Upravit stránku

Live Circular Canvas

Jaký problém řeší?

Blaho bylo doposud založeno na nadměrné spotřebě přírodních zdrojů. Abychom udrželi životaschopné podniky, potřebujeme nová řešení, abychom zajistili, že materiály a jejich hodnoty budou v naší společnosti co nejdéle cirkulovat a ztráty jejich budou minimalizovány.

LiveCircularCanvas rozvíjí klíčové podnikatelské dovednosti nezaměstnaných mladých lidí s nízkou kvalifikací a nezaměstnaných mladých dospělých (aktivních nebo budoucích podnikatelů), aby mohli navrhovat a nabízet výrobky a služby využívající principy cirkulární ekonomiky a vytvářet a řídit své podnikání s velkou přidanou hodnotou.

Jaký problém řeší?

Blaho bylo doposud založeno na nadměrné spotřebě přírodních zdrojů. Abychom udrželi životaschopné podniky, potřebujeme nová řešení, abychom zajistili, že materiály a jejich hodnoty budou v naší společnosti co nejdéle cirkulovat a ztráty jejich budou minimalizovány.

LiveCircularCanvas rozvíjí klíčové podnikatelské dovednosti nezaměstnaných mladých lidí s nízkou kvalifikací a nezaměstnaných mladých dospělých (aktivních nebo budoucích podnikatelů), aby mohli navrhovat a nabízet výrobky a služby využívající principy cirkulární ekonomiky a vytvářet a řídit své podnikání s velkou přidanou hodnotou.

Jaké jsou cíle projektu?

Schopnosti porozumět cirkulárnímu obchodnímu modelu jsou nezbytné pro osoby s nízkou kvalifikací, pro které je vytváření a provozování životaschopného cirkulárního podnikání podstatně náročnější než pro ostatní.

Proto projekt prozkoumává úspěšné obchodní modely prostřednictvím digitálních úspěchů cirkulárních podniků v EU a příklady využívá pro vytvoření vysoce inovativních nástrojů, které pomohou s odbornou přípravou mladých dospělých, které budou součástí nového vzdělávacího programu pro klíčové podnikatelské dovednosti pro cirkulární myšlení.

Kteří partneři spolupracují na projektu Live Circular Canvas?

Rumunsko: Fundatia Centrul Educational Spektrum

Holandsko: Inthecity Project Development

Španělsko: TRADIGENIA SL

Dánsko: Videnscenter for Integration

Česká republika:  DEX Innovation Centre

Jaké v projektu očekáváme výstupy? 

Tento projekt je financován s podporou Evropské komise. Tato webová stránka a veškerý její obsah odrážejí pouze názory autora.