Upravit stránku

PPI2Innovate

Jak zadávat veřejné PPI zakázky a kde získat příklady provedení?

V pátek 11. 1. 2019 prezentoval DEX Innovation Centre vytvořené SMART PPI nástroje pro zadávání veřejných inovativních zakázek, tzv. PPI – Public Procurement of Innovation. Akci, realizovanou v rámci projektu PPI2Innovate, v prostorech Technologického centra Akademie věd ČR navštívilo více než 40 účastníků z řad veřejných institucí. Ti se seznámili s projektem PPI2Innovate, s rozdíly mezi PcP a PPI, s procesy nutnými v rámci PPI veřejné zakázky, příklady dobré praxe realizace v ČR a zahraničí, vytvořenými SMART PPI nástroji a funkcí PPI kompetenčního centra, které bude v ČR realizovat právě DEX Innovation Centre.

Pozvánka na prezentaci nástrojů pro inovativní zadávání veřejných zakázek (PPI)

Přijďte se informovat, jak budou PPI nástroje v České Republice pomáhat zadavatelům veřejných zakázek, jaké možnosti přináší PPI řešení pro malé a střední podniky nebo začínající podnikatele. Nebo si rovnou poslechnout příklady dobré praxe či panelovou diskuzi. Na místě budeme my - DEX Innovation Centre, ale také CZECHINVEST, Libuše Podolová (CEJIZA) a Vedran Bostandžic, zástupce podobného projektu (SIC).

SMART PPI nástroje - Zdraví, Energii a ICT přesně cílí na to, aby byly zadavatelům veřejných zakázek poskytnuty detailní informace o nejdůležitějších mechanismech, fázích, aktérech a nástrojích inovativních zakázek.

Prezentovali jsme PPI2Innovate a InnoSchool jako příklady dobré praxe na pražském workshopu Interreg Central Europe a Interreg Danube

V úterý 27. listopadu 2018 jsme se v Praze zúčastnili workshopu k 4. Výzvě programu Interreg Central Europe a 3. výzvě programu Interreg Danube, organizovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.

Během druhého z PPI2Innovate Days jsme se dozvěděli o zajímavých příkladech PPI a výsledcích pilotních testů prováděných našimi partnery

9. října 2018 se během druhého PPI2Innovate Days v chorvatském Záhřebu diskutovalo veřejné zadávání inovativních řešení a příklady dobré praxe. Konference byla pořádána Chorvatskou Agenturou pro Malé a Střední Podniky, Inovace a Investice (HAMAG-BICRO).

Setkání projektu PP2Innovate v České Republice

V úterý 18. září 2018 se konala společná akce PPI a PcP v prostorách ELI Beamlines - laserového centra v Dolních Břežanech.

Pozvánka na regionální seminář: ZADÁVANÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZA POMOCI CHYTRÝCH PPI NÁSTROJŮ

Rádi bychom Vás pozvali na PPI2Innovate regionální seminář, který se bude konat dne 22. května 2018 v Středočeském inovačním centru v Dolních Břežanech, od 13:00 hod.

Národně přizpůsobené PPI2Innovate CHYTRÉ nástroje

Jsme velmi potěšeni a rádi Vám oznamujeme, že PPI2Innovate nástroje pro SMART HEALTH (chytré zdraví), SMART ICT (chytré IKT) a SMART ENERGY (chytrá energie) byly úspěšně přizpůsobeny všem národním rámcům v 6 partnerských zemích. 

18 plně národně přizpůsobených SMART PPI2Innovate nástrojů představuje významný přínos pro zadavatele veřejných zakázek ve Středoevropském regionu. Právě prostřednictvím PPI2Innovate manuálu mohou veřejní zadavatelé aktivně a strategicky zaměřit využívaní SMART nástrojů na rozvoj místních a národních ekosystémů podporujících inovace. 

Právě probíha: PPI Mapping

PPI:CHYTRÝ způsob jak řešit společenské výzvy: Veřejná zakázka, kde veřejní zadavatelé vystupují v roli prvního zákazníka inovativního zboží/ služeb, které je blízko k zavedení na trh nebo je již na trhu v malém komerčním rozsahu dostupné, a to včetně řešení založených na existujících technologiích použitých inovativním způsobem.

DEX IC objevovalo synergie na ICT Proposers' Days 2017

ICT Proposers' Days 2017 se konaly 9. a 10. listopadu v Budapešti. Mezi více než stovkou odborníků ze 49 zemí Evropy byli i zástupci DEX Innovation Centra (DEX IC) z Liberce.   Účastnili se největší networkingové akce s předem naplánovanými schůzkami. Během dvou dnů absolvovali více než 30 schůzek, aby budovali partnerství a dobré vztahy se společnostmi, které mají zájem o účast v evropském programu Horizont 2020 pro roky 2018 – 2020.

Inovativní veřejné zakázky byly hlavním tématem PPI2Innovate Days

Inovativní veřejné zakázky byly hlavním tématem prvních PPI2Innovate Days, které se konaly 3. října 2017 v Lublinu, Polsku. Tato akce, organizovaná Rzeszow Development Agency, přinesla účastníkům cenné informace.   

PPI2Innovate Days v Lublinu

V úterý 3. října se v metropoli východního Polska Lublinu uskuteční mezinárodní konference o podpoře zadávání veřejných zakázek v oblasti inovativních řešení.

Trans-regionální studie legislativních rámců relevantních pro PPI v 6 zemích střední Evropy

Jeden z prvních obsahových výstupů projektu PPI2Innovate byla trans-regionální studie v oblasti legislativních rámců relevantních pro PPI v 6 zemích střední Evropy, ta byla řízena Univerzitou v Turíně (UNITO).

V Praze proběhl seminář Financování inovací pomocí PPI

DEX Innovation Centre a Technologické centrum AV ČR uspořádali seminář na téma "Financování inovací pomocí PPI" v rámci projektu PPI2Innovate. Seminář proběhl 19. 4. 2017 v prostorách Technologického centra AV ČR. Účastníky byli zástupci zadavatelů veřejných zakázek a další zainteresované subjekty.

PPI2Innovate projekt je zacílen na zadavatele veřejných zakázek na všech úrovních státní správy ve střední Evropě s cílem budovat regionální kapacity PPI, změnit postoj k PPI a posílit vazby mezi zainteresovanými stranami v regionálních inovačních systémech a tím zvýšit využití PPI ve střední Evropě.

Webináře na téma veřejných zakázek na inovativní řešení a financování pro investice do energetické účinnosti

Rádi bychom vás pozvali na webináře v anglickém jazyce, který se bude konat 22. března 2017 od 13:30 hod. Webinář pořádá EASME a od projektových poradců se tak dozvíte možnosti financování, případně se budete moci na cokoliv zeptat. 

Více informací a odkaz na registraci naleznete zde.

 

PPI2Innovate - Pozvánka na akci "Financování inovací pomocí PPI"

Rádi bychom Vás pozvali na PPI2Innovate Infoden, který se bude konat dne 19. dubna 2017 v Technologickém centru AV ČR.

PPI2Innovate projekt je zacílen na zadavatele veřejných zakázek na všech úrovních státní správy ve střední Evropě s cílem budovat regionální kapacity PPI (veřejné zakázky a inovativní řešení), změnit postoj k PPI a posílit vazby mezi zainteresovanými stranami v regionálních inovačních systémech a tím zvýšit využití PPI ve střední Evropě. Tato změna bude dosažena, mimo jiné, poskytnutím PPI2Innovate nástrojů pro chytré zdravotnictví, energetiku a informační a komunikační technologie.

Projekt je spolufinancován programem Interreg Central Europe.

Pro více informací navštivte, prosím, web projektu.

PPI2Innovate nástroje se připravují

V rámci projektu PPI2Innovate připravujeme 3 obecné tematické PPI2Innovate nástroje pro SMART zdravotnictví, SMART energetiku a SMART ICT.

V současné době existují různé nástroje vyvinuté na evropské úrovni, nicméně jsou velmi obecné a nereflektují národní specifika. PPI2Innovate bude stavět na stávajících znalostech a doručí přeložené nástroje, které budou plně upravené dle potřeb do 6 národních institucionálních rámců. Nástroje budou dostupné v maďarštině, češtině, polštině, italštině, slovinštině a chorvatštině, přičemž každý z nich bude brát v potaz národní právní rámce a specifika.

Zvyšování poptávky po inovacích ze strany veřejných činitelů

Veřejné zakázky na inovativní řešení (PPI) jsou mocným nástrojem soužícím k podpoře inovací. Veřejný sektor požaduje inovativní řešení, která dosud nejsou k dispozici nebo která nejsou na trhu ve velkém množství, a tím nutí poskytovatele inovovat. PPI je dobře podporováno na úrovni Evropské komise (např. prostřednictvím H2020) – již několik let zde existují zde různé poradenské a školicí nástroje v této oblasti. Nicméně do této doby nepomohli zvýšit využití PPI ve většině zemí centrální Evropy. Jedním z důvodu je, že tyto dostupné nástroje nejsou přizpůsobené národním podmínkám a chybí zde regionální znalostní střediska.

Z tohoto důvodu DEX Innovation Centre usnadnilo přípravu a předložení projektu PPI2Innovate – Budování kapacit ke zvýšení využití PPI ve střední Evropě, jehož se účastní celkem 10 partnerů ze střední Evropy (Maďarsko, Česká republika, Polsko, Itálie, Slovinsko, Maďarsko a Chorvatsko). Projekt PPI2Innovate byl schválen v první výzvě programu Interreg Central Europe, s rozpočtem 1,6 milionu EUR.

Doba trvání projektu PPI2Innovate jsou 3 roky (implementován bude od června 2016 do května 2019) a bude cílit přímo na zadavatele veřejných zakázek na všech administrativních úrovních ve střední Evropě s cílem vybudovat regionální kapacity v PPI, změnit přístup k PPI, posílit vazbu mezi relevantními zainteresovanými stranami v regionálních inovačních systémech a také podpoří zvýšení používání PPI.

Všichni partneři se sešli na zahajovacím meetingu projekt, který proběhl 8. – 9. června ve Székesfehérváru, v jednom z nejstarších měst v Maďarsku. Setkání bylo organizováno vedoucím partnerem projektu Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit a moderováno DEX Innovation Centre.

DEX Innovation Centre podpoří procesy veřejného nákupu inovací skrze nový "PPI2Innovate" projekt

Je nám ctí, že DEX Innovation Centre pomůže podpořit PPI procesy a povědomí o této problematice v České Republice a celé střední Evropě skrze nový projekt se zkratkou "PPP2Innovate". Implementace tohoto projektu bude ve střední Evropě koordinována celkem v rámci 10 mezinárodních partnerů a 8 strategických partnerů z různých zemí tohoto regionu. V České Republice nám v rámco tohoto projektu bude oporou významný strategický partner, a to Technologické Centrum AV ČR.