Upravit stránku
Skip to main content

Digi(re)START: Příběh úspěšné digitální transformace pro ženy po mateřské dovolené

07. 02. 2024

V posledních letech se pracovní trh výrazně proměnil a digitální dovednosti se staly klíčem k úspěšné kariéře. Kurz Digi(re)START, který vytvořilo Inovační centrum DEX, nabídl jedinečnou příležitost pro ty, kteří chtěli svou digitální gramotnost posunout na novou úroveň. Program byl specificky navržen pro ženy vracející se po mateřské dovolené na pracovní trh. S osmi moduly zaměřenými na nejnovější digitální nástroje a techniky se účastnice nejen naučily nové dovednosti, ale také našly inspiraci a podporu komunity pro svůj profesní restart.

Strategický přístup k hledání práce

Kurz zahrnoval školení v digitálních nástrojích a platformách, jako jsou Miro, Canva, Google nástroje, a seznámil účastnice s novými trendy, které v současné době dominují, což jsou například aplikace s podporou umělé inteligence. Vojtěch Jíra, projektový manažer z DEX Innovation Centre, který kurz vytvořil, zdůraznil praktický přínos programu: „V rámci programu jsme postupně procházeli různými aktivitami, které nás vedly k vytvoření kompletního portfolia uchazeče o zaměstnání. Zaměřovali jsme se nejen na to, jak hledat práci, ale především na to, jak pracovat s existujícími nástroji a jak je využít k tomu, být schopen se co nejlépe prezentovat, když se ucházím o zaměstnání.“

Výzvy a překonávání bariér

Kurz nejen poskytoval technické dovednosti, ale také se zaměřoval na překonávání sociálních a psychologických bariér. Diskutovaly se témata jako skloubení péče o rodinu s pracovními povinnostmi, problémy se sociální izolací žen na mateřské dovolené, a výzvy spojené s částečnými úvazky. „Tady je nutná systémová změna ze strany státu. Perfektní by byla možnost pro firmy vytvořit 'sdílené úvazky', navýšit kapacitu školek, aby byla možnost umístit děti od dvou let,“ navrhuje Pavlína Krátká, která dále uvádí: „Kurz mi dal odvahu k použití Chatu GPT, aktualizaci CV a LinkedInu a ukázku nových nástrojů pro sebeprezentaci.“ Nela Pavlíková, další z účastnic kurzu, k tomu dodává: „Digi(re)START mi přinesl nové znalosti, vylepšila jsem si CV a také jsem potkala spoustu fajn maminek v podobné situaci. Bylo příjemné vědět, že v tom nejsem sama a stačí se jen nebát se dovzdělat a prostě zase zkusit rozjet kariéru i po dětech.“

Sociální aspekt a networking

Jedním z klíčových přínosů kurzu bylo sociální propojení a vytvoření podpůrné komunity. Účastnice si vyměňovaly zkušenosti a tipy, což jim pomáhalo cítit se více motivovanými a pokračovat ve svém profesním rozvoji. „Velmi podstatný účinek kurzu bylo zvýšení mého sebevědomí při hledání práce. Šlo nejen o vědomí, že díky kurzu už se aspoň trochu orientuji v aktuálních trendech, ale i o kontakt s ostatními účastnicemi kurzu a ujištění se na živo, že v tom nejsem sama, že řada dalších žen je na tom při návratu po rodičovské dovolené podobně,“ uvádí Zuzana Drahotská. Cílená podpora a vzdělávání mohou tedy významně pomoci ženám při návratu na pracovní trh po mateřské dovolené, zvláště v rychle se vyvíjejícím digitálním prostředí.

Digital Job Onboarding: pomoc v digitálním pracovním světě

Kurz Digi(re)START představoval nejen vzdělávací program, ale také platformu pro osobní růst a profesní restart. Rozšířil digitální dovednosti účastníků, ale také se zaměřil na strategické plánování kariéry, osobní branding a využívání digitálních nástrojů pro efektivní hledání práce. „Flexibilita mezi časem v práci a časem s rodinou, lepší finanční ohodnocení a rozšiřující se oblast IT“ jsou hlavními přednostmi pro budoucí kariéru v oblasti informačních technologií, jak je popisuje Pavlína Krátká po absolvování kurzu. Projekt Digital Job Onboarding, jehož produktem kurz Digi(re)START byl, zdůrazňuje závazek poskytovat cílenou podporu těm, kdo ji nejvíce potřebují, a připravuje půdu pro další úspěšné příběhy v digitálním věku.

This website uses cookies

We are using cookies to provide better services and content for our visitors. You can update your preferences or learn more about our Privacy Policy.

Settings

Your privacy is important. You can choose from the cookie settings below. Privacy Policy.