Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se setkali odborníci k diskusi o podpoře inovací v domácí péči v rámci projektu HoCare

08. 12. 2017

Jak podpořit vznik nových inovací v oblasti domácí péče? Nejen na tuto aktuální otázku hledali odpověď odborníci na setkání v rámci projektu HoCare. 

 

Jak napovídá název HoCare, projekt cílí na rozvoj inovací v oblasti domácí péče a posílení spolupráce mezi uživateli (pečovateli a pacienty), veřejným sektorem, firmami a výzkumným sektorem v rámci tzv. quadruple-helix modelu, a to zlepšením politických nástrojů a strukturálních fondů. V České republice jde o Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Po úvodním seznámení s regionální situací v oblasti výzkumných a inovačních projektů v oblasti domácí péče v České republice DEX Innovation Centre představilo výsledky Mezinárodních tematických studií, které byly publikovány v rámci projektu HoCare. Ministerstvo průmyslu a obchodu dále představilo změny v OP PIK navržené na základě výstupů projektu a předchozích diskusí s DEX Innovation Centre. Tyto změny se týkají:

- úpravy binárních kritérií programů Inovace, Potenciál, Spolupráce, Proof of concept a Aplikace ve prospěch projektů, které mají prokazatelně pozitivní či neutrální dopad na zdraví lidí, podporují délku zdravého období života či kvalitu života nebo přispívají ke snížení nákladů zdravotní péče

- úpravy hodnotících kritérií u všech programů (u každého specificky) spočívajících v hodnocení dopadu na zdraví lidí.

Následná diskuse odkryla hlavní limity i možnosti domácí péče a vyplynula v další návrhy na zlepšení, které se dají realizovat v již výše zmíněném operačním programu. „Navrhuji realizaci pilotního projektu, např. na úrovni města, který by umožnil vyzkoušet si fungování aplikací v domácí péči a současně by zapojil pečovatele, pacienty, technology i veřejnou správu,“ uvedl Tomáš Vácha z ČVUT. Takový projekt by posílil spolupráci v quadruple-helix modelu, a tak podpořil koncepční přístup. Spolupráce by mohla proběhnout jak skrze tvorbu společné technologické platformy, tak i právě pilotní projekt, například skrze živou laboratoř (tzv. living lab). Tato myšlenka byla podpořena i samotným Ministerstvem průmyslu a obchodu, které vnímá, že výzkumné a inovační organizace fungující v oblasti domácí péče nepodávají  srovnatelné množství žádostí o podporu ze strany OP PIK  jako další odvětví. Mezi dalšími návrhy zaznívalo posílení PR a komunikace pro domácí péči, hodnocení efektivity a především změna financování v této oblasti. Zúčastnění se shodovali na tom, že ČR má dobře nakročeno, ale k dalšímu rozvoji chybí především volný trh a spolupráce všech zainteresovaných skupin. 

 

3 Mezinárodní studie (Innovations in home care ...), 8 regionálních analýz (Hungary, Lithuania, ...) a prezentace ze samotného setkání jsou dispozici níže.   

 

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské Unie (ERDF, IPA, ENI)      

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti