Upravit stránku
Skip to main content

DEX IC úspěšně odstartoval projekt InnoSchool 2.0

03. 07. 2024

Na konci června DEX Innovation Centre zahájil projekt InnoSchool 2.0, který se zaměřuje na rozvoj zájmu studentů středních škol o sociální témata a podnikání. Díky skvělé spolupráci s CzechInvest a projektem Podpora podnikavosti, který je součástí Národního plánu obnovy, je letos o projekt velký zájem. Tato spolupráce umožnila transformovat InnoSchool na celonárodní soutěž pro střední školy, do které se zapojilo celkem 18 škol. Předpokládá se, že programem projde více než 500 středoškolských studentů z celé České republiky.

Vzdělávací systém InnoSchool 2.0 navazuje na původně realizovaný projekt DEX Innovation Centre a ve spolupráci s CzechInvest a Asociací podnikavé Česko si klade za cíl rozvíjet u studentů měkké dovednosti a seznamovat je s principy sociálního podnikání. První školení pro učitele, kteří budou systém používat, se uskutečnilo 25. června 2024. Učitelé jsou nyní připraveni a vybaveni pro implementaci programu na svých školách. Během školení se seznámili s potřebnými materiály pro podporu sociálního podnikání svých studentů. Součástí školení byla také simulace hry z pohledu studentů, což pomohlo lépe porozumět jejich potřebám a motivaci.
 

InnoSchool 2.0: Nová úroveň vzdělávání a spolupráce

Další školení je naplánováno na 27. srpna 2024 a již se na něj přihlásilo 12 učitelů. Po letní přípravě plánují učitelé začlenit program InnoSchool do svých vyučovacích hodin, čímž budou studenti více rozvíjet své dovednosti v oblasti sociálního podnikání. Vybrané týmy studentů se pak v prosinci utkají v celorepublikovém finále, které se bude konat 17. prosince v Praze. Vítězové získají cenné zkušenosti, které jim pomohou na cestě k vlastnímu podnikání, což je důležitý krok k jejich budoucí kariéře.
 

Posílení podnikavosti a inovativního myšlení

Innoschool nejen podporuje podnikavost mladých lidí, ale také přispívá k rozvoji jejich komunikačních dovedností, schopnosti týmové spolupráce a inovativního myšlení. Program pomáhá studentům rozvíjet klíčové dovednosti potřebné pro úspěch v moderním světě. S podporou klíčových partnerů se předpokládá, že program bude mít dlouhodobý pozitivní dopad na podnikavost a inovace v českém školství.

This website uses cookies

We are using cookies to provide better services and content for our visitors. You can update your preferences or learn more about our Privacy Policy.

Settings

Your privacy is important. You can choose from the cookie settings below. Privacy Policy.