Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Jaký problém projekt SMART4MD řeší?

Tento projekt je založen na inovativním nástroji podpory pacientů a má za cíl vytvořit mHealth aplikaci speciálně cílenou na pacienty s mírnou demencí. Obsah, funkčnost a rozhraní mHealth aplikace SMART4MD, která bude přístupná pacientům skrze tablet, který dostanou během pilotní fáze experimentální léčby, bude založen na výsledcích první fáze projektu zaměřené na výzkum mezi uživateli (skupinové diskuze s pacienty a rodinnými pečovateli, rozhovory s doktory). Obecně bude aplikace založena na maximální jednoduchosti použití, podpoře paměťových aktivit, připomínkách, fotkách a sdílení informací mezi pacienty, rodinnými pečovateli a doktorem.

SMART4MD aplikace bude pomáhat pacientům dodržovat léčbu, zpomalovat pokles kognitivních a funkčních schopností, předejde vyčerpání pečovatele a sníží náklady mimořádné péče.

 Jaké jsou cíle projektu SMART4MD?

Projekt SMART4MD má čtyři hlavní cíle. Prvním z nich je NAVRHNOUT NOVOU VERZI „POW HEALTH“ PLATFORMY, která bude nazvána “SMART4MD”. Použití aplikace by mělo být pohodlné a takové, aby ji pacienti s mírnou demencí mohli s důvěrou využívat. Platforma by měla být schválena alespoň 80 % účastníků vybrané cílové skupiny a testy na pacientech v menším rozsahu.

Druhým cílem je PRoKÁZAT ZDRAVOTNÍ VÝHODY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE SMART4MD:

     a) Zvýšení dodržování postupů léčby ze strany pacientů s mírnou demencí z 50 % na 60 %,

       b) snížení funkčního poklesu pacientů během prvních 24 měsíců od zjištění diagnózy o 10 %,

       c) sledování a zlepšení kvality života pacientů s mírnou demencí,

       d) sledování duševní pohody pečovatelů.

Třetím cílem projektu SMART4MD je PROKÁZAT EKONOMICKÉ A FINANČNÍ BENEFITY VYUŽÍVÁNÍ PLATFORMY SMART4MD:

       a) Snížení nákladů na léky, které pacienti neužijí, o 50 %,

       b) snížení nákladů spojených s pacienty, kteří nedocházejí na kontroly, o 75 %,

       c) snížení nákladů spojených se znovupřijímáním pacientů do nemocnice, které je způsobeno nedostatečným užíváním medikace, o 30 %,

       d) snížení výdajů systému na pacienty s mírnou demencí o 10 %.

Posledním, čtvrtým cílem je VYVINOUT UDRŽITELNÝ OBCHODNÍ MODEL PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ PLATFORMY SMART4MD VE VĚTŠÍM ROZSAHU, a to pro možnost použití v různých situacích a regionech. Platforma bude obsahovat zároveň finanční model pro investice, založený na sdílení rizik mezi příslušnými zainteresovanými stranami, a bude poskytovat prognózu návratnosti investic každé ze zainteresovaných stran.

V jakém období se projekt realizuje? 

1. 4. 2015 – 30. 11. 2019

Kteří partneři spolupracují na projektu SMART4MD?

VELKÁ BRITÁNIE: Anglia Ruskin University Higher Education Corporation

LUCEMBURSKO: Alzheimer Europe

IZRAEL: Athena I.C.T. Ltd

VELKÁ BRITÁNIE: Handle My Health Limited

ŠPANĚLSKO: Universidad Politecnica de Madrid

VELKÁ BRITÁNIE: South Essex Partnership University NHS Foundation Trust

ŠPANĚLSKO: Consorci Sanitari de Terrassa

ČESKÁ REPUBLIKA: DEX Innovation Centre

ŠPANĚLSKO: Servicio Andaluz de Salud

ŠVÉDSKO: Blekinge Tekniska Hogskola

BELGIE: UC Limburg

VELKÁ BRITÁNIE: POW Health Limited

Kde lze nalézt více informací o projektu?

http://www.smart4md.eu/

Projekt SMART4MD je spolufinancován rámcovým programem pro výzkum a inovace EU, Horizont 2020 – grantová smlouva č. 643399.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti