Upravit stránku

Autorem projektu PPI2Innovate je DEX IC. DEX IC byl zodpovědný za celý proces přípravy projektu.

Jméno projektu: Budování kapacit na podporu využití PPI ve střední Evropě

Priorita programu: Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy

Specifický cíl projektu: Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě

Vedoucí partner: Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. (CTRIA)

Doba trvání: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2019

Navštivte oficiální webové stránky PPI2Innovate

PPI je silným nástrojem podpory inovací. Veřejný sektor požaduje (pomocí PPI)  inovativní služby nebo produkty, které dosud nejsou na trhu, nebo nejsou na trhu v tak velkém množství. Právě touto aktivitou nutí poskytovatele produktů/služeb inovovat. PPI je dobře podporováno na úrovni Evropské komise (tj. v rámci FP7, H2020) – na této úrovni zde již po několik let existují různé poradenské a školicí nástroje. Nicméně ve většině regionů střední Evropy chybí rozsáhlejší používání PPI, protože dostupné nástroje nejsou přizpůsobené národním rámcům a chybí zde regionální znalostní střediska.

PPI2Innovate projekt je zaměřen přímo na zadavatele veřejných zakázek na všech úrovních státní správy ve střední Evropě, a to s cílem vybudovat regionální kapacity PPI, změnit postoj k PPI, posílit vazby mezi zainteresovanými stranami regionálních inovačních systémů, a tím zvýšit využití PPI.

Cílů projektu bude dosaženo:

 • Vytvořením tematických PPI2Innovate nástrojů pro SMART Zdraví, Energii a IKT, které budou plně přizpůsobené do 6 národních institucionálních rámců, které budou přeloženy do jazyků zúčastněných zemí
 • Zřízením 6 regionálních kompetenčních center pro PPI a jejich sítě ve střední Evropě
 • Vývojem 6 akčních plánů k implementaci 8 PPI projektů v každém regionu
 • Realizací 4 PPI pilotů, což povede k posílení vazeb zúčastněných subjektů, aplikování přístupu „learning by doing – učení praxí“ a ukáže úspěchy poptávaných inovativních řešení a souvisejících veřejných zakázek ve 4 regionech střední Evropy
 • PPI piloty začnou s definicí poptávaných inovativních řešení, dále budou pokračovat s veřejnými zakázkami a na závěr budou ukončeny podpisem smluv se soukromými dodavateli – vítězi veřejných zakázek

Cílové skupiny:

 • Místní orgány veřejné správy
 • Regionální orgány veřejné správy
 • Národní orgány veřejné správy
 • Infrastruktura a (veřejní) poskytovatelé služeb

Proč podporovat PPI?

 • Některé regiony zaostávají v inovační výkonnosti (Innovation Scoreboard), což může PPI podpořit – poptávka po inovacích je poháněna rovněž ze strany veřejných činitelů
 • Zlepšení vazeb mezi subjekty v inovačních ekosystémech

Specifické cíle:

 • Rozvoj nadnárodního „Smart PPI2Innovate nástroje“, včetně jeho přizpůsobení se národním rámcům
 • Usnadnit udržitelnost sítě kompetenčních center pro PPI ve střední Evropě
 • Pilotování PPI projektů a tím prokázání konceptu PPI2Innovate nástrojů, kompetenčních center a posílení znalosti kapacit uvnitř všech center prostřednictvím „učení praxí“

V rámci projektu PPI2Innovate budou vytvořeny akční plány pro provoz kompetenčních center (regionální nebo národní znalosti a podpora centra pro PPI).

Cíle kompetenčních center:

 • Zlepšit znalosti o PPI zaměstnanců zadavatelů veřejných zakázek
 • Jejich podpora v používání PPI, zejména PPI2Innovate nástroje
 • Ovlivnění přístupu a chování zadavatelů veřejných zakázek tak, aby používali PPI
 • Posílení vazby mezi zadavateli, výzkumnými institucemi a jinými relevantními subjekty z inovačních systémů

Cílové skupiny:

 • Místní orgány veřejné správy
 • Regionální orgány veřejné správy
 • Národní orgány veřejné správy
 • Infrastruktura a (veřejní) poskytovatelé služeb

 

Proč podporovat PPI?

 • Některé regiony zaostávají v inovační výkonnosti (Innovation Scoreboard), což může PPI podpořit – poptávka po inovacích je poháněna rovněž ze strany veřejných činitelů
 • Zlepšení vazeb mezi subjekty v inovačních ekosystémech

 

Specifické cíle:

 • Rozvoj nadnárodního „Smart PPI2Innovate nástroje“, včetně jeho přizpůsobení se národním rámcům
 • Usnadnit udržitelnost sítě kompetenčních center pro PPI ve střední Evropě
 • Pilotování PPI projektů a tím prokázání konceptu PPI2Innovate nástrojů, kompetenčních center a posílení znalosti kapacit uvnitř všech center prostřednictvím „učení praxí“

 

V rámci projektu PPI2Innovate budou vytvořeny akční plány pro provoz kompetenčních center (regionální nebo národní znalosti a podpora centra pro PPI).

 

Cíle kompetenčních center:

 • Zlepšit znalosti o PPI zaměstnanců zadavatelů veřejných zakázek
 • Jejich podpora v používání PPI, zejména PPI2Innovate nástroje
 • Ovlivnění přístupu a chování zadavatelů veřejných zakázek tak, aby používali PPI
 • Posílení vazby mezi zadavateli, výzkumnými institucemi a jinými relevantními subjekty z inovačních systémů

 

Seznam partnerů projektu PPI2Innovate:

 • Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit (Hungary)
 • DEX Innovation Centre (Czech Republic)
 • Municipality of Lublin (Poland)
 • University of Turin (Italy)
 • Piemonte Region (Italy)
 • ICT Technology Network Institute (Slovenia)
 • Ministry of Public Administration (Slovenia)
 • Somogy County Government (Hungary)
 • Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments (Croatia)
 • Rzeszow Regional Development Agency (Poland)

 

Dominika Bucová, DEX Innovation Centre, Česká republika

Koordinátor komunikačních aktivit a Projektový manažer v ČR

Rumjancevova  696/3, 46001 Liberec, Česká republika

email: dominika.bucova@dex-ic.com , telefon: +420 732 540 574

 

Pokud je projekt PPI2Innovate pro vás zajímavý, budeme velmi rádi, když nás budete kontaktovat.

 

Více informací o programu Interreg Central Europe: