Upravit stránku
Skip to main content

Jaká cesta vede k úspěšné komercializaci inovací v českých nemocnicích?

24. 11. 2023

Odborníci z oblasti inovací ve zdravotnictví sdíleli své zkušenosti a hledali možnosti využití perspektivních nápadů na akci EIT Health Morning Health Talks, jejíž 6. ročník uspořádalo DEX Innovation Centre jako EIT Health Hub v České republice. Letošní setkání přivedlo do Prahy 45 zástupců nemocnic, veřejných institucí, zdravotnických firem a startupů. Zahraniční hosté, Ing. Ewald Unger z Medical University of Vienna a Dr. Karen Law z Health Tech Enterprise, představili systém podpory inovací v britském prostředí NHS a přinesli cenný pohled na to, jak nasměrovat nové myšlenky k realizaci.

Ewald Unger zdůraznil důležitost propojení výzkumu a praxe v procesu inovací. Spolupráce lékařů a výzkumníků v Medical University of Vienna probíhá doslova pod jednou střechou a právě díky tomu je převod inovativních nápadů do praxe mnohem pružnější. Cesta od primárního konceptu po finální produkt, připravený ke vstupu na trh, je založena na pečlivém ověřování a spolupráci napříč odděleními, včetně oddělení zaměřeného na ochranu duševního vlastnictví. Takto nastavený proces přináší silné partnery pro univerzitu a nové možnosti pro lékaře a pacienty. Užitečné tipy a postřehy z oblasti ochrany duševního vlastnictví a komercializace doplnila Dr. Karen Law, která je profesionálkou v této oblasti a má více než 15 let zkušeností s vedením identifikace, hodnocení, ochrany, vývoje a komercializace inovací vyvinutých vědci a lékaři. Její přednáška byla inspirací pro všechny, kdo se snaží přenést zdravotnické inovace z laboratoří do klinické praxe a na trh. 

Spolupráce výzkumných organizací s inovativními firmami

Během panelové diskuze, kterou provázel Pavel Nevický z agentury Deloitte, se představilo 6 zástupců významných institucí českého zdravotního sektoru.

Klíčoví odborníci z Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, Rehabilitačního ústavu Kladruby, Národního institutu duševního zdraví, Ministerstva zdravotnictví a Karlovy univerzity přednesli několik příkladů dobré praxe, ale i výzev a překážek, které s sebou komercializace inovací v systémech veřejného zdravotnictví přinášejí. Karel Valeš, vedoucí kanceláře transferu technologií Národního ústavu duševního zdraví k tomu poznamenal: „Především musím říct, že vysoce oceňuji spolupráci s dalšími výzkumnými organizacemi i inovativními firmami. Je to proces, který je v zásadě nový, což je na tom úžasné, protože dělat nějakou novou užitečnou věc je jistě přínosné pro všechny. Většina našich projektů je interdisciplinární, spolupracujeme jak s chemickými ústavy, tak s technologickými univerzitami, a v zásadě si bez této spolupráce nedovedu ani aplikovaný výzkum a následně transfer technologií vůbec představit. Je to jeden z pilířů naší aktivity." 

Klíčová role v oblasti ochrany duševního vlastnictví a vyhledávání finančních zdrojů

Fakultní nemocnice, které se zaměřují na podporu vědy a výzkumu, se v procesu komercializace významně opírají o svá oddělení pro podporu výzkumu a klinických studií. Hlavním cílem těchto oddělení je poskytovat oporu lékařům (výzkumníkům), a to nejen ve formě administrativní pomoci, ale zejména prostřednictvím podpory jejich nápadů a iniciativ finančně a komunikačně směrem k investorům i veřejnosti, aby se mohli plně věnovat odborné práci. Lucie Bartošová, vedoucí Centra transferu biomedicínských technologií ve Fakultní nemocnici Hradec Králové k tomu dodává: „U nás ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové financujeme proof of concept projekty, které slouží k ověření technologií, k výrobě některých prototypů a jejich testování. Získali jsme dobrou zkušenost na základě předchozích projektů, které financoval program TAČR GAMA, a vlastně úplně stejný model jsme použili právě i pro naše proof of concept projekty, které podporujeme z vnitřních finančních zdrojů fakultní nemocnice." Efektivní transfer technologií převažuje zejména v oblasti rehabilitace, kde jsou vytvářeny prototypy, jež se následně stávají finálními výrobky. Tento postup je považován za nejméně složitý, v tomto kontextu se inovace na trhu prosazují snáze.

Podpora komercializace potenciálních spin-offů a výzkumníků

Výzkumným organizacím se pro efektivní komercializaci vlastního duševního vlastnictví stále častěji osvědčuje založení tzv. spin-off subjektů, které jsou speciálně zaměřeny na transfer vybraných výsledků vědy a výzkumu do praxe. „Za posledních pět let jsme úspěšně vytvořili 11 spin-offů a získali více než 100 licencí, což nás řadí mezi klíčové hráče na poli inovací a transferu technologií. Naše aktivity v oblasti podnikání jsou odlišné od hlavních činností fakulty, ačkoliv s ní úzce spolupracujeme," říká Michal Pohludka, místopředseda správní rady dceřiné společnosti Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague. Jako příklad můžeme uvést aktuální projekt, kde se pomocí hlasu snaží rozpoznat příznaky Alzheimerovy choroby. Tento projekt spojuje lidi z filozofické fakulty, lékaře a matematiky z matematicko-fyzikální fakulty, kteří společně vytvářejí algoritmy a hledají nové perspektivy v diagnostice. Přestože se slovo "komercializace" může v akademických kruzích setkávat s nedůvěrou nebo dokonce odmítnutím, je důležité vysvětlovat, že cílevědomý výzkum a ekonomický účel mají své opodstatnění. „Prioritou je udržet vědce vědecky orientované a odvrátit je od podnikání, neboť věříme, že klíčem k úspěchu je jejich oddanost vědě. Přestože se zapojujeme do aktivity firem, stále jsme pevně spojeni s univerzitním prostředím a dbáme na zachování etických a sociálních hodnot. Logo univerzity v našich spin-offech poskytuje základní potvrzení etických standardů a společenského dopadu," dodává Michal Pohludka.

 

Inovační sféra v českém zdravotnictví funguje

Hlavním poselstvím dnešní akce je to, že celá inovační sféra ve zdravotnictví v České republice funguje. Má dobré podhoubí, samozřejmě se řeší spousta témat v oblasti regulací, v oblasti financování. Ale myslím si, že obecná vysoká kvalita zdravotnictví a zdravotnické péče umožňuje to, aby minimálně první etapa inovací ve zdravotnictví fungovala velmi dobře," zdůraznil na závěr akce Pavel Nevický z agentury Deloitte.

 

This website uses cookies

We are using cookies to provide better services and content for our visitors. You can update your preferences or learn more about our Privacy Policy.

Settings

Your privacy is important. You can choose from the cookie settings below. Privacy Policy.