Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Jaký problém projekt PPI2Innovate řeší?

PPI,  z angl. Public Procurement of Innovation – Veřejné zakázky na inovativní řešení, je silným nástrojem podpory a rozvoje inovací. Veřejný sektor za pomoci PPI poptává (pomocí PPI) inovativní služby nebo produkty, které ještě nejsou na trhu dostupné, nebo jsou dostupné jen v malém a omezeném rozsahu. Právě tímto typem veřejné zakázky zadavatelé nutí poskytovatele produktů/služeb inovovat. PPI je dobře podporováno na úrovni Evropské komise (tj. v rámci FP7, H2020) – na této úrovni zde již po několik let existují různé poradenské a školicí nástroje. Nicméně ve většině regionů střední Evropy chybí rozsáhlejší používání PPI, protože dostupné nástroje nejsou přizpůsobené národním rámcům a chybí zde regionální kompetenční střediska.

PPI2Innovate projekt je zaměřen přímo na zadavatele veřejných zakázek na všech úrovních státní správy (lokální, regionální i národní) ve střední Evropě, a to s cílem vybudovat regionální kapacity PPI, změnit postoj k PPI, posílit vazby mezi zainteresovanými stranami regionálních inovačních systémů, a tím zvýšit aktivní využíván PPI nástroje.

Jaké jsou cíle projektu PPI2Innovate?

Projekt PPI2Innovate má tři hlavní cíle. Prvním z nich je VYTVOŘENÍ TEMATICKÝCH PPI2INNOVATE NÁSTROJŮ pro SMART Zdraví, Energii a ICT, které budou plně přizpůsobené do 6 národních institucionálních rámců přeložených do jazyků zúčastněných zemí.

Druhým cílem je REALIZACE 4 PPI PILOTŮ, což povede k posílení vazeb zúčastněných subjektů, aplikování přístupu „learning by doing – učení praxí“ a ukáže úspěchy poptávaných inovativních řešení a souvisejících veřejných zakázek ve 4 regionech střední Evropy (Itálie, Maďarsko, Polsko a Slovinsko). PPI piloty začnou s definicí konkrétní potřeby a následně poptávkou po inovativních řešeních, dále budou pokračovat s vyhlášením veřejných zakázek a na závěr budou ukončeny podpisem smluv s dodavateli – vítězi výběrového řízení.

Třetím cílem je ZŘÍZENÍ 6 REGIONÁLNÍCH KOMPETENČNÍCH CENTER PRO PPI a jejich sítě ve střední Evropě (v Maďarsku, ČR, Itálii, Slovinsku, Polsku a Chorvatsku). Hlavními úkoly těchto center bude a) Zlepšit znalosti o PPI zaměstnanců zadavatelů veřejných zakázek, b) jejich podpora v používání PPI, zejména PPI2Innovate nástroje (viz výše), c) ovlivnění přístupu a chování zadavatelů veřejných zakázek tak, aby aktivně používali PPI a d) Posílení vazeb mezi zadavateli, výzkumnými institucemi a jinými relevantními subjekty z inovačních systémů. Současně budou kompetenční centra sloužit jako kontaktní a podpůrný bod pro rozvoj akčních plánů slibných PPI nápadů v každém z regionů.

V jakém období se projekt realizuje? 

1. 6. 2016 – 31. 5. 2019

Kteří partneři spolupracují na projektu PPI2Innovate?

Autorem projektu PPI2Innovate je DEX IC. DEX IC byl zodpovědný za celý proces přípravy projektu.

MAĎARSKO: Centrální trans-dunajská regionální inovační nezisková agentura, s.r.o.

ČESKÁ REPUBLIKA: DEX Innovation Centre

POLSKO: Město Lublin (LOKÁLNÍ úroveň)

ITÁLIE: Univerzita Turín

POLSKO: Region Piemonte (REGIONÁLNÍ úroveň)

SLOVINSKO: ICT Technologický síťový institut (ICT TN)

SLOVINSKO: Ministerstvo veřejné správy Slovinské republiky (NÁRODNÍ úroveň)

MAĎARSKO: Okres Somogy (KRAJSKÁ úroveň)

CHORVATSKO: Chorvatská agentura pro malé a střední podniky, inovace a investice

POLSKO: Agentura pro regionální rozvoj v Rzeszowě

Kde lze nalézt více informací o projektu?

https://www.interreg-central.eu/PPI2Innovate

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské Unie (ERDF).

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti