Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

New Generation Skills

Jaký problém projekt NEW GENERATION SKILLS řeší?

Mladé generace mají potenciál, aby se staly proaktivními motory inovací a zároveň byly hlavními aktéry změny v jejich lokálních komunitách. Nicméně, 62 % mladých lidí ve střední a východní Evropě neuvažuje o vlastním podnikání. Pouze 20% by chtělo začít s vlastním podnikáním, ale považují za velmi obtížný samotný start. Odemknutí nevyužitého potenciálu mladých lidí začíná na lokální úrovni tím, že mladí lidé zdokonalují své schopnosti a kompetence. Dále pokračuje vytvořením prostředí, které umožní jejich inovativním myšlenkám růst v podniky s vysokou společenskou přidanou hodnotou, které mohou být v budoucnu potenciálně převzaty soukromým nebo veřejným sektorem na mezinárodní úrovni.

Jaké jsou cíle projektu NEW GENERATION SKILLS?

Projekt vylepší existující mechanismy spolupráce mezi hlavními cílovými skupinami tzv. quadruple helix systému. Cílem této spolupráce je vytvoření inovativních schémat lokální podpory, které by měly plnit lepší funkci než roztroušené existující iniciativy. Jedním takových schématem je vznik tzv. Inovační laboratoře, která bude součástí mezinárodní sítě. Propojení inovací a podpory mladých podnikatelů přispěje k přemostění mezery mezi formálním vzděláním a dovednostmi nové generace, které jsou nezbytné pro orientaci v měnícím se pracovním světě. Skrze organický, komunitně založený výukový program, tzv. Dynamic learning package, dosáhne toto schéma podpory k mladým lidem, konkrétně ve věku od 15 do 29 let, při přechodu ze školy na trh práce. V tomto období čelí mladí lidé velkým kariérním rozhodnutím. Naše schéma podpory se zaměřuje na vysoce motivované jedince, kterým ale chybí dostatečné dovednosti, aby mohli přijít s novými myšlenkami a udělat první krok k sociálně zodpovědnému, transformačnímu podnikání.      

V jakém období se projekt realizuje? 

1. 1. 2017 – 30. 6. 2019

Kteří partneři spolupracují na projektu NEW GENERATION SKILLS?

MAĎARSKO: Local Government and Municipality of District 11 of Budapest, Újbuda + Corvinus University of Budapest Small Business Development Centre

SLOVINSKO: PRIZMA Foundation for the improvement of employment possibilities, the institution + Municipality of Maribor

RAKOUSKO: NOWA Training Counselling Project management + akzente - center for equality and regional cooperation + City of Graz

RUMUNSKO: North-West Regional Development Agency + Intercommunity Development Association Cluj Metropolitan Area

BULHARSKO: Sofia Development Association + Sofia Municipality

ČESKÁ REPUBLIKA: DEX Innovation Centre

SRBSKO: Institute Mihajlo Pupin + Municipality of Savski Venac + City of Belgrade

Kde lze nalézt více informací o projektu?

http://www.interreg-danube.eu/newgenerationskills

Podívejte se na projektovou brožuru:

Projekt je spolufinancován fondy Evropské unie (ERDF, IPA, ENI).

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti