fáze experimentální léčby, bude založen na výsledcích první fáze projektu zaměřené na výzkum mezi uživateli (skupinové diskuze s pacienty a rodinnými pečovateli, rozhovory s doktory). Obecně bude aplikace založena na maximální jednoduchosti použití, podpoře pamětových aktivit, připomínkách, fotkách a sdílení informací mezi pacienty, rodinnými pečovateli a doktorem.

SMART4MD aplikace bude pomáhat pacientům dodržovat léčbuzpomalovat pokles kognitivních a funkčních schopností, předejde vyčerpání pečovatele a sníží náklady mimořádné péče.

CÍLE PROJEKTU

Cíl 1: Navrhnout novou verzi “Pow Health” platformy, která bude nazvána “platforma SMART4MD”. Použití aplikace by mělo být pohodlné a takové, aby ji pacienti s mírnou demencí mohli s důvěrou využívat. Platforma by měla být schválena alespoň 80 % účastníků vybrané cílové skupiny a testy na pacientech v menším rozsahu.

Cíl 2: Prokázat zdravotní výhody používání nové SMART4MD aplikace:

  • zvýšit dodržování postupů léčby ze strany pacientů s mírnou demencí z 50 % na 60 %,
  • snížení funkčního poklesu pacientů během prvních 24 měsíců od zjištění diagnózy o 10 %,
  • sledování a zlepšení kvality života pacientů s mírnou demencí,
  • sledování duševní pohody pečovatelů.

Cíl 3: Prokázat ekonomické a finanční benefity využívání SMART4MD platformy:

  • snížení nákladů na léky, které pacienti neužijí, o 50 %,
  • snížení nákladů spojených s pacienty, kteří nedocházejí na kontroly, o 75 %,
  • snížení nákladů spojených se znovupřijímáním pacientů do nemocnice, které je způsobeno nedostatečným užíváním medikace, o 30 %,
  • snížení výdajů systému na pacienty s mírnou demencí o 10 %.

Cíl 4: Vyvinout udržitelný obchodní model pro komerční využití platformy SMART4MD ve větším rozsahu, a to pro možnost použití v různých situacích a regionech. Platforma bude obsahovat zároveň finanční model pro investice, založený na sdílení rizik mezi příslušnými zainteresovanými stranami, a bude poskytovat prognózu návratnosti investic každé ze zainteresovaných stran.