Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Transfer technologií a kapitalizace duševního vlastnictví

Jednáme jako zprostředkovatelé technologií v obou dimenzích – ve vertikálním i horizontálním transferu technologií. Ačkoli se rozvinutá metodika používá většinou pro spolupráci mnoha účastníků (např. transfer technologií z univerzit do průmyslu), může být použit i uvnitř jednoho subjektu (většinou ve velkých podnicích). Důležitou součástí transferu technologií je správa duševního vlastnictví a použití nejvíce efektivního způsobu, jak kapitalizovat rozvinuté duševní vlastnictví. V našich minulých projektech jsme si uvědomili, že toto je zřídkakdy rozvinutá znalost pro většinu našich partnerů. Proto nabízíme podporu rozvoje a implementace strategie duševního vlastnictví a podporu týkající zaměřenou na kapitalizaci duševního vlastnictví.

Naše kompetence:

Transfer technologií

Služby týkající se transferu technologií pomáhají univerzitám, výzkumným organizacím, ale také start-upům nebo malým a středním podnikům identifikovat výzkum s potencionálním obchodním zájmem. Díky naší rozsáhlé síti primárně v oblasti ICT, zdravotnictví, energetice a automobilovém průmyslu, přibližujeme průmysl nebo investory k tomu, aby našli vhodné up-takery definovaného výzkumu. Služby v oblasti transferu technologií jsou velice podobné službám využívání a šíření výsledků. Hlavním rozdílem je, že metodologie pro transfer technologií je vyvinutá pro komerční projekty, a jsou zde většinou 2 instituce zapojené do procesu. Metodologie využívání a šíření výsledků je vyvinuta primárně pro velké mezinárodní projekty, které jsou financovány z veřejných zdrojů (FP7, H2020) a mají více zúčastněných stran.

Řízení duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví je důležitým majetkem pro každou organizaci, která je založena na znalostech. Tato aktiva mají cenu pouze v případě, že řízení duševního vlastnictví je správně implementováno uvnitř organizace. Naše služby cílí zejména na malé a střední podniky (včetně start-upů), ale také na výzkumné organizace. Cílem služby je správně nastavit řízení duševního vlastnictví uvnitř organizace s použitím zejména interních zdrojů a odrážejí celkové kapacity (lidské a finanční zdroje) organizace. Komplexní služby obsahují činnosti zaměřené na stanovení správného týmu a správných postupů k pokrytí ochrany duševního vlastnictví a také využívání duševního vlastnictví:

Kombinace s odvětvovými kompetencemi:

Toto jsou mezioborové competence použitelné v kombinaci s odvětvovou excelencí v průmyslových oblastech:

  • E-zdravotnictví
  • Inteligentní energetika
  • Inteligentní mobilita
  • IKT bezpečnost

S kým pracujeme: 

  • Malé a střední podniky, Start-upy
  • Univerzity a jiné subjekty zaměřené na výzkum a technický rozvoj

Reference a projekty:


Vybraní partneři:

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti