Upravit stránku

ACCELERATOR

Název projektu: Rozvoj akcelerátorů pro poskytování lepšího přístupu k inovacím pro střední a malé podniky

Priorita programu: Inovativní a společensky zodpovědný Podunajský region

Priorita programu / specifický cíl: Zlepšení struktury podmínek pro inovace

Vedoucí partner: Széchenyi Tökealap-kezelö Zrt.

Doba trvání: 01.2017 – 06.2019

Na tomto odkazu naleznete oficiální stránky projektu. 

Inovativní střední a malé podniky ve všech zapojených regionech projektu ACCELERATOR čelí překážkám v přístupu ke kapitálu, zejména v jejich rané fázi. Proto se ACCELERATOR věnuje výzkumu a testování inovativních možností akceleračních programů (nový typ programu investiční připravenosti) za účelem zlepšení obchodní podpory v Podunajském regionu. Hlavním cílem projektu ACCELERATOR  je zjednodušit přístup k financím (z inovačních programů) skrze zdokonalení institucionálních rámcových podmínek a s nimi souvisejících politických nástrojů vývojem praktických řešení a ovlivňováním zainteresované strategické struktury na programové úrovni a úrovni partnerských regionů.

Za prvé cílovou skupinou jsou malé a střední podniky, které potřebují kapitál, ale postrádají zkušenosti jej získat. Za druhé cílíme na organizace zabývající se obchodní podporou, ve kterých budou nové zdokonalené akcelerační služby zavedeny, tyto organizace zapojíme do mezinárodní sítě Podunajského regionu. Za třetí se soustředíme na integrování finančních kapitálových institucí do regionálních inovačních ekosystémů.  Závěrem, integrace veřejného sektoru je pro nás velmi významná vzhledem k rostoucí pozornosti věnované kapitálu získávanému z programů z ESIF zdrojů.

Náš přístup má silný mezinárodní rozměr: kromě výše uvedené nadnárodní sítě, budou regiony s dobře fungujícími inovačními systémy a partneři s úspěšnými akceleračními schématy pomáhat slabším regionům nebo partnerům s omezenými zkušenostmi, navíc bude nastartována společná spolupráce. ACCELERATOR zapříčiní, že budou zavedeny nové akcelerační programy u méně zkušených partnerů a vylepšené akcelerační programy u partnerů zkušených. Toto ztělesňuje očekávanou změnu nastartovanou projektem ACCELERATOR tedy lepšími akceleračními službami a jejich větším počtem. Partnerství aktivně integruje veřejné subjekty za účelem sdružování společných politických doporučení, aby zjednodušilo rozšiřování akceleračních služeb, a pracuje na společné strategii na podporu akcelerace služeb a jejich začleňování do ESIF strategie v Podunajském regionu.

Seznam partnerů:

LP: Szechenyi Tokealap-kezelo Zrt.

PP1: Central-Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd.

PP2: Association of Small- and Medium Size Enterprises of Covasna County ASIMCOV

PP3: Technology Park Ljubljana Ltd.

PP4: Institute for Entrepreneurship Research

PP5: Technology Center Sofia Ltd.

PP6: DEX Innovation Centre

PP7: Brainplus

PP8: Development Agency of Serbia

PP9: Republic Agency for the Development of Small and Medium Enterprises

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).