Upravit stránku

Jakou výzvu projekt ACCELERATOR řeší?

Inovativní startupy a malé a střední podniky čelí překážkám v přístupu ke kapitálu, zejména v jejich rané fázi.  Potřebují kapitál, ale postrádají schopnost jej získat. Proto se ACCELERATOR věnuje výzkumu a testování inovativních možností akceleračních programů (nový typ programu investiční připravenosti) za účelem zlepšení podnikatelské podpory v Podunajském regionu. 

Jaké cíle má projekt ACCELERATOR?

Hlavním cílem projektu ACCELERATOR  je zjednodušit přístup k financím skrze zdokonalení institucionálních rámcových podmínek a s nimi souvisejících politických nástrojů vývojem praktických řešení a ovlivňováním zainteresované strategické struktury na programové úrovni a úrovni partnerských regionů. Výsledkem programu budou zavedené a zlepšené inovativní akcelerační programy. Očekávaná změna spočívá ve vyšším počtu a lepších akceleračních službách. Partnerství aktivně integruje veřejné subjekty za účelem sdružování společných politických doporučení, aby zjednodušilo rozšiřování akceleračních služeb, a pracuje na společné strategii na podporu akcelerace služeb a jejich začleňování do ESIF strategie v Podunajském regionu.

Jaká je doba trvání projektu? 

01.01.2017 – 30.06.2019

Jací partneři na projektu spolupracují?

- Szechenyi Tokealap-kezelo Zrt.

- Central-Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd.

- Association of Small- and Medium Size Enterprises of Covasna County ASIMCOV

- Technology Park Ljubljana Ltd.

- Institute for Entrepreneurship Research

- Technology Center Sofia Ltd.

- DEX Innovation Centre

- Brainplus

- Development Agency of Serbia

- Republic Agency for the Development of Small and Medium Enterprises

Pilotní test akceleračního programu v ČR

DEX Innovation Centre je hrdým organizátorem akceleračního programu v ČR. Pro více informací o 3-denním bootcampu a 4-týdenním akceleračním programu navštivte popis služeb pro STARTUPY.

Projekt ACCELERATOR je spolufinancován Evropskou Unií (ERDF, IPA) skrze program Danube Transnational Programme - podívejte se na oficiální mezinárodní web projektu.