Upravit stránku

e-health

​​​​​​​Bude v České republice technologická platforma v oblasti domácí péče?

Ve středu 18. 4. 2018 se v Evropském domě konalo setkání zájmové skupiny projektu HoCare, který podporuje vznik inovací v oblasti domácí péče v České republice. Setkání se zúčastnili zástupci univerzit a vysokých škol, nemocnic, technologických firem, inovačních center i organizací poskytujících zdravotní a sociální služby. Společně diskutovali o možnosti vzniku společné technologické platformy v oblasti domácí péče a realizaci pilotního projektu.   

Mezinárodní konference v Madridu představila aplikaci SMART4MD pro lidi s mírnou demencí

Ve čtvrtek 1. února 2018 Polytechnická univerzita v Madridu hostila konferenci s titulem "ICT technologie podporující lidi s mírnou demencí a jejich pečovatele". Na konferenci vystoupili psychologové, neurologové, odborníci z oblasti zdravotní a sociální péče, technologové, zástupci pacientských a pečovatelských organizací, a to hlavně ze Španělska, ale i ze zahraniční. Konference se účastnili členové projektového konzorcia, které se skládá z 9 institucí a zdravotnických zařízení napříč Evropou. Společně diskutovali o mírné demenci a možnostech její léčby pomocí moderních technologí.  

DEX IC objevovalo synergie na ICT Proposers' Days 2017

ICT Proposers' Days 2017 se konaly 9. a 10. listopadu v Budapešti. Mezi více než stovkou odborníků ze 49 zemí Evropy byli i zástupci DEX Innovation Centra (DEX IC) z Liberce.   Účastnili se největší networkingové akce s předem naplánovanými schůzkami. Během dvou dnů absolvovali více než 30 schůzek, aby budovali partnerství a dobré vztahy se společnostmi, které mají zájem o účast v evropském programu Horizont 2020 pro roky 2018 – 2020.

Projekt SMART4MD vstupuje do klíčové fáze - rozsáhlého klinického hodnocení aplikace pro pacienty s mírnou demencí

Projekt SMART4MD vstoupil do své klíčové fáze v září 2017. Se skoro dokončenou studii proveditelnosti, která proběhla ve Španělsku a Švédsku behěm posledních dvou měsíců na které se testovala aplikace SMART4MD pro pacienty s mírnou demencí, jejich pečovatele a zdravotníky. Vše je skoro připraveno pro možný start 18 měsíční klinické zkoušky, které se bude účastnit 1200 pacientů ze 4 zemí, včetně České republiky.

Celková situace v oblasti výzkumu a inovací v oblasti domácí péče a příklady dobré praxe projektu z ČR prezentovány na mezinárodním workshopu

Evropská populace stárne, a proto čelí společenským výzvám, které tato změna s sebou přináší. V budoucnu nás čeká situace, že většinu populace budou tvořit senioři se zdravou zvyšující se očekávanou délkou života. Mezinárodní tematický workshop věnovaný výzkumu a inovacím v oblasti domácí péče organizovaný 27. ledna 2017 ve Funchalu (Madeira) nabídnul mnoho příležitostí k výměně příkladů dobré praxe na poli inovativních řešení pro domácí péči. Více jak 100 účastníkůnavštívilo tuto akci, která byla organizována Business Development Institute of the Autonomous Region of Madeira (IDERAM).

Workshop byl součástí evropského projektu “HoCare”, který se zabývá problematikou stárnoucí populace a zaměřuje se na podporu vzniku inovativních řešení domácí péče. Partneři z  Portugalska, Kypru, Slovenska, Bulharska, Rumunska, Litvy, Maďarska a České republiky se zúčastnili této akce v doprovodu významných zástupců zájmových skupin z oblasti domácí péče. Na akci byly představeny současné situace podpory výzkumu a vývoje v domácí péči, a příklady dobré praxe inovativních projektů a praktik řízení a strategického zaměření operačních programů z účastnických zemí. V rámci 3 interaktivních pracovních skupin byly diskutovány možnosti přenositelnosti projektů, řízení a strategického zaměření operačních programů. Důraz byl kladen zejména na vznik inovací skrze reakci na nenaplněné potřeby zjištěné formálními a neformálními poskytovateli zdravotní péče.

Prototyp SMART4MD aplikace pro pacienty s mírnou demencí a etické schválení jeho zkoušky v ČR

Listopad a prosinec 2016 znamenal pro DEX Innovation Centre další 2 významné kroky vstříc vývoji aplikace SMART4MD pro pacienty s mírnou demencí - test vyvinutého klikacího prototypu mezi cílovými skupinami a etické schválení zkoušky této aplikace na reálných pacientech a pečovatelích.

 

Partneři projektu HoCare se setkali se zájmovou skupinou ve Varně

Evropský projekt pro vznik inovativních řešení v oblasti domácí péči

Partneři z Kypru, Slovinska, Bulharska, Rumunska, Litvy, Maďarska, Portugalska a České republiky se setkali na 2. projektovém mítingu projektu HoCare. - „Podpora vzniku inovativních řešení pro domácí péči skrze posílení spolupráce zájmových skupin v regionálních inovačních řetězcích”. Setkání proběhlo ve Varně v Bulharsku od 15. – 17. září a bylo pořádáno agenturou Business Agency Association.

1,2 milionu € na kooperaci pro vznik inovativních řešení v oblasti domácí péče

Evropská populace stárne a počet lidí nad 65 let věku se zvyšuje. Stárnoucí populace přináší mnoho změn a výzev, pro které se musí hledat adekvátní řešení. Tento trend ale na druhou stranu přináší i možnosti, a to v oblasti růstu a zaměstnanosti skrze vznik inovativních řešení v oblasti domácí péče. 

8 partnerů z Kypru, Slovinska, Bulharska, Rumunska, Litvy, Maďarska, Portugalska a České republiky odstartovalo projekt HoCare – “Delivery of Innovative solutions for Home Care by strengthening quadruple-helix cooperation in regional innovation chains” (vznik inovativních řešení v oblasti domácí péče díky posilnění quadruple-helix kooperace v regionálních inovačních sítích). Partnerství projektu je vedeno Nicosia Development Agency (ANEL) z Kypru. 

Projekt SMART4MD představil logo projektu

DEX Innovation Centre hrdě představuje oficiální logo projektu SMART4MD, které reflektuje jeho hlavní téma - Support (podpora), Monitoring (monitoring) and Reminder (připomínání) Technology (technologie) for Mild Dementia (pro mírnou demenci).

Výsledky 1. fáze uživatelského výzkumu projektu SMART4MD pro pacienty s mírnou demencí

Projekt SMART4MD úspěšně ukončil 1. fázi výzkumu, která zahrnovala rozhovory s lékaři a odborníky z oboru zdravotnictví. Součástí byly také skupinové diskuse s lidmi trpícími poruchami paměti či mírnou demencí a jejich pečovateli.