Upravit stránku
Skip to main content

DEX IC zamířil do Finska za zelenými inovacemi

24. 04. 2024

Od 16. do 18. dubna 2024 jsme společně se zástupci města Bystřice a zástupcem Středočeského kraje navštívili finské město Jyväskylä, kde jsme se zúčastnili druhé mezinárodní studijní návštěvy v rámci projektu PROMOTER. Jeho cílem je podporovat udržitelnou dopravu a energetiku ve městech.

První den byl zahájen představením města Jyväskylä a celé oblasti Středního Finska ze strany našich organizátorů, zástupců Regionální rady Středního Finska. Blok prezentací pak odstartoval přednáškou o strategii dosažení uhlíkové neutrality ve Středním Finsku.

Zástupce výzkumného a vývojového centra E-truck R&D Centrum v Keulingu dále představil inovativní projekt, který se zaměřuje na přestavbu starých dieselových nákladních vozidel na vozidla s elektrickým pohonem. Tato přestavba je nejen cenově dostupnější než stavba nových vozidel, ale také rychlejší a ekologičtější. Centrum se navíc zaměřuje na vývoj softwaru pro tato vozidla, školení zaměstnanců pro jejich údržbu a vzdělávání budoucích řidičů. Den jsme zakončili návštěvou společnosti Mustankorkea, která se ve Středním Finsku specializuje na sběr a zpracování odpadu, a to zejména na využívání bioplynu z bioodpadu a kompostování zbytkového odpadu.

Druhý den jsme se vydali do místní části Kangas, která představuje nově budovanou část města Jyväskylä. Zde byl kladen důraz na ekologický způsob života, energetickou soběstačnost a udržitelný rozvoj. Zajímavým prvkem bylo řešení parkování, které zahrnuje centralizované parkovací domy s solárními panely na střechách, jež poskytují obnovitelnou energii. Město Jyväskylä spolupracuje s významnými developerskými společnostmi na rozvoji této oblasti. Dalším bodem programu bylo seznámení s veřejnou dopravou města Jyväskylä, která se snaží postupně transformovat svůj vozový park na nízkoemisní vozidla. Mezi tato vozidla patří elektrobusy a vozy na bionaftu a bioplyn.

Všechny tyto projekty představují dobré praktiky, které prezentujeme v rámci projektu PROMOTER. Poslední den setkání jsme věnovali workshopu, během kterého jsme hodnotili proběhlou studijní návštěvu a diskutovali o jednotlivých přednáškách, prezentacích a osvědčených postupech.

"Study visits slouží jako inspirace pro všechna zapojená města, kdy každý partner identifikuje několik příkladů, které během mezinárodních setkání společně studujeme v terénu a následně diskutujeme, abychom vybrali ty nejvhodnější příklady, které by bylo možné implementovat v dalších městech a usnadnit tak přechod na udržitelnější způsoby dopravy a energie." - Vojtěch Jíra, projektový manažer DEX IC.

Nadcházející studijní návštěva je naplánována na letošní červenec ve městě Rēzekne v Lotyšsku, zatímco v září se těšíme na návštěvu partnerů projektu PROMOTER v Bystřici.

This website uses cookies

We are using cookies to provide better services and content for our visitors. You can update your preferences or learn more about our Privacy Policy.

Settings

Your privacy is important. You can choose from the cookie settings below. Privacy Policy.