Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

​​​​​​​Bude v České republice technologická platforma v oblasti domácí péče?

19. 04. 2018

Ve středu 18. 4. 2018 se v Evropském domě konalo setkání zájmové skupiny projektu HoCare, který podporuje vznik inovací v oblasti domácí péče v České republice. Setkání se zúčastnili zástupci univerzit a vysokých škol, nemocnic, technologických firem, inovačních center i organizací poskytujících zdravotní a sociální služby. Společně diskutovali o možnosti vzniku společné technologické platformy v oblasti domácí péče a realizaci pilotního projektu.   

Již na předchozím setkání se členové zájmové skupiny shodli na tom, že platforma, která bude přinášet informace a propojovat poskytovatele služeb, s vývojáři, podnikateli a státní správou je v České republice velmi potřebná. „Cílem platformy by měla být podpora spolupráce a komunikace mezi členy quadruple-helix modelu a to na lokální úrovni, kde by měla odpovídat na potřeby poskytovatelů péče, tj. měst a obcí a rodin, ale i na národní úrovni, kde by šlo především o definování standardů, zákonů, efektivní čerpání financí ze strukturálních fondů a spolupráci se zahraničím.“ uvádí Jan Havlík z ČVUT.  Velmi silný ekosystém již existuje ve středočeském kraji, kde se taková platforma právě formuje. Ta by mohla posloužit jako pilotní projekt pro lokální úroveň a vyzkoušet, jaké nástroje komunikace a spolupráce nejlépe fungují.  

Projekt HoCare se věnuje výzvám spojeným se stárnoucí populací v Evropě. Tyto výzvy přinášejí i příležitost k ekonomickému růstu a k vytváření nových pracovních míst, a to díky potenciálu inovativních řešení v domácí péči. Osm partnerů, kteří působí v rozdílných zemích EU, se rozhodlo spojit své síly a vytvořit projekt HoCare, který se právě těmto výzvám věnuje. Cílem projektu je posílit nejen vznik inovací v oblasti domácí péče, ale i posílení spolupráce mezi uživateli (pečovateli a pacienty), veřejným sektorem, firmami a výzkumným sektorem v rámci tzv. quadruple-helix modelu, a to zlepšením politických nástrojů a strukturálních fondů. „Jsme rádi, že se i skrze projekt podařilo dále propojit aktivní členy ekosystému a umožnit diskusi o dalších potenciálních možnostech podpory vzniku inovací v oblasti domácí péče – například vytvořením společné technologické platformy v tomto oboru a připravením pilotního projektu platformy skrze výzvu programu Aplikace,“ uvádí Petr Porák z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Na setkání zájmové skupiny projektu navázala odpolední komunikační akce, která měla za cíl rozšířit informace a výstupy projektu a vtáhnout do diskuse další realizace v ČR i další subjekty relevantí pro oblast domácí péče. V rámci komunikační akce proběhla a byla nahrána i tisková konference hlavních diskutujících - děkujeme ČVUT, High Tech Parku, Středočeskému inovačnímu centru a Centru sociálních inovací. Prohlédněte si video z tiskové konference.

Podrobnější informace o projektu a jeho hlavní výstupy najdete na  http://dex-ic.com/hocare_cz 

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské Unie (ERDF, IPA, ENI).

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti