Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Diseminace a šíření výsledků výzkumu a inovací

Cílem výzkumných a inovačních aktivit je uvedení produktu/služby na mezinárodní trh. Právě kvůli tomu jsou správně definovaná strategie pro využívání a šíření výsledků, cíle a plán nezbytné pro úspěch výzkumného a inovačního projektu. Naše zkušenosti ukazují, že to platí pro všechny typy projektů napříč různými úrovněmi technologické připravenosti (Technology Readiness Levels). Dokonce i v základním výzkumu je důležité zamyslet se o budoucím využívání a šíření výsledků. Silným podpůrným opatřením pro využívání a šíření výsledků jsou diseminační aktivity. Jsme připraveni podporovat jakýkoli soukromě nebo veřejně financovaný projekt, a to v oblasti rozvoje a realizace strategie využívání a šíření výsledků a strategie diseminace.

Naše kompetence:

Využívání a šíření výsledků výzkumu a inovací

Využívání a šíření výsledků je klíčovou činností pro výzkumné a inovační projekty, která vede k zajištění využití vyvinutého výzkumu a inovací, a také zajišťuje návratnosti investice projektu.  Využívání a šíření výsledků je komplexní proces použitelný pro výzkum a inovace každé úrovně technologické připravenosti, jakožto i u základního výzkumu, kde je nezbytné zaměřit se na navazující výzkum a konečné použití v rámci vysoce inovativních produktů, služeb a procesů. Šíření a využití výsledků je úzce spojeno s diseminací, např. v projektu Horizont 2020 se v současné době požaduje dobře vyvinutý Plán pro využívání a šíření výsledků (PEDR – Plan for Exploitation and Dissemination). Nejen v programu Horizont 2020 poskytujeme oddělené služby pro využívání a šíření výsledků a diseminaci.

Diseminace výzkumu a inovací

Diseminace výzkumu a inovací je důležitou činností, která napomáhá informovat širokou veřejnost (nebo její specifickou část), výzkumné komunity, průmyslové aktéry, osoby zabývající se danou politikou nebo jiné zainteresované subjekty o výsledcích provedeného výzkumu nebo inovací. Naše komplexní služby jsou vhodné pro všechny výzkumné a inovační projekty včetně velkých multidisciplinárních mezinárodních projektů. Naše služby obsahují analýzu potřeb pro šíření projektu, přípravu diseminační strategie včetně diseminačního plánu, realizaci a koordinaci diseminačního plánu. V našich diseminačních strategiích se zaměřujeme na splnění specifických potřeb jakéhokoli typu projektu, přestože se zejména zaměřujeme na potřeby vycházející ze „Strategie využívání a šíření výsledků“. 

Kombinace s odvětvovými kompetencemi:

Toto je průřezová kompetence využitelná v kombinaci s odvětvovou excelencí v oblasti průmyslu:

 • E- zdravotnictví
 • Inteligentní energetika
 • Inteligentní mobilita
 • IKT bezpečnost

Speciální kompetence v oblasti diseminace výzkumu a inovací jsou použitelné v kombinaci s tímto souborem služeb:

 • Klastry a sítě
 • PPP, PPI a PcP
 • Zavádění širokopásmových sítí
 • Infrastruktura pro e-health, chytrou energii, chytrou mobilitu a vzdělání

S kým pracujeme: 

 • Malé a střední podniky, Start-upy
 • Univerzity a jiné subjekty zaměřené na výzkum a technický rozvoj
 • Veřejní a podpůrní aktéři

Reference a projekty:

Vybraní partneři: