Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

RSRC projekt - Budování silných a odolných komunit

V celé Evropě a ve světě se mění ekonomické a sociální podmínky. Komunity čelí mnoha změnám a to nejen vzhledem k migraci. Občané jsou nuceni býti více samostatní. Těmto změnám a výzvám není jednoduché čelit.

Úspěšné iniciativy závisí na faktorech jako důvěra, sdílení emocí, uznání a akceptování rozdílů. Pokud jsou cílem pokrok a soudružnost, pak vyprávění příběhů (storytelling) vytváří angažovanost a soucítění.

Příběhy sdílených hodnot, sdílených plánů a rovnosti jsou těmi nejlepšími příklady. Proto se osm mezinárodních partnerů rozhodlo spojit své síly v projektu „Rasing Strong and Resilient Communities“ aneb „Budování Silných a Odolných Komunit“, který byl podpořen Evropskou Komisí v programu Erasmus+.

Jednotliví partneři projektu RS&RC kombinují znalosti a zkušenosti organizací i jednotlivců v oblastech vzdělávání dospělých, budování komunit, audio-vizuální komunikace, vývoje školících nástrojů, a kurzů a také metodiky využití vyprávění příběhů.

Partneři tohoto projektu chtějí vytvořit sadu vzdělávacích nástrojů, které mohou být využity v neformálním vzdělávání dospělých se zaměřením na aktivní občanství a zapojení se. Tyto nástroje jsou založeny na existujících i nově upravených postupech, teoriích a metodách využití vyprávění příběhů.

Těmito nástroji jsou:

  • manuál postupů a praktik
  • strukturované kurzy
  • kolekce instruktážních audio/video nahrávek pro bližší přiblížení dobrých příkladů a praktik.

Tyto nástroje budou vytvářeny okolo kompetencí jako je spolupráce a komunikace v rozdílných komunitách, čelícím různým překážkám jako například mezigeneračním, mezi různými kulturami, tak, aby se účastníci mohli aktivně zapojit do práce s lokálními komunitami.

Inovativním aspektem tohoto projektu je využití konkrétních metodik, manuálů a kurzů využití storytellingu pro neformální školitele v rámci komunit, které pomohou komunitám vypořádat se se současnou situací/problémem a předpokládanou možnou situací v budoucnu.

Na individuální bázi to znamená změnu přístupu, negativního přemýšlení jednotlivce a konec trvání příběhů minulosti. Projekt proto podpoří plánování budoucnosti v rámci komunit s konkrétními akcemi pro podporu, inspiraci a přenos příběhu v rámci komunity, který povede k angažovanosti, spolupráci a pozitivní změně.

Partneři tohoto projektu budou spolupracovat na konkrétních případech s lokálně vybranými organizacemi a jejich školitely/lektory společně s komunitou, s kterou aktivně pracují. Během práce s komunitou budou využívat a testovat vyvinuté postupy a metodiky a budou společně vytvářet fungující komunitní příběhy.

Využití manuálu, metodik, kurzů a audio/video nahrávek umožní využít tyto nástroje jako základní vzdělávací nástroje pro školitele/lektory, dobrovolníky a street workery pro jejich práci v rozdílných komunitách.

CÍLOVÁ KOMUNITA V ČR – NEZAMĚSTNANÍ NAD 50 LET

Společnost Czech DEX, s.r.o., ve spolupráci s lokálními pobočkami Úřadu práce v Liberci a Jablonci nad Nisou a neziskovými organizacemi PLUS 50 o.s. a Alternativa 50+ o.p.s. zahájil aktivity projektu RS&RC v České republice v rámci komunity nezaměstnaných lidí nad 50 let.

V rámci tohoto společného komunitního projektu zaměřeného na využití storytellingu (vyprávění příběhů) jakožto metody vhodné k posilnění a změně uvnitř dané komunity řešící společný problém budeme realizovat a testovat různé storytellingové postupy v komunitě nezaměstnaných nad 50 let.

Lidé v této věkové kategorii jsou často viděni mezi zaměstnavateli jako zaměstnanci s nižšími schopnostmi v IT a cizích jazycích, jako lidé s pomalejším nasazením v práci, a jako lidé špatně učící se novým věcem a špatně se přizpůsobující novým požadavkům. Následkem toho mají tito lidé strach ze změny zaměstnání v tomto věku, a i často o práci přichází bez možnosti získat další zaměstnání.

Tyto předsudky a slabé stránky hrají velkou roli v myslích lidí této věkové skupiny a v jejich možnostech zaměstnání. Proto, pomocí inovativní metody storytellingu, uděláme maximum, abychom této komunitě lidí navrátili motivaci, důvěru a soudružnost tolik potřebnou pro jejich sílu a odolnost jako komunitu.

VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU

Pro více informací o tomto projektu, stejně tak jako o progresu projektu, publikacích, lokálních a dalších akcích, můžete navštívit webové stránky RSRC a/či nás sledovat na sociální síti Facebook.

 

Cimbalníková a spol.: Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ (metodická příručka), Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2012, str. 22-26

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti