Upravit stránku
Skip to main content

DEX IC pomáhá Bystřici růst!

29. 02. 2024

DEX Innovation Centre je klíčovým partnerem při identifikaci a zavádění udržitelných řešení města Bystřice s cílem zlepšovat prostředí a udržitelnost města. Naše poslání nekončí pouhým hledáním nových talentů a technologických řešení; naopak se aktivně zapojujeme do implementace inovací, které budou městu přinášet prosperitu a modernizaci. Poskytujeme městu podporu a rady při identifikaci a implementaci vhodných řešení pro jeho budoucnost.

Nedávné setkání odborné skupiny projektu PROMOTER bylo dalším krokem k úzké spolupráci s klíčovými partnery, včetně Czechinvestu, Ministerstva průmyslu a obchodu a samotného vedení města Bystřice. Hlavním cílem setkání bylo seznámit se s vývojem v projektu Promoter, představit dobrou praxi z České republiky i zahraničí a v neposlední řadě diskutovat o možnostech implementace vybraných příkladů v Bystřici.

V rámci setkání jsme seznámili účastníky s identifikovanými příklady z ČR a zahraničí. Vojtěch Jíra, náš projektový manažer, vedl na setkání diskusi, která se zaměřila na dobré praktiky jak z České republiky, tak ze zahraničí.  Vybrané příklady z ČR:

 • Ringen, výzkumné centrum pro geotermální energii: Podpora využívání geotermální energie v ČR.
 • Energeticky soběstačná obec Kněžice: Využití odpadních surovin na bioplyn a přeměna fytomasy na elektřinu a teplo.
 • Cirkulární doprava v Brně: Pilotní projekt BioCNG pro Brno.
 • VENUS: Národní projekt zaměřený na energetické plánování a technickou pomoc.
 • Kogenerační kotel WAVE: Energetické úspory a energetická soběstačnost obecních budov.
 • DDRT – dynamická poptávková doprava: Řešení dopravy v oblastech s nízkou frekvencí VHD.

Vybrané příklady ze zahraničí:

 • Energetická banka CER: Solidární energetická banka pro pomoc s energetickou chudobou.
 • Studie mobility: Sběr dat o spotřebě energie pro sdílené systémy.
 • My school saves energy: Projekt šetření energie ve školách s reinvesticí úspor.
 • Zatraktivnění aktivních způsobů dopravy v Ostende: Motivace k pěší a cyklistické dopravě.
 • Sdílení automobilů v Jyväskylä: Sdílení aut města s jeho občany mimo pracovní dobu úřadu.

V druhé části jsme se společně jsme se zaměřili na koncepci Smart City a hledání potenciálu pro další rozvoj. Tato spolupráce otevřela dveře pro nové strategie a iniciativy, které budou vést město k prosperitě. Otevřeli jsme témata jako dron aréna, agrární technologie, datová centra, gaming, virtuální a rozšířené reality, umělé inteligence a průmysl 4.0. Tyto oblasti nabízejí široké možnosti pro inovace a ekonomický růst, které město může využít k prosazení se v moderním světě.

Nyní se budou vybírat ty nejperspektivnější oblasti, které budou podrobeny detailní analýze a následné realizaci. Hledání nových směrů, jako je například vytvoření inovačního parku nebo technologického centra, je klíčovým krokem k posílení atraktivity města a přilákání mladých talentů. Možnosti jako dronová aréna, gamingové centrum nebo agrární technologie jsou lákavé směry, avšak definitivní rozhodnutí budou založena na důkladném průzkumu a analýze.

Společně s našimi partnery jsme přesvědčeni, že město Bystřice se stane vzorem pro ostatní, jak efektivně využívat technologie a inovace pro dosažení udržitelného rozvoje a kvalitního života.

This website uses cookies

We are using cookies to provide better services and content for our visitors. You can update your preferences or learn more about our Privacy Policy.

Settings

Your privacy is important. You can choose from the cookie settings below. Privacy Policy.