Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

HoCare

HoCare ovlivnil potenciál výzkumu a inovací v oblasti domácí péče v České republice a v EU

DEX Innovation centre stojí za myšlenkou, ale i financováním mezinárodního projektu HoCare, který ovlivnil výzkumný a inovační potenciál v oblasti domácí péče na nadnárodní i místní úrovni, včetně České republiky.

Výsledky HoCare byly prezentované během závěrečné konference v Nikósii

Závěrečná konference projektu HoCare úspěšně proběhla v Nicosii na Kypru ve čtvrtek 3. října 2019. Tato akce byla pod záštitou ministra zdravotnictví Kyperské republiky, Constantinose Ioannou.

Startupy z oblasti zdravotnictví: Zjistěte více o podpoře ze strany EIT Health a jejich programech - uzávěrka 27. března!

Náš partner, EIT Health, organizuje pro startupy a malé a střední podniky v oblasti zdravotnictví programy, které jim pomáhají realizovat svá řešení. Dva z nich představíme, přihlášky je možné podávat do 27. března.

DEX Innovation Centre se zapojilo jako RIS Hub do sítě EIT Health v České Republice!

Jsme pyšní a poctění, že můžeme oznámit vstup DEX IC do konsorcia EIT Health, jako RIS Hub v České Republice! Mezi jinými povinnostmi při plnění mise EIT Health budeme hledat nejlepší talenty, podnikatele a startupy z celé České Republiky.

Zúčastnili jsme se úvodního setkání platformy Social Life Science - inovace ve službách domácí péče

19.6.2018 se uskutečnilo ve Středočeském inovačním centru úvodní setkání platformy Social Life Science - Inovace ve službách domácí péče a DEX Innovation Centre nemohlo jako realizátor projektu HoCare chybět.

Inovační platforma Středočeského inovačního centra Social Life Sciences si klade za cíl posilnit vzájemnou spolupráci institucí, subjektů i jednotlivců působících v oblasti integrované péče. Do této inovační platformy bude zapojena celá řada odborníků – od univerzit a výzkumných center až po obce a zájmová sdružení. Právě díky zapojení špičkových profesionálů bude platforma Social Life Sciences schopna prosazovat své vize, potřeby a zároveň zajišťovat dostatečnou informovanost o nejnovějších tématech v oboru integrované péče.

​​​​​​​Bude v České republice technologická platforma v oblasti domácí péče?

Ve středu 18. 4. 2018 se v Evropském domě konalo setkání zájmové skupiny projektu HoCare, který podporuje vznik inovací v oblasti domácí péče v České republice. Setkání se zúčastnili zástupci univerzit a vysokých škol, nemocnic, technologických firem, inovačních center i organizací poskytujících zdravotní a sociální služby. Společně diskutovali o možnosti vzniku společné technologické platformy v oblasti domácí péče a realizaci pilotního projektu.   

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se setkali odborníci k diskusi o podpoře inovací v domácí péči v rámci projektu HoCare

Jak podpořit vznik nových inovací v oblasti domácí péče? Nejen na tuto aktuální otázku hledali odpověď odborníci na setkání v rámci projektu HoCare. 

HoCare se uchází o European Health Award

Projekt HoCare, na kterém se projektově podílí také DEX Innovation Centre a jehož hlavním cílem je posílit vytváření inovativních řešení v oblasti domácí péče, soutěží o prestižní ocenění European Health Award.

Slovinsko hostilo třetí tematický workshop projektu HoCare

Začátkem června se ve slovinských městech Ljubljaň a Litija uskutečnil dvoudenní Mezinárodní tématický workshop projektu HoCare na téma rychlejšího přinášení inovativních řešení v oblasti domácí péče do praxe.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se připojilo k DEX Innovation Centre na 2. mezinárodním workshopu projektu HoCare

Druhý mezinárodní tematický workshop projektu HoCare, který se věnuje stárnoucí populaci a podpory vzniku inovativních produktů a služeb pro tuto cílovou skupinu, proběhl 27-28.3.2017 v Budapešti. Workshop nabídl mnoho příležitostí ke sdílení zkušeností a dobré praxe projektů v oblasti vzniku inovací v oblasti domácí péče. Tématem tohoto workshopu byl vznik inovací skrze poptávku a iniciaci ze strany veřejného sektoru. Za Českou Republiku se vedle DEX Innovation Centra (partner projektu v ČR) zúčastnil i zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, pan Robert Wenzel, který se připojil k prezentaci a diskusi regionální situace a dobré praxe v tématu workshopu z České republiky. Společně jsme získali a diskutovali i příklady ze zahraničí, které budou sloužit jak samotnému ministerstvu, tak i hráčům ekosystému v oblasti domácí péče v ČR. 

Podívejte se na video z workshopu: https://www.youtube.com/watch?v=vKqniayPXfE  

Podívejte se na video upoutávku projektu a záznam z 1. workshopu: https://www.youtube.com/watch?v=Z9liHOTH6CA 

Přečtete si více o projektu.

Projekt HoCare (PGI01388) probíhá v rámci programu Interreg Europe a je financovaný z  Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Celková situace v oblasti výzkumu a inovací v oblasti domácí péče a příklady dobré praxe projektu z ČR prezentovány na mezinárodním workshopu

Evropská populace stárne, a proto čelí společenským výzvám, které tato změna s sebou přináší. V budoucnu nás čeká situace, že většinu populace budou tvořit senioři se zdravou zvyšující se očekávanou délkou života. Mezinárodní tematický workshop věnovaný výzkumu a inovacím v oblasti domácí péče organizovaný 27. ledna 2017 ve Funchalu (Madeira) nabídnul mnoho příležitostí k výměně příkladů dobré praxe na poli inovativních řešení pro domácí péči. Více jak 100 účastníkůnavštívilo tuto akci, která byla organizována Business Development Institute of the Autonomous Region of Madeira (IDERAM).

Workshop byl součástí evropského projektu “HoCare”, který se zabývá problematikou stárnoucí populace a zaměřuje se na podporu vzniku inovativních řešení domácí péče. Partneři z  Portugalska, Kypru, Slovenska, Bulharska, Rumunska, Litvy, Maďarska a České republiky se zúčastnili této akce v doprovodu významných zástupců zájmových skupin z oblasti domácí péče. Na akci byly představeny současné situace podpory výzkumu a vývoje v domácí péči, a příklady dobré praxe inovativních projektů a praktik řízení a strategického zaměření operačních programů z účastnických zemí. V rámci 3 interaktivních pracovních skupin byly diskutovány možnosti přenositelnosti projektů, řízení a strategického zaměření operačních programů. Důraz byl kladen zejména na vznik inovací skrze reakci na nenaplněné potřeby zjištěné formálními a neformálními poskytovateli zdravotní péče.

16 partnerů z řad komerční, výzkumné, veřejné i zdravotně-sociální poskytovatelské sféry diskutovalo na téma vzniku nových inovací v oblasti domácí péče v ČR

Praha, konkrétně Evropský dům, přivítala 2.12.2016 první setkání členů zájmové skupiny projektu HoCare v ČR. Na jednom místě se sešli zástupci komerční, výzkumné, veřejné i sociální (poskytovatelé služeb) sféry, aby společně prodiskutovali aktuální problémy a bariéry v oblasti vzniku inovací v oblasti domácí péče.

Setkání bylo realizováno DEX Innovation Centre v rámci projektu HoCare, který cílí na posílení tvorby inovativních řešení v oblasti domácí péče prostřednictvím posílení spolupráce jednotlivých aktérů inovačního systému, a to za využití přístupu postaveném na Quadruple-helix modelu.

1. newsletter projektu HoCare informuje o plánovaných akcích projektu v ČR i v zahraničí

O PROJEKTU HOCARE

Stárnutí populace je pro všechny evropské regiony nejen výzvou, ale i příležitostí k růstu ekonomiky i zaměstnanosti skrze zvýšený potenciál nabídky inovativních řešení v oblasti domácí péče. Společnou výzvou ve všech zemích projektu HoCare je zvýšení inovačních řešení právě v této oblasti – domácí péči.

>> PŘEČTĚTE SI VÍCE

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské Unie (ERDF, IPA, ENI)

Partneři projektu HoCare se setkali se zájmovou skupinou ve Varně

Evropský projekt pro vznik inovativních řešení v oblasti domácí péči

Partneři z Kypru, Slovinska, Bulharska, Rumunska, Litvy, Maďarska, Portugalska a České republiky se setkali na 2. projektovém mítingu projektu HoCare. - „Podpora vzniku inovativních řešení pro domácí péči skrze posílení spolupráce zájmových skupin v regionálních inovačních řetězcích”. Setkání proběhlo ve Varně v Bulharsku od 15. – 17. září a bylo pořádáno agenturou Business Agency Association.

1,2 milionu € na kooperaci pro vznik inovativních řešení v oblasti domácí péče

Evropská populace stárne a počet lidí nad 65 let věku se zvyšuje. Stárnoucí populace přináší mnoho změn a výzev, pro které se musí hledat adekvátní řešení. Tento trend ale na druhou stranu přináší i možnosti, a to v oblasti růstu a zaměstnanosti skrze vznik inovativních řešení v oblasti domácí péče. 

8 partnerů z Kypru, Slovinska, Bulharska, Rumunska, Litvy, Maďarska, Portugalska a České republiky odstartovalo projekt HoCare – “Delivery of Innovative solutions for Home Care by strengthening quadruple-helix cooperation in regional innovation chains” (vznik inovativních řešení v oblasti domácí péče díky posilnění quadruple-helix kooperace v regionálních inovačních sítích). Partnerství projektu je vedeno Nicosia Development Agency (ANEL) z Kypru. 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti